Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

                Gmina Miasto i Gmina

                Radzyń Chełmiński

    reprezentowana przez

                Burmistrza Miasta i Gminy

                ul. Plac Towarzystwa

                Jaszczurczego 9

                87-220 Radzyń Chełmiński

                tel./fax (056) 6886087

                ogłasza przetarg

                nieograniczony:

 

 

zgodnie z art. 39 i innymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) na zadanie p/n:

„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2007 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński”.

 

1.     Wspólny słownik zamówień CPV:

-   olej napędowy 23121100-2

-   benzyna bezołowiowa 95  23111200-0

-   gaz 23200000-9

 

2.     Przedmiot zamówienia:

-   olej napędowy w ilości około 6050 litrów

-   benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 2110 litrów

-   gaz w ilości około 3600 litrów

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Wykonawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu.

 

3.     Termin wykonania zamówienia:

05.02.2007 r. – 31.12.2007 r.

 

4.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu oraz spełniają wymogi art. 22 w/w ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

5.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

Do ceny paliw doliczone zostaną koszty zakupu tj. koszty dojazdu do stacji paliw.

 

6.   Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

 

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

8.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej: bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej – pokój Nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskim. Cena za specyfikację wynosi 20 zł.

 

9.    Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy są:

1)     w zakresie dostawy:

-       Pan Henryk Kotowicz – Referent UMiG, tel. (056) 6886087 wew. 33 (pokój Nr 5),

2)     w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

-       Pani Maria Tylus – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych UMiG,  tel. (056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14)

 

10. Termin związania ofertą wynosi:

do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni.

 

11. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 25.01.2007r. do godz. 1000.

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2007r. o godz. 1030.

 

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.01.2007r.

   

                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                        

                                     Krzysztof Chodubski

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2007-01-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-17 14:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 14:56

Rejestr zmian

  • zmiana ustawienia strony

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28104
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 12:38