Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Radzyń Chełmiński, dnia 25 marzec  2014 roku

 

BPK.6733.7.2013.2014.AF

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYN CHEŁMINSKI

 

Zgodnie art. 113 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ).zawiadamia się, że dnia 25 marca 2014 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, znak BPK.6733.7.2013.2014AF w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znak: BPK. 6733.7.2013.AF z dnia 04 września 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN, na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych: 2/2, 50, 52, 67  obręb Nowy Dwór, gmina Radzyń Chełmiński. Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

Na postanowienie służy zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2014-03-25 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29