Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Postanowienie

 


 

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński


 

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (DZ.U. Z 2006Rr. Nr 129,poz.902 z póż.zm.)


 

po zaciągnięciu opinii

 1. Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grudziądzu wyrażonej postanowieniem OS.7633-38/08 z dnia 17 grudnia 2008r

 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu wyrażonej postanowieniem N.NZ.423/41/2008 z dnia 22 grudnia 2008r

   

w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Mazanki-Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Wybudowanie  na działce nr 117/3, 53 gmina Radzyń Chełmiński.


 

postanawiam


 

stwierdzić potrzebę sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.


 


 

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Mazanki-Radzyń Chełmiński w miejscowości  Radzyń Wybudowanie na działce nr 117/3, 53 gmina Radzyń Chełmiński,Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wystąpił do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu postanowieniem uznały, że jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak wyżej.


 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


 


 


 


 


 


 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  data wytworzenia: 2009-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-04 12:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-25 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188889
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29