Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Radzyń Chełmiński, dnia 25marzec  2014 roku

BPK.6733.12.2013.2014AF

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYN CHEŁMINSKI

 

Zgodnie art. 113 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że dnia  25 marca 2014 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, znak BPK.6733.12.2013.2014AF w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: BPK. 6733.12.2013.AF z dnia 04 września 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN, na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych: 3/21, 3/18, 3/23, 106/1, 104/5, 104/9, 114/3, 143/4, 59/3 obręb Mazanki, gmina Radzyń Chełmiński. Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

 

Na postanowienie służy zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2014-03-25 11:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188902
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29