Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.II.747.2.7.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 29 grudnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie decyzję Nr 18/2022, znak: WIR.II.747.2.7.2022.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: ,,Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach województwa kujawsko-pomorskiego:

Powiat toruński:

gmina Łysomice, obręb 0002 Kamionki Duże, dz. nr ewid.: 230 (KW TO1T/00013966/3), 234/8 (KW TO1T/00023518/1), 237/2 (KW TO1T/00011368/7), 249 (KW TO1T/00073547/8), 250 (KW TO1T/00076828/3), 251/2 (KW TO1T/00054993/0), 251/4 (KW TO1T/00009585/7), 251/5 (KW TO1T/00010248/3), 252 (KW TO1T/00009585/7), 253 (KW TO1T/00002593/7), 254 (KW TO1T/00002595/1), 255/1 (KW TO1T/00003923/7), 258 (KW TO1T/00033737/5), 260 (KW TO1T/00032713/4), 263/1 (KW TO1T/00003877/9), 138/5 (KW TO1T/00003902/4), 229 (KW TO1T/00033737/5), 238/1 (TO1T/00093033/8), 238/2 (KW TO1T/00002594/4), 239/1 (KW TO1T/00093033/8), 239/2 (KW TO1T/00002594/4), 240/3 (KW TO1T/00093033/8), 240/4 (KW TO1T/00130440/6), 240/5 (KW TO1T/00093033/8), 240/6 (KW TO1T/00023655/3), 255/2 (KW TO1T/00003923/7), 270 (KW TO1T/00033737/5), 311 (KW TO1T/00111416/0), 312 (KW TO1T/00003897/5), 93 (KW TO1T/00005590/7), 94 (KW TO1T/00104984/0), 95/1 (KW TO1T/00004959/5), 95/2 (KW TO1T/00030290/8), 96/10 (KW TO1T/00013965/6), 97/3 (KW TO1U/00093033/8), 97/4 (KW TO1T/00011369/4), 91 (KW TO1T/00033737/5), 98 (KW TO1T/00003336/5);

gmina Chełmża, obręb 0016 Mirakowo, dz. nr ewid.: 41/1 (KW TO1T/00102048/3), 29/2 (KW TO1T/00102048/3), 36 (KW TO1T/00031786/9), 30 (KW TO1T/00085486/9), 33 (KW TO1T/00025144/2), 34 (KW TO1T/00031786/9), 1137/19 (KW TO1T/00058407/4), 31 (KW TO1T/00025144/2), 32 (KW TO1T/00031786/9), 341/4 (KW TO1T/00134521/6), 342 (KW TO1T/00031830/3), 23/2 (KW TO1T/00001854/8), 1137/15 (KW TO1T/00058407/4), 1137/17 (KW TO1T/00058407/4), 1137/29 (TO1T/00058407/4), 223/1 (KW TO1T/00127365/2), 223/2 (KW TO1T/00001722/4), 302 (KW TO1T/00121144/5), 303/1 (KW TO1T/00012680/7), 303/2 (KW TO1T/00114782/7), 303/3 (KW TO1T/00114783/4), 304 (KW TO1T/00009050/8), 343 (KW TO1T/00007106/2), 1137/20 (KW TO1T/00058407/4), 1137/21 (KW TO1T/00058407/4), 1137/25 (KW TO1T/00058407/4), 221/6 (KW TO1T/00018355/2), 222 (brak KW), 312 (KW TO1T/00008049/1), 335/3 (KW TO1T/00031830/3), 336/2 (KW TO1T/00039183/8), 336/3 (TO1T/00039183/8); obręb 0028 Zalesie, dz. nr ewid.: 17/1 (KW TO1T/00025036/2), 19/1 (KW TO1T/00008222/8), 22/1 (KW TO1T/00120124/2), 23/2 (KW TO1T/00058178/9), 24/270 (KW TO1T/00066090/7), 24/6 (KW TO1T/00021999/2), 27/1 (KW TO1T/00118429/3), 29/2 (brak KW), 30/20 (KW TO1T/00118429/3), 30/23 (brak KW), 30/4 (KW TO1T/00021999/2), 35 (KW TO1T/00066090/7); obręb 0020 Pluskowęsy, dz. nr ewid.: 101/1 (KW TO1T/00005041/4), 101/2 (KW TO1T/00031834/1), 146 (KW TO1T/00005041/4), 147/4 (KW TO1T/00063172/5), 38/6 (KW TO1T/00110258/7); obręb 0026 Witkowo, dz. nr ewid.: 23 (KW TO1T/00016105/1), 27 (KW TO1T/00003091/5), 28 (KW TO1T/00018600/5), 30 (KW TO1T/00004051/0), 31 (KW TO1T/00006573/9), 32/1 (KW TO1T/00001738/9), 32/2 (KW TO1T/00029074/8), 94/1 (KW TO1T/00122268/7), 94/2 (KW TO1T/00026741/4), 94/4 (KW TO1T/00026741/4); obręb 0029 Zelgno, dz. nr ewid.: 102 (KW TO1T/00002461/3), 107 (KW TO1T/00011387/6), 204/1 (KW TO1T/00053576/4), 205 (KW TO1T/00030092/0), 209 (KW TO1T/00009637/7), 210/10 (KW TO1T/00035074/3), 210/3 (KW TO1T/00066832/1), 210/5 (KW TO1T/00066834/5), 210/8 (KW TO1T/00067683/8), 211 (brak KW), 217/1 (KW TO1T/00027058/6), 218/1 (KW TO1T/00031862/6), 219/6 (KW TO1T/00011691/0), 219/7 (TO1T/00064139/9), 219/8 (KW TO1T/00001931/2), 220/2 (KW TO1T/00031860/2), 221 (KW TO1T/00031862/6), 222/3 (KW TO1T/00025991/4), 223/1 (KW TO1T/00031860/2), 223/2 (KW TO1T/00001658/4), 225/1 (KW TO1T/00031860/2), 226/1 (brak KW), 226/3 (brak KW), 227 (KW TO1T/00009432/0), 244 (KW TO1T/00105856/1); obręb 0015 Liznowo, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1T/00026851/8), 11 (KW TO1T/00105856/1), 124 (KW TO1T/00007172/5), 133 (KW TO1T/00105856/1), 138/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/7 (KW TO1T/00019045/3), 139/8 (brak KW), 142/2 (KW TO1T/00002983/8), 147/4 (KW TO1T/00017134/0), 148 (KW TO1T/00015023/5), 157 (KW TO1T/00113112/3), 158 (KW TO1T/00031861/9), 159/1 (KW TO1T/00024326/5), 163 (KW TO1T/00032172/9), 167 (KW TO1T/00044246/6), 168 (KW TO1T/00121750/6), 169 (KW TO1T/00130525/6), 170 (KW TO1T/00044246/6), 171 (KW TO1T/00130525/6), 174 (KW TO1T/00031861/9), 22 (KW TO1T/00001745/1), 23 (KW TO1T/00018599/4), 24/2 (KW TO1T/00006572/2), 25 (KW TO1T/00006567/4), 26 (KW TO1T/00031861/9), 62/2 (KW TO1T/00044246/6), 63 (KW TO1T/00006566/7), 64/1 (KW TO1T/00031681/3), 64/2 (KW TO1T/00027912/1), 65 (KW TO1T/00006568/1), 66 (KW TO1T/00006569/8), 67/1 (KW TO1T/00031681/3), 67/2 (KW TO1T/00006570/8), 9 (KW TO1T/00006207/3); obręb 0006 Drzonówko, dz. nr ewid.: 32 (KW TO1T/00006545/4), 33 (KW TO1T/00034543/5), 34/1 (KW TO1T/00007049/4), 34/2 (KW TO1T/00007049/4), 35 (KW TO1T/00034949/1), 36/1 (KW TO1T/00007049/4), 38/1 (KW TO1T/00028386/1), 40/1 (KW TO1T/00008029/5), 44/1 (KW TO1T/00005339/0), 49/2 (KW TO1T/00012141/7), 5 (KW TO1T/00077881/9), 54/5 (KW TO1T/00141645/3), 56 (KW TO1T/00034782/2); obręb 0010 Grzegorz, dz. nr ewid.: 46 (KW TO1T/00079026/2);

