Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 12:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:37

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40

Uchwała Nr XXII/195/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40

Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08

Uchwała Nr XXIII/197/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08

Uchwała Nr XXIV/198/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:35

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:36

Uchwała Nr XXIV/199/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:38

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/200/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:44

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/201/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Gminie Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński na lata 2017-2019

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:46

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:59

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/203/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r do 31 sierpnia 2019r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/203/17

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:03

drukuj (Uchwała Nr XXIV/203/17)

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/204/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriow wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:06

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/205/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmińskii

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:12

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/2017/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/208/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:18

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/209/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:20

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/210/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:22

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 09:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:23

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXV/212/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/213/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:46

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/214/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 1 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Piłsudskiego dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Radzyń Chełmiński nieposiadających własnego lokalu mieszkalnego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:50

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/215/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:54

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/216/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, silowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:00

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/217/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński z miastem Winniki obwód Lwowski (Ukraina)

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:04

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXVI/218/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/219/17 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/221/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. z sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/223/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części powierzchni mieszkalnej wydzielonej z lokalu mieszkalnego Nr2 położonego w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8 stanowiacego własność mienia komunalnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVII/225/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-06-12 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-06-12 12:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-06-12 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 234
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-12 12:17

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 881556
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-23 12:38

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl