Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Radzyń Chełmiński dnia 02.12.2013r

BPK.6733.15.2013.AF

 

OBWIESZCZENIE BURMISTZRA MIASTAI GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 64 z póź. zm.) zawiadamia się ze w dniu 02.12.2013r została wydana decyzja  znak: BPK.6733.15.2013.AF, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dla terenu obejmującego działki nr: 187, 295, 296, 353 i 354/3 (w części), obręb Radzyń 0015,

 

gm. Radzyń Chełmiński

w zakresie:

  1. budowy sieci wewnętrznej kanalizacji deszczowej:
  • rurociągu PCV,
  • rurociągu tłocznego HDEP,
  • otwartego rowu.
  1. wymiany nawierzchni placu manewrowego na dz. nr 295,
  2. remontu izolacji pionowej na dz. nr 295.

Tekst w/w decyzji znajduje sie w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 a z jej treścią i kompletem załączników można zapoznać sie w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia codziennie w godzinach pracy Urzędu.

                                    Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                   Krzysztof Chodubski

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie interrnetowej BIP na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-12-03 14:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29