Powiat chełmiński:

gmina Lisewo, obręb 0004 Drzonowo, dz. nr ewid.: 124 (KW TO1C/00025006/7), 148/1 (KW TO1C/00010219/5), 149/3 (KW TO1C/00010219/5), 150/2 (KW TO1C/00010219/5), 159/4 (KW TO1C/00027010/2), 160 (KW TO1C/00013143/2), 161/2 (KW TO1C/00013143/2), 163/3 (KW TO1C/00013143/2), 165 (KW TO1C/00000797/7), 33 (KW TO1C/00004397/1), 34 (KW TO1C/00022176/8), 37 (KW TO1C/00004396/4), 40/10 (KW TO1C/00024103/0), 40/12 (KW TO1C/00011459/6), 44 (KW TO1C/00000798/4), 45/2 (KW TO1C/00011835/6), 55 (KW TO1C/00000936/4), 56/1 (KW TO1C/00027000/9), 56/5 (KW TO1C/00030865/4), 56/6 (KW TO1C/00012795/0), 57/2-1 (KW TO1C/00007855/1), 57/2-2 (KW TO1C/00007855/1), 57/4 (KW TO1C/00008804/6), 80/2 (KW TO1C/00028937/3), 81/1 (KW TO1C/00007091/7); obręb 0016 Strucfoń, dz. nr ewid.: 101 (KW TO1C/00010610/6), 125 (KW TO1C/00021163/7); obręb 0011 Lisewo, dz. nr ewd.: 318/23 (KW TO1C/00030199/4), 318/24 (KW TO1C/00030199/4), 318/25 (KW TO1C/00022574/8), 318/8 (KW TO1C/00022403/9), 321/5 (KW TO1C/00020506/7), 321/6 (KW TO1C/00020998/2), 343/4 (KW TO1C/00013290/7), 344/1 (KW TO1C/00020506/7), 344/3 (TO1C/00028656/9), 344/4 (KW TO1C/00006326/7), 348/12 (KW TO1C/00003896/2), 348/3 (KW TO1C/00018969/3), 352/5 (KW TO1C/00013140/1), 423/1 (KW TO1C/00020506/7), 423/2 (KW TO1C/00013239/2), 432/4 (KW TO1C/00019544/5), 433/5 (KW TO1C/00020506/7), 433/6 (KW TO1C/00020834/5), 434/11 (KW TO1C/00023359/2), 434/12 (KW TO1C/00007101/1), 434/8 (KW TO1C/00020506/7), 434/9 (KW TO1C/00007101/1), 441/5 (KW TO1C/00006061/1), 441/8 (KW TO1C/00019544/5), 442/31 (KW TO1C/00014412/6), 464/5 (KW TO1C/00013239/2), 465/3 (KW TO1C/00007526/6), 479/3 (KW TO1C/00013239/2), 481/1 (KW TO1C/00014412/6), 482/1 (KW TO1C/00014412/6), 484/1 (KW TO1C/00014412/6), 485/1 (KW TO1C/00011002/8), 318/10 (KW TO1C/00022405/3), 318/12 KW TO1C/00022404/6), 318/16 (KW TO1C/00028656/9), 318/17 (KW TO1C/00028656/9), 318/19 (TO1C/00028656/9), 318/20 (KW TO1C/00022575/5); obręb 0013 Mgoszcz, dz. nr ewid.: 10/1 (KW TO1C/00008818/7), 10/3 (KW TO1C/00028575/7), 11/5 (KW TO1C/00026823/7), 12/6 (KW TO1C/00004702/3), 13/6 (KW TO1C/00015790/6), 14/2 (KW TO1C/00004701/6), 15/4 (KW TO1C/00027852/6), 16/4 (KW TO1C/00004716/4), 22/7 (KW TO1C/00006910/8), 25/4 (KW TO1C/00004719/5), 26/2 (KW TO1C/00004718/8), 27/10 (KW TO1C/00020235/6), 27/12 (KW TO1C/00028499/0), 27/4 (brak KW), 34 (KW TO1C/00020200/2), 36/1 (KW TO1C/00004713/3), 36/3 (KW TO1C/00007239/7), 36/6 (KW TO1C/00004713/3), 51 (KW TO1C/00004699/8), 52 (KW TO1C/00029781/1), 54 (KW TO1C/00008575/1), 55/3 (KW TO1C/00014869/4), 55/4 (KW TO1C/00014870/4), 55/5 (KW TO1C/00014869/4), 81/5 (KW TO1C/00014173/8), 81/7 (KW TO1C/00014173/8), 83/4 (KW TO1C/00008818/7), 85 (KW TO1C/00014173/8);

Powiat wąbrzeski:

gmina Płużnica, obręb 0005 Dąbrówka, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1W/00031547/4), 19/5 (KW TO1W/00034085/8), 19/6 (KW TO1W/00002787/6), 19/7 (KW TO1W/00034085/8), 21/1 (KW TO1W/00025014/4), 23/3 (KW TO1W/00028159/3), 44/10 (KW TO1W/00026934/6), 52 (KW TO1W/00002777/3), 53 (KW TO1W/00025014/4), 55/2 (KW TO1W/00014624/3), 55/3 (KW TO1W/00014630/8); obręb 0010 Płąchawy, dz. nr ewid: 141/5 (KW TO1W/00028158/6), 143 (KW TO1W/00023972/3), 146/1 (KW TO1W/00028158/6), 56 (KW TO1W/00011285/3), 58 (KW TO1W/00003873/3), 59/1 (KW TO1W/00030342/0), 69/2 (KW TO1W/00023972/3), 71/1 (KW TO1W/00016889/2), 71/2 (KW TO1W/00003869/2), 71/3 (KW TO1W/00016092/8), 72 (KW TO1W/00030342/0), 73 (KW TO1W/00005944/6), 77/1 (KW TO1W/00037181/2), 78 (KW TO1W/00024084/8), 85/9 (KW TO1W/00028158/6); obręb 0003 Błędowo, dz. nr ewid.: 119 (KW TO1W/00024034/3), 120 (KW TO1W/00016580/6), 121 (KW TO1W/00016580/6), 123/1 (KW TO1W/00024034/3), 124/2 (KW TO1W/00019192/0), 139/2 (KW TO1W/00023968/2), 173/4 (KW TO1W/00036376/9), 174 (KW TO1W/00035092/7), 175/2 (KW TO1W/00018783/3), 302 (KW TO1W/00023968/2), 304/1 (KW TO1W/00020645/1), 304/4 (KW TO1W/00023968/2), 304/5 (KW TO1W/00037604/4), 33 (KW TO1W/00023968/2), 57/1 (KW TO1W/00014258/6), 61 (KW TO1W/00009287/0), 63 (KW TO1W/00024034/3), 65 (KW TO1W/00002739/5), 68/1 (KW TO1W/00024034/3), 69 (KW TO1W/00002739/5), 70 (KW TO1W/00024034/3), 71 (KW TO1W/00002739/5), 72/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/2 (KW TO1W/00019604/2), 74/1 (KW TO1W/00019387/4), 77/1 (KW TO1W/00014612/6), 89 (KW TO1W/00023968/2), 90 (KW TO1W/00005057/1), 91/7 (KW TO1W/00005110/1); obręb 0015 Wiewiórki, dz. nr ewid.: 100/1 (KW TO1W/00025468/1), 101 (KW TO1W/00025903/3), 103/3 (KW TO1W/00025426/5), 108/2 (KW TO1W/00037180/5), 111 (KW TO1W/00020562/5), 112 (KW TO1W/00025903/3), 113 (KW TO1W/00020379/5), 120 (KW TO1W/00025903/3), 121 (KW TO1W/00020379/5), 122/1 (KW TO1W/00026712/4), 125/10 (KW TO1W/00037562/7), 129/8 (KW TO1W/00027971/4), 130 (KW TO1W/00025903/3), 149/3 (KW TO1W/00019301/8), 173/2 (KW TO1W/00035011/6), 173/4 (KW TO1W/00035011/6), 174 (KW TO1W/00025903/3), 35/5 (KW TO1W/00037795/9), 36 (KW TO1W/00025903/3), 38/1 (KW TO1W/00003207/4), 39 (KW TO1W/00022840/2), 40/1 (KW TO1W/00013872/9), 44/1 (KW TO1W/00025903/3), 45 (KW TO1W/00025903/3), 47/6 (KW TO1W/00026781/8), 49 (KW TO1W/00003169/5), 50/5 (KW TO1W/00022183/8), 52/1 (KW TO1W/00003207/4), 96/11 (KW TO1W/00027640/5);

Powiat grudziądzki:

gmina Radzyń Chełmiński, obręb 0002 Dębieniec, dz. nr ewid.: 18 (brak KW), 2/3 (KW TO1W/00026606/8), 3 (brak KW), 4/2 (KW TO1W/00026606/8), 45/47 (KW TO1W/00026606/8), 47/1 (KW TO1W/00026177/1), 47/4 (KW TO1W/00003631/5);

gmina Grudziądz, obręb 0017 Skarszewy, dz. nr ewid.: 165 (KW TO1U/00016863/3), 183 (KW TO1U/00016863/3); obręb 0019 Stary Folwark, dz. nr ewid.: 12/1 (KW TO1U/00010132/8), 12/2 (KW TO1U/00014763/8), 13/1 (KW TO1U/00004862/9), 14/1 (brak KW), 21/2 (KW TO1U/00058835/4), 22 (KW -), 40 (KW TO1U/00004851/9), 46/1 (KW TO1U/00011513/0), 48/4 (KW TO1U/00001358/2), 54/2 (KW TO1U/00017932/5), 55/3 (KW TO1U/00024370/9), 55/4 (KW TO1U/00004301/9), 72 (KW TO1U/00000343/7), 79 (KW TO1U/00024370/9), 83 (brak KW); obręb 0026 Wielkie Lniska, dz. nr ewid.: 48/148 (KW TO1U/00031992/7), 48/150 (KW TO1U/00031992/7), 48/151 (KW TO1U/00031992/7), 51 (TO1U/00052417/6), 52/59 KW TO1U/00030721/0), 53 (KW TO1U/00031669/4), 56/31 (KW TO1U/00030721/0), 56/32 (KW TO1U/00030721/0), 74 (KW TO1U/00052417/6), 77/10 (KW TO1U/00030884/0), 77/2 (KW TO1U/00001541/2), 77/6 (KW TO1U/00012516/8), 77/7 (KW TO1U/00027720/9), 77/8 (KW TO1U/00013009/8), 78 (KW TO1U/00031669/4); obręb 0005 Grabowiec, dz. nr ewid.: 17/11 (KW TO1U/00030721/0), 17/12 (KW TO1U/00030721/0), 17/14 (KW TO1U/00030721/0), 30 (KW TO1U/00031718/3), 55/1 (KW TO1U/00014425/7), 56/1 (KW TO1U/00014648/6), 60 (KW TO1U/00006902/6), 62 (KW TO1U/00049037/4), 63/3 (KW TO1U/00063869/9), 64 (KW TO1U/00034956/4), 88 (KW TO1U/00031718/3), 90 (KW TO1U/00049037/4), 92 (KW TO1U/00034956/4), 95 (KW TO1U/00006903/3);

