Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

                                                                        

                                                                                Radzyń Chełmiński, dnia 07.05.2012r.

BPK.6733.5.2012.AF

                         Obwieszczenie Burmistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że na wniosek Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:


ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią światłowodową o długości ok 10m na działce nr 17/4 – obręb Janowo w gminie Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

                                                                     Z-ca   Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                             Piotr Kozłowski

                                                                                                                                                                                        

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń wsi: Radzyń Wieś.

 


 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
    data wytworzenia: 2012-05-07
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-05-07 08:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-05-07 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188887
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29