Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                    Radzyń Chełmiński dnia 06.11.2012r

Radzyń Chełmiński

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.11.2012 r. do 14.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w godz. od 8.00 do 15.00.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

                                                                                 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                                              Piotr Kozłowski

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-11-06 07:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29