gmina Gruta, obręb 0013 Pokrzywno, dz. nr ewid.: 104 (KW TO1U/00050526/9), 22 (KW TO1U/00012674/3), 32 (KW TO1U/00001341/0), 33/2 (KW TO1U/00000083/6), 34/1 (KW TO1U/00037642/1), 35/1 (KW TO1U/00018209/5), 35/2 (KW TO1U/00018209/5), 36 (KW TO1U/00001906/9), 37 (KW TO1U/00006030/2), 42/2 (KW TO1U/00050526/9), 44/1 (KW TO1U/00016385/8), 63/1 (KW TO1U/00018051/2), 65/5 (KW TO1U/00012204/8), 66/2 (KW TO1U/00014441/5), 90/5 (KW TO1U/00012204/8), 91/1 (KW TO1U/00013176/9), 91/10 (KW TO1U/00014442/2), 92/1 (KW TO1U/00024377/8), 92/3 (KW TO1U/00043460/6), 92/6 (KW TO1U/00052092/1); obręb 0009 Nicwałd, dz. nr ewid.: 16/1 (KW TO1U/00018712/4), 30/2 (KW TO1U/00008841/4), 30/7 (KW TO1U/00028371/4), 31/4 (KW TO1U/00052741/6), 31/6 (KW TO1U/00008839/7), 31/7 (KW TO1U/00055773/0), 32/5 (KW TO1U/00008837/3), 34/2 (KW TO1U/00002043/8), 35/1 (KW TO1U/00053802/9), 36 (KW TO1U/00018699/6), 37/2 (KW TO1U/00032385/6), 43/2 (KW TO1U/00008840/7), 44 (KW TO1U/00008842/1), 45/2 (KW TO1U/00018640/8), 45/5 (KW TO1U/00011146/6), 45/8 (KW TO1U/00017037/1), 45/9 (KW TO1U/00061122/7), 46 (KW TO1U/00033783/3), 48/12 (KW TO1U/00035993/2), 62 (KW TO1U/00004094/4), 75/5 (KW TO1U/00052809/1), 76/1 (KW TO1U/00008055/7), 76/2 (KW TO1U/00008056/4), 76/4 (KW TO1U/00018707/6);

gmina Rogóźno, obręb 0005 Kłódka Szlachecka, dz. nr ewid.: 111 (KW TO1U/00036392/6), 152/12 (KW TO1U/00064320/6), 152/13 (KW TO1U/00017406/9), 152/14 (KW TO1U/00017406/9), 152/15 (KW TO1U/00017406/9), 152/16 (KW TO1U/00017406/9), 152/18 (KW TO1U/00017406/9), 152/19 (KW TO1U/00017406/9), 34/4 (KW TO1U/00001649/9), 35/6 (KW TO1U/00003832/3), 36/3 (KW TO1U/00017406/9), 37/1 (KW TO1U/00044060/9), 39/10 (KW TO1U/00040792/1), 39/11 (KW TO1U/00033314/5), 39/12 (KW TO1U/00015004/7), 43/10 (brak KW), 43/11 (brak KW), 43/12 (brak KW), 43/7 (KW TO1U/00029806/0), 43/9 (brak KW), 53 (KW TO1U/00039207/4), 55/1 (KW TO1U/00010453/4), 56 (KW TO1U/00039207/4), 58 (KW TO1U/00036392/6), 67 (KW TO1U/00036392/6), 68/5 (KW TO1U/00001651/6), 69/2 (brak KW); obręb 0010 Rogóźno, dz. nr ewid.: 184/6 (TO1U/00064130/7), 185/1 (KW TO1U/00017060/1), 185/2 (KW TO1U/00055555/6), 186/1 (KW TO1U/00055555/6), 187 (KW TO1U/00002207/6), 188/1 (KW TO1U/00011520/2), 188/2 (KW TO1U/00063903/0), 189/2 (KW TO1U/00005496/9), 189/7 (KW TO1U/00051589/5), 189/8 (KW TO1U/00026426/1), 190 (KW TO1U/00023541/2), 192/7 (KW TO1U/00053520/8), 195 (KW TO1U/00009071/2), 196 (KW TO1U/00009071/2), 197/2 (KW TO1U/00009071/2), 197/4 (KW TO1U/00009071/2), 198/5 (KW TO1U/00053530/1), 199 (KW TO1U/00002097/1), 200 (KW TO1U/00014486/2), 201 (KW TO1U/00054777/1), 202/1 (KW TO1U/00002131/2), 202/2 (KW TO1U/00011783/3), 202/5 (KW TO1U/00036660/6), 208/9 (KW TO1U/00058753/5), 218/2 (KW TO1U/00032125/6), 218/3 (KW TO1U/00027868/8), 218/4 (KW TO1U/00037486/9), 224 (KW TO1U/00055555/6), 227/1 (KW TO1U/00013038/0), 227/2 (KW TO1U/00022867/6), 250/4 (KW TO1U/00023541/2), 251 (KW TO1U/00053946/0), 314 (KW TO1U/00055555/6), 327/1 (KW TO1U/00017746/4), 328/4 (brak KW), 331 (KW TO1U/00004663/4), 332/31 (KW TO1U/00018998/2), 333/7 (KW TO1U/00004665/8), 334 (KW TO1U/00055555/6), 335/2 (KW TO1U/00035454/2), 395/1 (KW TO1U/00017746/4), 396 (KW TO1U/00055555/6), 397 (KW TO1U/00023541/2), 43 (KW TO1U/00000178/9), 50/1 (KW TO1U/00012042/4), 51/1 (TO1U/00063920/5), 51/2 (KW TO1U/00063921/2), 51/3 (KW TO1U/00016328/1), 52 (KW TO1U/00023541/2), 53 (KW TO1U/00055555/6), 54 (KW TO1U/00009388/7), 59/1 (KW TO1U/00013268/1), 60 (KW TO1U/00055555/6), 61/2 (KW TO1U/00058334/2), 63 (KW TO1U/00002207/6), 64/1 (KW TO1U/00049664/8), 64/2 (KW TO1U/00049664/8), 64/3 (KW TO1U/00049664/8), 65 (KW TO1U/00002207/6), 68/1 (KW TO1U/00049664/8), 68/2 (KW TO1U/00049664/8), 69 (KW TO1U/00055555/6), 70 (KW TO1U/00058334/2), 71 (KW TO1U/00009388/7), 73/3 (KW TO1U/00002199/6), 73/4 (KW TO1U/00002199/6), 75 (KW TO1U/00055555/6), 76 (KW TO1U/00009388/7), 77 (KW TO1U/00023541/2), 78 (KW TO1U/00009772/6), 80/1 (KW TO1U/00007723/4), 81 (KW TO1U/00004426/1), 86/4 (KW TO1U/00027155/7); obręb 0004 Gubiny, dz. nr ewid.: 132/1 (KW TO1U/00056196/8), 157/1 (KW TO1U/00023531/9), 159 (brak KW), 160/11 (KW TO1U/00026864/3), 160/16 (KW TO1U/00029432/7), 167 (KW TO1U/00001456/9), 173/2 (KW TO1U/00039828/3), 173/3 (KW TO1U/00039828/3), 213 (KW TO1U/00049581/2), 236 (TO1U/00023894/1), 238 (TO1U/00023894/1), 245/1 (KW TO1U/00055558/7), 248 (TO1U/00023894/1), 265 (KW TO1U/00041610/9), 3032/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/3 (KW TO1U/00033624/1), 3045/1 (KW TO1U/00033624/1), 3114 (KW TO1U/00033624/1), 3115 (KW TO1U/00033624/1), 3116 (KW TO1U/00033624/1), 3118 (KW TO1U/00033624/1), 66 (TO1U/00001456/9), 74/2 (KW TO1U/00023894/1), 77/1 (KW TO1U/00001456/9), 77/2 (KW TO1U/00023894/1), 80/2 (KW TO1U/00037899/7), 81/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/7 (KW TO1U/00012293/8), 86 (KW TO1U/00009059/2), 92 (KW TO1U/00001962/9), 95/5 (KW TO1U/00023894/1), 95/6 (KW TO1U/00019921/9); obręb 0002 Budy, dz. nr ewid.: 1 (KW TO1U/00012309/4), 19 (KW TO1U/00049415/8), 20 (KW TO1U/00056947/8), 21/4 (KW TO1U/00016626/0), 22 (brak KW), 23 (KW TO1U/00009700/1), 24 (KW TO1U/00008260/7), 25 (KW TO1U/00008817/7).

gmina Gruta, obręb 0015 Wiktorowo, dz. nr ewid.: 7/6 (KW TO1U/00017889/8), 2 (KW TO1U/00008296/8), 3 (KW TO1U/00008295/1), 4 (KW TO1U/00008294/4), 6 (KW TO1U/00018666/6), 8/2 (KW TO1U/00030787/0), 9/1 (KW TO1U/00008287/2); obręb 0012 Plemięta, dz. nr ewid.: 1/1 (KW TO1U/00012429/1), 1/2 (KW TO1U/00045937/5), 2 (brak KW), 3 (KW TO1U/00017211/5), 4/4 (KW TO1U/00014090/9), 5/4 (KW TO1U/00017952/1).

