Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Oferta sprzedaży - kozy kameruńskie

RGŚ.6140.7.2016.SL

Zaproszenie do złożenia oferty  

 Na podstawie § 36 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 18/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na zakup kóz kameruńskich.

1. Sprzedający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel./fax 56 6886001/56 6886087

2. Przedmiot sprzedaży:

Kozy kameruńskie: samice-2 szt. o umaszczeniu brunatnym, samce-2 szt. o umaszczeniu czarnym, w wieku 3 miesiące, prawidłowo utrzymane, odrobaczone, o łagodnym usposobieniu do człowieka.

 

Cena minimalna brutto za samicę 1 szt.: 200,00 zł

Cena minimalna brutto za samca 1 szt.:  150,00 zł

Zwierzęta można oglądać w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim ul. Przykop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661 852 244.

 

3. Termin składnia ofert upływa dnia 12.05.2016r. o godzinie 10.00.

4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, w siedzibie sprzedającego, z dopiskiem:  Oferta na zakup kóz kameruńskich, nr sprawy RGŚ.6140.7.2016.SL
                             NIE OTWIERAĆ PRZED 12.05.2016 R. GODZ. 10:00

4. 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy je oznaczyć j.w., a o terminie jej złożenia decyduje data i godzina jej dostarczenia do siedziby sprzedającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.     

5. Oferta może dotyczyć zakup od 1 do 4 szt. zwierząt z podaniem ich płci, imion oraz cen jednostkowych.

6. Oferta powinna zawierać:

 • dane osobowe, adres, nr telefonu oferenta,  
 • ilość sztuk kóz, z podaniem płci oraz imienia zwierzęcia,
 • proponowaną cenę brutto za 1 sztukę,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu ogłoszenia,

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pisemnie.  

8. Z wyłonionym/i oferentem/ami zostanie zawarta umowa/y kupna – sprzedaży w terminie              

    7 dni od dnia wyboru ofert/y.

9.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

9.1. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, umowa kupna – sprzedaży zostanie unieważniona. 

10. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6,
 • oferent nie zaoferował co najmniej ceny minimalnej.

11. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

12.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, zamknięcia ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-04-29 13:31
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-29 14:27

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-04-29 14:27 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 207519
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-23 11:48

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1703175
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-27 14:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl