Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

                                                                                         Radzyń Chełmiński,15.07..2013r

Znak: BPK.6220.5.2013.AF

  O B W I E S Z C Z E N I E- Zawiadomienie

Burmistrza  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy 7MW wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński na działkach nr 115/3, 116/1, 118/2 – obręb Kneblowo”.   

Na podstawie art. 10 § 1, 73 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

                                                                 z a w i a d a m i a m,

że  dnia 15 lipca  2013r. została wydana decyzja  znak : BPK.6220.5.2013.AF  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy 7MW wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rozental w gminie Radzyń Chełmiński na działkach nr 115/3, 116/1, 118/2 – obręb Kneblowo”.    

Decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w  Radzyniu Chełmiński, pok. 5 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu.

 

Podaje do publicznej wiadomości, że niniejsze obwieszczenie – zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta i Gminy w  Radzyniu Chełmińskim   oraz wsi Kneblowo oraz zamieszczono na stronie internetowej organu wydającego decyzję.

                                                                            Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                        Piotr Kozłowski

                                               

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-07-15 11:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188895
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29