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach właściwych urzędów ze względu na lokalizacje inwestycji oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 34 ust. 2 i art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

 • drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

 • telefonicznie - nr telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 523;

 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 K.p.a., że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2023-01-10 15:00

Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 grudnia 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Jezierska - dyrektor
  data wytworzenia: 2022-12-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-12-16 08:12

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.747.2.7.2022.EP   

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38 ust. 2 lit. f)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na następujących nieruchomościach:

Powiat grudziądzki:

gmina Gruta, obręb 0015  Wiktorowo, dz. nr ewid.: 7/6 (KW TO1U/00017889/8), 2 (KW TO1U/00008296/8), 3 (KW TO1U/00008295/1), 4 (KW TO1U/00008294/4), 6 (KW TO1U/00018666/6), 8/2 (KW TO1U/00030787/0), 9/1 (KW TO1U/00008287/2); obręb 0012 Plemięta, dz. nr ewid.:  1/1 (KW TO1U/00012429/1), 1/2 (KW TO1U/00045937/5), 2 (brak KW), 3 (KW TO1U/00017211/5), 4/4 (KW TO1U/00014090/9), 5/4 (KW TO1U/00017952/1).

Niniejsze obwieszczenie jest uzupełnieniem do obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania z dnia 21 listopada 2022 r., znak sprawy WIR.II.747.2.7.2022.EP.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

1)        nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy w zakresie terminalu);

2)        w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisów art. 8 ust. 2 pkt 2-4 ustawy w zakresie terminalu nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek oraz w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji oraz pozwoleń o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora (art. 8 ust. 2a w związku z art. 39 ust. 1  ustawy w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1  ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

                     Z up. WOJEWODY

                                                                                     KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                               Szczepan Bukłaho

                           Kierownik

                   Oddziału Planowania

       i  Zagospodarowania Przestrzennego

     w  Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa   

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-12-05 09:34

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-12-05 09:42

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.747.2.7.2022.EP     

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 listopada 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38 ust. 2 lit. f)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (pismo z dnia 28 października 2022 r., Nr: POM3-ILF-P-POL-OC-1167, uzupełniony pismami z dnia 14 listopada 2022 r., Nr: POM3-ILF-P-POL-OC-1294, Nr: POM3-ILF-P-POL-OC-1295) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko
-pomorskiego i pomorskiego.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na następujących nieruchomościach:

Powiat toruński:

gmina Łysomice, obręb 0002  Kamionki Duże, dz. nr ewid.: 230 (KW TO1T/00013966/3), 234/8 (KW TO1T/00023518/1), 237/2 (KW TO1T/00011368/7), 249 (KW TO1T/00073547/8), 250 (KW TO1T/00076828/3), 251/2 (KW TO1T/00054993/0), 251/4 (KW TO1T/00009585/7), 251/5 (KW TO1T/00010248/3), 252 (KW TO1T/00009585/7), 253 (KW TO1T/00002593/7), 254 (KW TO1T/00002595/1), 255/1 (KW TO1T/00003923/7), 258 (KW TO1T/00033737/5), 260 (KW TO1T/00032713/4), 263/1 (KW TO1T/00003877/9), 138/5 (KW TO1T/00003902/4), 229 (KW TO1T/00033737/5), 238/1 (TO1T/00093033/8), 238/2 (KW TO1T/00002594/4), 239/1 (KW TO1T/00093033/8), 239/2 (KW TO1T/00002594/4), 240/3 (KW TO1T/00093033/8), 240/4 (KW TO1T/00130440/6), 240/5 (KW TO1T/00093033/8), 240/6 (KW TO1T/00023655/3), 255/2 (KW TO1T/00003923/7), 270 (KW TO1T/00033737/5), 311 (KW TO1T/00111416/0), 312 (KW TO1T/00003897/5), 93 (KW TO1T/00005590/7), 94 (KW TO1T/00104984/0), 95/1 (KW TO1T/00004959/5), 95/2 (KW TO1T/00030290/8), 96/10 (KW TO1T/00013965/6), 97/3 (KW TO1U/00093033/8), 97/4 (KW TO1T/00011369/4), 91 (KW TO1T/00033737/5), 98 (KW TO1T/00003336/5);

gmina Chełmża, obręb 0016 Mirakowo, dz. nr ewid.: 41/1 (KW TO1T/00102048/3), 29/2 (KW TO1T/00102048/3), 36 (KW TO1T/00031786/9), 30 (KW TO1T/00085486/9), 33 (KW TO1T/00025144/2), 34 (KW TO1T/00031786/9), 1137/19 (KW TO1T/00058407/4), 31 (KW TO1T/00025144/2), 32 (KW TO1T/00031786/9), 341/4 (KW TO1T/00134521/6), 342 (KW TO1T/00031830/3), 23/2 (KW TO1T/00001854/8), 1137/15 (KW TO1T/00058407/4), 1137/17 (KW TO1T/00058407/4), 1137/29 (TO1T/00058407/4), 223/1 (KW TO1T/00127365/2), 223/2 (KW TO1T/00001722/4), 302 (KW TO1T/00121144/5), 303/1 (KW TO1T/00012680/7), 303/2 (KW TO1T/00114782/7), 303/3 (KW TO1T/00114783/4), 304 (KW TO1T/00009050/8), 343 (KW TO1T/00007106/2), 1137/20 (KW TO1T/00058407/4), 1137/21 (KW TO1T/00058407/4), 1137/25 (KW TO1T/00058407/4), 221/6 (KW TO1T/00018355/2), 222 (brak KW), 312 (KW TO1T/00008049/1), 335/3 (KW TO1T/00031830/3), 336/2 (KW TO1T/00039183/8), 336/3 (TO1T/00039183/8); obręb 0028 Zalesie, dz. nr ewid.: 17/1 (KW TO1T/00025036/2), 19/1 (KW TO1T/00008222/8), 22/1 (KW TO1T/00120124/2), 23/2 (KW TO1T/00058178/9), 24/270 (KW TO1T/00066090/7), 24/6 (KW TO1T/00021999/2), 27/1 (KW TO1T/00118429/3), 29/2 (brak KW), 30/20 (KW TO1T/00118429/3), 30/23 (brak KW), 30/4 (KW TO1T/00021999/2), 35 (KW TO1T/00066090/7); obręb 0020 Pluskowęsy, dz. nr ewid.: 101/1 (KW TO1T/00005041/4), 101/2 (KW TO1T/00031834/1), 146 (KW TO1T/00005041/4), 147/4 (KW TO1T/00063172/5), 38/6 (KW TO1T/00110258/7); obręb 0026 Witkowo, dz. nr ewid.: 23 (KW TO1T/00016105/1), 27 (KW TO1T/00003091/5), 28 (KW TO1T/00018600/5), 30 (KW TO1T/00004051/0), 31 (KW TO1T/00006573/9), 32/1 (KW TO1T/00001738/9), 32/2 (KW TO1T/00029074/8), 94/1 (KW TO1T/00122268/7), 94/2 (KW TO1T/00026741/4), 94/4 (KW TO1T/00026741/4); obręb 0029 Zelgno, dz. nr ewid.: 102 (KW TO1T/00002461/3), 107 (KW TO1T/00011387/6), 204/1 (KW TO1T/00053576/4), 205 (KW TO1T/00030092/0), 209 (KW TO1T/00009637/7), 210/10 (KW TO1T/00035074/3), 210/3 (KW TO1T/00066832/1), 210/5 (KW TO1T/00066834/5), 210/8 (KW TO1T/00067683/8), 211 (brak KW), 217/1 (KW TO1T/00027058/6), 218/1 (KW TO1T/00031862/6), 219/6 (KW TO1T/00011691/0), 219/7 (TO1T/00064139/9), 219/8 (KW TO1T/00001931/2), 220/2 (KW TO1T/00031860/2), 221 (KW TO1T/00031862/6), 222/3 (KW TO1T/00025991/4), 223/1 (KW TO1T/00031860/2), 223/2 (KW TO1T/00001658/4), 225/1 (KW TO1T/00031860/2), 226/1 (brak KW), 226/3 (brak KW), 227 (KW TO1T/00009432/0), 244 (KW TO1T/00105856/1); obręb 0015 Liznowo, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1T/00026851/8), 11 (KW TO1T/00105856/1), 124 (KW TO1T/00007172/5), 133 (KW TO1T/00105856/1), 138/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/2 (KW TO1T/00031681/3), 139/7 (KW TO1T/00019045/3), 139/8 (brak KW), 142/2 (KW TO1T/00002983/8), 147/4 (KW TO1T/00017134/0), 148 (KW TO1T/00015023/5), 157 (KW TO1T/00113112/3), 158 (KW TO1T/00031861/9), 159/1 (KW TO1T/00024326/5), 163 (KW TO1T/00032172/9), 167 (KW TO1T/00044246/6), 168 (KW TO1T/00121750/6), 169 (KW TO1T/00130525/6), 170 (KW TO1T/00044246/6), 171 (KW TO1T/00130525/6), 174 (KW TO1T/00031861/9), 22 (KW TO1T/00001745/1), 23 (KW TO1T/00018599/4), 24/2 (KW TO1T/00006572/2), 25 (KW TO1T/00006567/4), 26 (KW TO1T/00031861/9), 62/2 (KW TO1T/00044246/6), 63 (KW TO1T/00006566/7), 64/1 (KW TO1T/00031681/3), 64/2 (KW TO1T/00027912/1), 65 (KW TO1T/00006568/1), 66 (KW TO1T/00006569/8), 67/1 (KW TO1T/00031681/3), 67/2 (KW TO1T/00006570/8), 9 (KW TO1T/00006207/3); obręb 0006 Drzonówko, dz. nr ewid.: 32 (KW TO1T/00006545/4), 33 (KW TO1T/00034543/5), 34/1 (KW TO1T/00007049/4), 34/2 (KW TO1T/00007049/4), 35 (KW TO1T/00034949/1), 36/1 (KW TO1T/00007049/4), 38/1 (KW TO1T/00028386/1), 40/1 (KW TO1T/00008029/5), 44/1 (KW TO1T/00005339/0), 49/2 (KW TO1T/00012141/7), 5 (KW TO1T/00077881/9), 54/5 (KW TO1T/00141645/3), 56 (KW TO1T/00034782/2); obręb 0010 Grzegorz, dz. nr ewid.: 46 (KW TO1T/00079026/2);

Powiat chełmiński:

gmina Lisewo, obręb 0004 Drzonowo, dz. nr ewid.: 124 (KW TO1C/00025006/7), 148/1 (KW TO1C/00010219/5), 149/3 (KW TO1C/00010219/5), 150/2 (KW TO1C/00010219/5), 159/4 (KW TO1C/00027010/2), 160 (KW TO1C/00013143/2), 161/2 (KW TO1C/00013143/2), 163/3 (KW TO1C/00013143/2), 165 (KW TO1C/00000797/7), 33 (KW TO1C/00004397/1), 34 (KW TO1C/00022176/8), 37 (KW TO1C/00004396/4), 40/10 (KW TO1C/00024103/0), 40/12 (KW TO1C/00011459/6), 44 (KW TO1C/00000798/4), 45/2 (KW TO1C/00011835/6), 55 (KW TO1C/00000936/4), 56/1 (KW TO1C/00027000/9), 56/5 (KW TO1C/00030865/4), 56/6 (KW TO1C/00012795/0), 57/2-1 (KW TO1C/00007855/1), 57/2-2 (KW TO1C/00007855/1), 57/4 (KW TO1C/00008804/6), 80/2 (KW TO1C/00028937/3), 81/1 (KW TO1C/00007091/7); obręb 0016 Strucfoń, dz. nr ewid.: 101 (KW TO1C/00010610/6), 125 (KW TO1C/00021163/7); obręb 0011 Lisewo, dz. nr ewd.: 318/23 (KW TO1C/00030199/4), 318/24 (KW TO1C/00030199/4), 318/25 (KW TO1C/00022574/8), 318/8 (KW TO1C/00022403/9), 321/5 (KW TO1C/00020506/7), 321/6 (KW TO1C/00020998/2), 343/4 (KW TO1C/00013290/7), 344/1 (KW TO1C/00020506/7), 344/3 (TO1C/00028656/9), 344/4 (KW TO1C/00006326/7), 348/12 (KW TO1C/00003896/2), 348/3 (KW TO1C/00018969/3), 352/5 (KW TO1C/00013140/1), 423/1 (KW TO1C/00020506/7), 423/2 (KW TO1C/00013239/2), 432/4 (KW TO1C/00019544/5), 433/5 (KW TO1C/00020506/7), 433/6 (KW TO1C/00020834/5), 434/11 (KW TO1C/00023359/2), 434/12 (KW TO1C/00007101/1), 434/8 (KW TO1C/00020506/7), 434/9 (KW TO1C/00007101/1), 441/5 (KW TO1C/00006061/1), 441/8 (KW TO1C/00019544/5), 442/31 (KW TO1C/00014412/6), 464/5 (KW TO1C/00013239/2), 465/3 (KW TO1C/00007526/6), 479/3 (KW TO1C/00013239/2), 481/1 (KW TO1C/00014412/6), 482/1 (KW TO1C/00014412/6), 484/1 (KW TO1C/00014412/6), 485/1 (KW TO1C/00011002/8), 318/10 (KW TO1C/00022405/3), 318/12 KW TO1C/00022404/6), 318/16 (KW TO1C/00028656/9), 318/17 (KW TO1C/00028656/9), 318/19 (TO1C/00028656/9), 318/20 (KW TO1C/00022575/5); obręb 0013 Mgoszcz, dz. nr ewid.: 10/1 (KW TO1C/00008818/7), 10/3 (KW TO1C/00028575/7), 11/5 (KW TO1C/00026823/7), 12/6 (KW TO1C/00004702/3), 13/6 (KW TO1C/00015790/6), 14/2 (KW TO1C/00004701/6), 15/4 (KW TO1C/00027852/6), 16/4 (KW TO1C/00004716/4), 22/7 (KW TO1C/00006910/8), 25/4 (KW TO1C/00004719/5), 26/2 (KW TO1C/00004718/8), 27/10 (KW TO1C/00020235/6), 27/12 (KW TO1C/00028499/0), 27/4 (brak KW), 34 (KW TO1C/00020200/2), 36/1 (KW TO1C/00004713/3), 36/3 (KW TO1C/00007239/7), 36/6 (KW TO1C/00004713/3), 51 (KW TO1C/00004699/8), 52 (KW TO1C/00029781/1), 54 (KW TO1C/00008575/1), 55/3 (KW TO1C/00014869/4), 55/4 (KW TO1C/00014870/4), 55/5 (KW TO1C/00014869/4), 81/5 (KW TO1C/00014173/8), 81/7 (KW TO1C/00014173/8), 83/4 (KW TO1C/00008818/7), 85 (KW TO1C/00014173/8);

Powiat wąbrzeski:

gmina Płużnica, obręb 0005 Dąbrówka, dz. nr ewid.: 10 (KW TO1W/00031547/4), 19/5 (KW TO1W/00034085/8), 19/6 (KW TO1W/00002787/6), 19/7 (KW TO1W/00034085/8), 21/1 (KW TO1W/00025014/4), 23/3 (KW TO1W/00028159/3), 44/10 (KW TO1W/00026934/6), 52 (KW TO1W/00002777/3), 53 (KW TO1W/00025014/4), 55/2 (KW TO1W/00014624/3), 55/3 (KW TO1W/00014630/8); obręb 0010 Płąchawy, dz. nr ewid: 141/5 (KW TO1W/00028158/6), 143 (KW TO1W/00023972/3), 146/1 (KW TO1W/00028158/6), 56 (KW TO1W/00011285/3), 58 (KW TO1W/00003873/3), 59/1 (KW TO1W/00030342/0), 69/2 (KW TO1W/00023972/3), 71/1 (KW TO1W/00016889/2), 71/2 (KW TO1W/00003869/2), 71/3 (KW TO1W/00016092/8), 72 (KW TO1W/00030342/0), 73 (KW TO1W/00005944/6), 77/1 (KW TO1W/00037181/2), 78 (KW TO1W/00024084/8), 85/9 (KW TO1W/00028158/6); obręb 0003 Błędowo, dz. nr ewid.: 119 (KW TO1W/00024034/3), 120 (KW TO1W/00016580/6), 121 (KW TO1W/00016580/6), 123/1 (KW TO1W/00024034/3), 124/2 (KW TO1W/00019192/0), 139/2 (KW TO1W/00023968/2), 173/4 (KW TO1W/00036376/9), 174 (KW TO1W/00035092/7), 175/2 (KW TO1W/00018783/3), 302 (KW TO1W/00023968/2), 304/1 (KW TO1W/00020645/1), 304/4 (KW TO1W/00023968/2), 304/5 (KW TO1W/00037604/4), 33 (KW TO1W/00023968/2), 57/1 (KW TO1W/00014258/6), 61 (KW TO1W/00009287/0), 63 (KW TO1W/00024034/3), 65 (KW TO1W/00002739/5), 68/1 (KW TO1W/00024034/3), 69 (KW TO1W/00002739/5), 70 (KW TO1W/00024034/3), 71 (KW TO1W/00002739/5), 72/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/1 (KW TO1W/00031587/6), 73/2 (KW TO1W/00019604/2), 74/1 (KW TO1W/00019387/4), 77/1 (KW TO1W/00014612/6), 89 (KW TO1W/00023968/2), 90 (KW TO1W/00005057/1), 91/7 (KW TO1W/00005110/1); obręb 0015 Wiewiórki, dz. nr ewid.: 100/1 (KW TO1W/00025468/1), 101 (KW TO1W/00025903/3), 103/3 (KW TO1W/00025426/5), 108/2 (KW TO1W/00037180/5), 111 (KW TO1W/00020562/5), 112 (KW TO1W/00025903/3), 113 (KW TO1W/00020379/5), 120 (KW TO1W/00025903/3), 121 (KW TO1W/00020379/5), 122/1 (KW TO1W/00026712/4), 125/10 (KW TO1W/00037562/7), 129/8 (KW TO1W/00027971/4), 130 (KW TO1W/00025903/3), 149/3 (KW TO1W/00019301/8), 173/2 (KW TO1W/00035011/6), 173/4 (KW TO1W/00035011/6), 174 (KW TO1W/00025903/3), 35/5 (KW TO1W/00037795/9), 36 (KW TO1W/00025903/3), 38/1 (KW TO1W/00003207/4), 39 (KW TO1W/00022840/2), 40/1 (KW TO1W/00013872/9), 44/1 (KW TO1W/00025903/3), 45 (KW TO1W/00025903/3), 47/6 (KW TO1W/00026781/8), 49 (KW TO1W/00003169/5), 50/5 (KW TO1W/00022183/8), 52/1 (KW TO1W/00003207/4), 96/11 (KW TO1W/00027640/5);

Powiat grudziądzki:

gmina Radzyń Chełmiński, obręb 0002 Dębieniec, dz. nr ewid.: 18 (brak KW), 2/3 (KW TO1W/00026606/8), 3 (brak KW), 4/2 (KW TO1W/00026606/8), 45/47 (KW TO1W/00026606/8), 47/1 (KW TO1W/00026177/1), 47/4 (KW TO1W/00003631/5);

gmina Grudziądz, obręb 0017 Skarszewy, dz. nr ewid.: 165 (KW TO1U/00016863/3), 183 (KW TO1U/00016863/3); obręb 0019 Stary Folwark, dz. nr ewid.: 12/1 (KW TO1U/00010132/8), 12/2 (KW TO1U/00014763/8), 13/1 (KW TO1U/00004862/9), 14/1 (brak KW), 21/2 (KW TO1U/00058835/4), 22 (KW -), 40 (KW TO1U/00004851/9), 46/1 (KW TO1U/00011513/0), 48/4 (KW TO1U/00001358/2), 54/2 (KW TO1U/00017932/5), 55/3 (KW TO1U/00024370/9), 55/4 (KW TO1U/00004301/9), 72 (KW TO1U/00000343/7), 79 (KW TO1U/00024370/9), 83 (brak KW); obręb 0026 Wielkie Lniska, dz. nr ewid.: 48/148 (KW TO1U/00031992/7), 48/150 (KW TO1U/00031992/7), 48/151 (KW TO1U/00031992/7), 51 (TO1U/00052417/6), 52/59 KW TO1U/00030721/0), 53 (KW TO1U/00031669/4), 56/31 (KW TO1U/00030721/0), 56/32 (KW TO1U/00030721/0), 74 (KW TO1U/00052417/6), 77/10 (KW TO1U/00030884/0), 77/2 (KW TO1U/00001541/2), 77/6 (KW TO1U/00012516/8), 77/7 (KW TO1U/00027720/9), 77/8 (KW TO1U/00013009/8), 78 (KW TO1U/00031669/4); obręb 0005 Grabowiec, dz. nr ewid.: 17/11 (KW TO1U/00030721/0), 17/12 (KW TO1U/00030721/0), 17/14 (KW TO1U/00030721/0), 30 (KW TO1U/00031718/3), 55/1 (KW TO1U/00014425/7), 56/1 (KW TO1U/00014648/6), 60 (KW TO1U/00006902/6), 62 (KW TO1U/00049037/4), 63/3 (KW TO1U/00063869/9), 64 (KW TO1U/00034956/4), 88 (KW TO1U/00031718/3), 90 (KW TO1U/00049037/4), 92 (KW TO1U/00034956/4), 95 (KW TO1U/00006903/3);

gmina Gruta, obręb 0013 Pokrzywno, dz. nr ewid.: 104 (KW TO1U/00050526/9), 22 (KW TO1U/00012674/3), 32 (KW TO1U/00001341/0), 33/2 (KW TO1U/00000083/6), 34/1 (KW TO1U/00037642/1), 35/1 (KW TO1U/00018209/5), 35/2 (KW TO1U/00018209/5), 36 (KW TO1U/00001906/9), 37 (KW TO1U/00006030/2), 42/2 (KW TO1U/00050526/9), 44/1 (KW TO1U/00016385/8), 63/1 (KW TO1U/00018051/2), 65/5 (KW TO1U/00012204/8), 66/2 (KW TO1U/00014441/5), 90/5 (KW TO1U/00012204/8), 91/1 (KW TO1U/00013176/9), 91/10 (KW TO1U/00014442/2), 92/1 (KW TO1U/00024377/8), 92/3 (KW TO1U/00043460/6), 92/6 (KW TO1U/00052092/1); obręb 0009 Nicwałd, dz. nr ewid.: 16/1 (KW TO1U/00018712/4), 30/2 (KW TO1U/00008841/4), 30/7 (KW TO1U/00028371/4), 31/4 (KW TO1U/00052741/6), 31/6 (KW TO1U/00008839/7), 31/7 (KW TO1U/00055773/0), 32/5 (KW TO1U/00008837/3), 34/2 (KW TO1U/00002043/8), 35/1 (KW TO1U/00053802/9), 36 (KW TO1U/00018699/6), 37/2 (KW TO1U/00032385/6), 43/2 (KW TO1U/00008840/7), 44 (KW TO1U/00008842/1), 45/2 (KW TO1U/00018640/8), 45/5 (KW TO1U/00011146/6), 45/8 (KW TO1U/00017037/1), 45/9 (KW TO1U/00061122/7), 46 (KW TO1U/00033783/3), 48/12 (KW TO1U/00035993/2), 62 (KW TO1U/00004094/4), 75/5 (KW TO1U/00052809/1), 76/1 (KW TO1U/00008055/7), 76/2 (KW TO1U/00008056/4), 76/4 (KW TO1U/00018707/6);

gmina Rogóźno, obręb 0005 Kłódka Szlachecka, dz. nr ewid.: 111 (KW TO1U/00036392/6), 152/12 (KW TO1U/00064320/6), 152/13 (KW TO1U/00017406/9), 152/14 (KW TO1U/00017406/9), 152/15 (KW TO1U/00017406/9), 152/16 (KW TO1U/00017406/9), 152/18 (KW TO1U/00017406/9), 152/19 (KW TO1U/00017406/9), 34/4 (KW TO1U/00001649/9), 35/6 (KW TO1U/00003832/3), 36/3 (KW TO1U/00017406/9), 37/1 (KW TO1U/00044060/9), 39/10 (KW TO1U/00040792/1), 39/11 (KW TO1U/00033314/5), 39/12 (KW TO1U/00015004/7), 43/10 (brak KW), 43/11 (brak KW), 43/12 (brak KW), 43/7 (KW TO1U/00029806/0), 43/9 (brak KW), 53 (KW TO1U/00039207/4), 55/1 (KW TO1U/00010453/4), 56 (KW TO1U/00039207/4), 58 (KW TO1U/00036392/6), 67 (KW TO1U/00036392/6), 68/5 (KW TO1U/00001651/6), 69/2 (brak KW); obręb 0010 Rogóźno, dz. nr ewid.: 184/6 (TO1U/00064130/7), 185/1 (KW TO1U/00017060/1), 185/2 (KW TO1U/00055555/6), 186/1 (KW TO1U/00055555/6), 187 (KW TO1U/00002207/6), 188/1 (KW TO1U/00011520/2), 188/2 (KW TO1U/00063903/0), 189/2 (KW TO1U/00005496/9), 189/7 (KW TO1U/00051589/5), 189/8 (KW TO1U/00026426/1), 190 (KW TO1U/00023541/2), 192/7 (KW TO1U/00053520/8), 195 (KW TO1U/00009071/2), 196 (KW TO1U/00009071/2), 197/2 (KW TO1U/00009071/2), 197/4 (KW TO1U/00009071/2), 198/5 (KW TO1U/00053530/1), 199 (KW TO1U/00002097/1), 200 (KW TO1U/00014486/2), 201 (KW TO1U/00054777/1), 202/1 (KW TO1U/00002131/2), 202/2 (KW TO1U/00011783/3), 202/5 (KW TO1U/00036660/6), 208/9 (KW TO1U/00058753/5), 218/2 (KW TO1U/00032125/6), 218/3 (KW TO1U/00027868/8), 218/4 (KW TO1U/00037486/9), 224 (KW TO1U/00055555/6), 227/1 (KW TO1U/00013038/0), 227/2 (KW TO1U/00022867/6), 250/4 (KW TO1U/00023541/2), 251 (KW TO1U/00053946/0), 314 (KW TO1U/00055555/6), 327/1 (KW TO1U/00017746/4), 328/4 (brak KW), 331 (KW TO1U/00004663/4), 332/31 (KW TO1U/00018998/2), 333/7 (KW TO1U/00004665/8), 334 (KW TO1U/00055555/6), 335/2 (KW TO1U/00035454/2), 395/1 (KW TO1U/00017746/4), 396 (KW TO1U/00055555/6), 397 (KW TO1U/00023541/2), 43 (KW TO1U/00000178/9), 50/1 (KW TO1U/00012042/4), 51/1 (TO1U/00063920/5), 51/2 (KW TO1U/00063921/2), 51/3 (KW TO1U/00016328/1), 52 (KW TO1U/00023541/2), 53 (KW TO1U/00055555/6), 54 (KW TO1U/00009388/7), 59/1 (KW TO1U/00013268/1), 60 (KW TO1U/00055555/6), 61/2 (KW TO1U/00058334/2), 63 (KW TO1U/00002207/6), 64/1 (KW TO1U/00049664/8), 64/2 (KW TO1U/00049664/8), 64/3 (KW TO1U/00049664/8), 65 (KW TO1U/00002207/6), 68/1 (KW TO1U/00049664/8), 68/2 (KW TO1U/00049664/8), 69 (KW TO1U/00055555/6), 70 (KW TO1U/00058334/2), 71 (KW TO1U/00009388/7), 73/3 (KW TO1U/00002199/6), 73/4 (KW TO1U/00002199/6), 75 (KW TO1U/00055555/6), 76 (KW TO1U/00009388/7), 77 (KW TO1U/00023541/2), 78 (KW TO1U/00009772/6), 80/1 (KW TO1U/00007723/4), 81 (KW TO1U/00004426/1), 86/4 (KW TO1U/00027155/7); obręb 0004 Gubiny, dz. nr ewid.: 132/1 (KW TO1U/00056196/8), 157/1 (KW TO1U/00023531/9), 159 (brak KW), 160/11 (KW TO1U/00026864/3), 160/16 (KW TO1U/00029432/7), 167 (KW TO1U/00001456/9), 173/2 (KW TO1U/00039828/3), 173/3 (KW TO1U/00039828/3), 213 (KW TO1U/00049581/2), 236 (TO1U/00023894/1), 238 (TO1U/00023894/1), 245/1 (KW TO1U/00055558/7), 248 (TO1U/00023894/1), 265 (KW TO1U/00041610/9), 3032/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/2 (KW TO1U/00033624/1), 3033/3 (KW TO1U/00033624/1), 3045/1 (KW TO1U/00033624/1), 3114 (KW TO1U/00033624/1), 3115 (KW TO1U/00033624/1), 3116 (KW TO1U/00033624/1), 3118 (KW TO1U/00033624/1), 66 (TO1U/00001456/9), 74/2 (KW TO1U/00023894/1), 77/1 (KW TO1U/00001456/9), 77/2 (KW TO1U/00023894/1), 80/2 (KW TO1U/00037899/7), 81/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/2 (KW TO1U/00023894/1), 82/7 (KW TO1U/00012293/8), 86 (KW TO1U/00009059/2), 92 (KW TO1U/00001962/9), 95/5 (KW TO1U/00023894/1), 95/6 (KW TO1U/00019921/9); obręb 0002 Budy, dz. nr ewid.: 1 (KW TO1U/00012309/4), 19 (KW TO1U/00049415/8), 20 (KW TO1U/00056947/8), 21/4 (KW TO1U/00016626/0), 22 (brak KW), 23 (KW TO1U/00009700/1), 24 (KW TO1U/00008260/7), 25 (KW TO1U/00008817/7).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

1)        nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy w zakresie terminalu);

2)        w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisów art. 8 ust. 2 pkt 2-4 ustawy w zakresie terminalu nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek oraz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji oraz pozwoleń o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora (art. 8 ust. 2a w związku z art. 39 ust. 1  ustawy w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1  ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

                      Z up. WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                               Szczepan Bukłaho

Kierownik Oddziału Planowania i  Zagospodarowania Przestrzennego

     w  Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa   

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-11-21
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-11-22 11:28

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - budowa gazociągu Gustrzyn - Gardeja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Szczepan Bukłaho - Kierownik Oddziału PiZP K-PUW
  data wytworzenia: 2022-11-21
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-11-22 11:32

RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 28.10.2022 r.

RBG.6220.7.2022.ML

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 28.10.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6.2022 znak: RBG.6220.7.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 89/9, 101/2 obręb 0004 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 28.10.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-28 14:39

RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 28.10.2022 r.

RBG.6220.7.2022.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.,
dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 28.10.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6.2022 znak: RBG.6220.7.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 89/9, 101/2 obręb 0004 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 28.10.2022 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 28.10.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-28 14:38

RBG.6220.7.2022.ML DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 28.10.2022 r. do 11.11.2022 r.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 28.10.2022 r. do 11.11.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-28 14:46

RBG.6220.6.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 19.10.2022 r.

RBG.6220.6.2022.ML

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.,
dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 19.10.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5.2022 znak: RBG.6220.6.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 200 obręb 0009 Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 19.10.2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 19.10.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie (1, 2).

drukuj (RBG.6220.6.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-19 14:42

RBG.6220.6.2022.ML DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

drukuj (RBG.6220.6.2022.ML DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.10.2022 r. do 02.11.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-19 14:51

RBG.6220.5.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 19.10.2022 r.

RBG.6220.5.2022.ML

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.,
dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 19.10.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4.2022 znak: RBG.6220.5.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 137 obręb 0009 Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 19.10.2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 19.10.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie (1, 2).

drukuj (RBG.6220.5.2022.ML OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-19 14:40

RBG.6220.5.2022.ML DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

drukuj (RBG.6220.5.2022.ML DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.10.2022 r. do 02.11.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-10-19 14:48

RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

Radzyń Chełmiński, dnia 16.09.2022 r.

RBG.6220.7.2022.ML

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

           o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                                  

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 89/9, 101/2 obręb 0004 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

          Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania  mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

          Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

          Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                           

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 16.09.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1.      Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o.,

ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, na adres: ul. Ordonówny 6, 82-200 Malbork;

2.      Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

89/9, 101/2, 101/4, 211/2, 100/1, 107/8, 89/7, 110/2, 102, 104, 150, 139, 89/9, 151, 211/1, 109, 210/3, 101/3 – obręb Gołębiewo - załącznik a/a;

zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 16.09.2022 r.

3.      A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-09-16 14:10

RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                         Radzyń Chełmiński, 22.08.2022 r.

RBG.6220.7.2022.ML

           ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 03.08.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 12.08.2022 r.) Pana Macieja Maruseja reprezentującego inwestora, ENERSOLA PV Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 89/9, 101/2 obręb 0004 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 22.08.2022 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 22.08.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1.      Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o.,

ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, na adres: ul. Ordonówny 6, 82-200 Malbork;

2.      Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

89/9, 101/2, 101/4, 211/2, 100/1, 107/8, 89/7, 110/2, 102, 104, 150, 139, 89/9, 151, 211/1, 109, 210/3, 101/3 – obręb Gołębiewo - załącznik a/a;

zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.08.2022 r.

3.      A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3.       Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

4.       Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.

6.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.

8.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.   Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.7.2022.ML OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-22 14:44

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 18.08.2022 r.

RBG.6220.4.2022.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 18.08.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3.2022 znak: RBG.6220.4.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 19.08.2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 19.08.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-19 14:53
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 09:04

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 18.08.2022 r.

RBG.6220.4.2022.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 18.08.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3.2022 znak: RBG.6220.4.2022.ML dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 19.08.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-19 14:48
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 09:10

RBG.6220.4.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
   data wytworzenia: 2022-08-18
  • opublikował: Magda Lewandowska
   data publikacji: 2022-08-19 14:56

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 19.08.2022 r. do 02.09.2022 r.)

Metryka

 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-19 14:54

RBG.6730.37.2021.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

                         Radzyń Chełmiński, dnia 17.08.2022 r.

RBG.6730.37.2021.2022.ML

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 17.08.2022 r., decyzji o warunkach zabudowy nr 12.2022 znak: RBG.6730.37.2021.2022.ML na wniosek Pani Ewy Brzyskiej w zakresie: zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkalno- usługową wraz z jego przebudową dla terenu obejmującego działkę nr 85 (w części), obręb geodezyjny Okonin 0010, gm. Gruta.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49b k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji  lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych  we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 18.08.2022 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek 90, 93/1, 102/1, 102/4, 271, 83/4, 85/1, 92, 86/4, 83/7, 310/2, 310/3, 101, 76, 250, 251 – obręb Okonin - załącznik a/a - poprzez publiczne obwieszczenie;
 2. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Radzyń Chełmiński;

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Okonin.

drukuj (RBG.6730.37.2021.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-08-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-18 14:51

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 15.07.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 14.07.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2.2022 znak: RBG.6220.3.2022.MJ dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 15.07.2022 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 15.07.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-15
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-15 10:54

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 14.07.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 14.07.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2.2022 znak: RBG.6220.3.2022.MJ dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 15.07.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-15 10:57

RBG.6220.3.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 15.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 15.07.2022 r. do 29.07.2022 r.)

Metryka

 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-15 10:58

RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZEBRANIE MATERIAŁÓW DOWODOWYCH DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 06.07.2022 r.

RBG.6730.37.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

             Działając na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkalno-usługową wraz z jego przebudową na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 85 obręb geodezyjny 0010 Okonin, gmina Gruta.

             W związku z powyższym informuję, że wnioskodawca oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,  m. in. z:

– postanowieniem znak GN.673.28.2022 z dnia 07.02.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 14.02.2022 r.) Starosty Powiatu Grudziądzkiego,

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Nadmienia się, że uzgodnienie z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, uznaje się za dokonane, gdyż organy nie zajęły stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

            Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 06.07.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Radzyń Chełmiński;

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Okonin.

drukuj (RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZEBRANIE MATERIAŁÓW DOWODOWYCH DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-06 13:01

RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 06.07.2022 r.

RBG.6730.37.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            Na podstawie art. 49a i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 16.11.2021 r. (wpływ do tut Urzędu 16.12.2021 r., uzupełniony dnia 05.07.2022 r.) Pani Ewy Brzyskiej zam. Słup 87, 86-330 Mełno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkalno-usługową wraz z jego przebudową na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 85 obręb 0010 Okonin, gmina Gruta.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

            Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 06.07.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Radzyń Chełmiński;

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Okonin.

Obowiązek informacyjny

            Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 56 6886001, adres e-mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga: wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6730.37.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-07-06 12:58
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-06 13:02

RBG.6220.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 17.06.2022 r.

RBG.6220.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 15.06.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1.2022 znak: RBG.6220.1.2022.MJ dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa silosu lejowego K60 przeznaczonego do magazynowania regranulatu styropianowego” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 90/1, położonej w obrębie 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, - opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 17.06.2022 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 17.06.2022 r.

 Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6220.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-17 14:29

RBG.6220.1.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 17.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

drukuj (RBG.6220.1.2022.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 17.06.2022 r. do 01.07.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-17 14:34

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 03.06.2022 r.

RBG.6220.4.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

            Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania  mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                           

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 03.06.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek 182/1, 209/3, 178/1, 235, 183/1, 201, 181, 182/2 i 209/2 – obręb Gołębiewo - załącznik a/a, zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 03.06.2022 r.
 3. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-03 13:26

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 03.06.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałó1)w.

            Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem decyzji strony postępowania  mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                           

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 03.06.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Sobczak, JF SUN Sp. z o.o., ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek
  215/2, 207/1, 210, 212, 213, 214, 215/1, 216, 217, 218, 220/2, 220/3, 221, 224, 225, 228, 229, 230 – obręb Radzyń Wybudowanie,
  166/14, 167, 168/20, 168/21, 168/27, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192 193, 194, 195, 196, 197, 202 – obręb Czeczewo - załącznik a/a;
  zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 03.06.2022 r.
 3. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy Plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-03 13:16

RBG.6733.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Radzyń Chełmiński, 17.05.2022 r.

RBG.6733.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, reprezentowanej przez Pana Piotra Kozłowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej na części działek nr 76, 78, 79/3, 79/4, 104/2, 110, 117/3, 120, 121 obręb 0009 Radzyń Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński.

            W związku z powyższym informuje się, że osoby, którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 17.05.2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

- na tablicy ogłoszeń przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego;

- na tablicy ogłoszeń miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56 6886001, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

drukuj (RBG.6733.1.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-05-17 14:23

RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 26.04.2022 r.

RBG.6220.4.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 12.04.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 13.04.2022 r.) Pana Macieja Maruseja reprezentującego ENERSOLA PV Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb 0003 Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 26.04.2022 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 26.04.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Marusej, ENERSOLA PV Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 23D/8, 80-175 Gdańsk,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek

182/1, 209/3, 178/1, 235, 183/1, 201, 181, 182/2 i 209/2 – obręb Gołębiewo -
załącznik a/a, zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26.04.2022 r.

 1. A/a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Gołębiewo.

 

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.4.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-04-26 14:25

RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 22.03.2022 r.

RBG.6220.3.2022.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 14.03.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.03.2022 r.) Pana Macieja Sobczaka reprezentującego JF SUN Sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„budowa farmy fotowoltaicznej „Radzyń II”, o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 215/2 obręb Radzyń Wybudowanie (gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki)”.

wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 22.03.2022 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 22.03.2022 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

 

Otrzymują:

 1. Pan Maciej Sobczak, JF SUN Sp. z o.o., ul. Graniczna 33, 05-822 Milanówek,
 2. Strony postępowania - podmioty ujawnione w ewidencji gruntów dla działek: 215/2, 207/1, 210, 212, 213, 214, 215/1, 216, 217, 218, 220/2, 220/3, 221, 224, 225, 228, 229, 230 – obręb Radzyń Wybudowanie,
  166/14, 167, 168/20, 168/21, 168/27, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192 193, 194, 195, 196, 197, 202 – obręb Czeczewo - załącznik a/a;
  zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.03.2022 r.
 1. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Radzyń Wybudowanie;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo.

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.3.2022.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2022-03-22 13:12

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Radzyń Chełmiński, dnia 16.11.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: u.u.i.ś.)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 15.11.2021 r., znak: RBG.6220.5.2021.MJ postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie” do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 16.11.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-16 10:20

RBG.6220.4.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Radzyń Chełmiński, dnia 10.11.2021 r.

RBG.6220.4.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 10.11.2021 r., znak: RBG.6220.4.2021.MJ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1.2021 dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„odzysk odpadów styropianowych na potrzeby produkcyjne Zakładu Produkcji Styropianu w Zakrzewie, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 90/1, położonej w obrębie 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu;

można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. 7:15 do 15:15 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 56 6886 001 wew. 133.

W dniu 10.11.2021 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński na okres 14 dni.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 10.11.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6220.4.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-10 14:57
 • zmodyfikował: Magda Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-10 15:11

RBG.6220.4.2021.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 10.11.2021 r. do 24.11.2021 r.

drukuj (RBG.6220.4.2021.MJ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH udostępniona na okres od 10.11.2021 r. do 24.11.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-10 15:00

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE OOŚ

Radzyń Chełmiński, dnia 26.10.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.; dalej: u.u.i.ś.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 26.10.2021 r., znak: RBG.6220.5.2021.MJ postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 26.10.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
 2. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego, obręb Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE OOŚ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-26 13:02

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 21.2021

Radzyń Chełmiński, 27.09.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działając na podstawie art. 59 ust. 1-2, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 10, art. 49, art. 49a oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej k.p.a.)


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że dnia 27 września 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb geodezyjny 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

Z treścią decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27.09.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo.

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR 21.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-27 13:53

RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA

                                                                                      Radzyń Chełmiński, dnia 23.09.2021 r.

RBG.6220.5.2021.MJ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

            Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm., dalej: u.u.i.ś.) oraz art. 10, art. 28, art. 49, art. 49a i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: k.p.a.),

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 06.09.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 09.09.2021 r.) pełnomocnika Pani Hanny Bednarskiej reprezentującej wnioskodawcę – Pol-Sun Investment Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:

„Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie”

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 u.u.i.ś., przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.u.i.ś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że pismem z dnia 23.09.2021 r. wystąpiono do organów współdziałających (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z dokumentami, a także składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.    

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 23.09.2021 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Otrzymują:

 1. Pani Hanna Bednarska na adres:Pol-Sun Investment Sp. z o. o., Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot
 1. Strony postępowania – załącznik a/a; zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23.09.2021 r.
 2. A/a

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Czeczewo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Szumiłowo;

– na tablicy ogłoszeń obrębu Kneblowo.

 

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (RBG.6220.5.2021.MJ OBWIESZCZENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DECYZJA ŚRODOWISKOWA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-23 13:29

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

Radzyń Chełmiński, dnia 01.09.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działając na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb geodezyjny 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym informuję, że wnioskodawca oraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,  m. in. z:

– postanowieniem znak GN.673.366.2021 z dnia 16.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.08.2021 r.) Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

– postanowieniem znak GD.ZPU.4.522.925.2021.DB  z dnia 23.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2021 r.) Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 01.09.2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy placu Towarzystwa Jaszczurczego

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo – budynek świetlicy wiejskiej

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DOWODOWYCH)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-09-01
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-01 13:17

RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Radzyń Chełmiński, dnia 29.07.2021 r.

RBG.6730.21.2021.MJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

            Na podstawie art. 49a i art. 61 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że na wniosek POL-SUN INVESTMENT Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Niepodległości 660, 81-854 Sopot, reprezentowanej przez Panią Hannę Bednarską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 114/10 obręb 0013 Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

Z up. Burmistrza

Piotr Kozłowski

 

Obowiązek informacyjny

                Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56 6886001, adres e-mail: urzad@radzynchelminski.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
  z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane możemy również przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych może nastąpić tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla danego typu sprawy i określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Burmistrza sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
  do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uwaga: wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i umorzenie wniosku, albo jego odrzucenie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Informuje Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 29.07.2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

– na tablicy ogłoszeń przy plac Towarzystwa Jaszczurczego

– na tablicy ogłoszeń obrębu Zakrzewo – budynek świetlicy wiejskiej

drukuj (RBG.6730.21.2021.MJ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca Burmistrza
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Magda Lewandowska
  data publikacji: 2021-07-29 14:45

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojwództwa kujawsko-pomorskiego