Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż budynku po wodociągowej wieży ciśnień ,budynku gospodarczego ,usytuowanych na działce Nr 381/2 o pow. 1.777 m2 ,KW 24918 położoną w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia .
Nieruchomość jest zlokalizowana przy urządzonej ulicy w centrum miasta .
Przeznaczona w planie pod budownictwo przemysłowe .
Wodociągowa wieża ciśnień :
Trzon wieży murowany z cegły w planie koła ,trójkondygnacyjny zwężajacy się ku górze .Wieża przykryta dachem stożkowym , drewnianym , krytym papą zwieńczonym iglicą .Do wieży dostawiony jest budynek przepompowni o rzucie przypominającym wycinek koła o wielobocznej elewacji frontowej .
Budynek ceglany , przykryty dachem pulpitowym , otwory okienne i drzwiowe prostokątne .
Obiekt nie wpisany do rejestru zabytków ,jednakże remonty należy wykonywać pod  nadzorem konserwatora .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82.727,00 zł netto plus 22 %
podatku Vat .Cena brutto wynosi  100.926,94 zł  .


I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 91 o pow. 1.273 m2 , KW 24588położonej w Radzyniu Chełmińskim przy
 ul. Podgrodzie obok Weterynarii .
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński przedmiotowa działka znajduje się na terenie zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej funkcjami wzajemnie nie kolidującymi .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.730,00 zł netto plus 22 %
podatku Vat . Cena brutto wynosi 15.530,60 zł .


Informuję ,że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wyceny danej nieruchomości ,które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego .


Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzania pomiarów geodezyjnych .Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20 %  ceny wywoławczej nieruchomości   na konto Urzędu
Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóżniej do dnia 30.06.2008 r.
Przetarg odbędzie się dnia 4.07.2008 r. w Urzedzie Miasta i Gminy o godz. 10

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń
w tut. Urzędzie .

Radzyń Chełmiński , dnia 2.06.2008 r.
 

 

Informacja: Wyżej wymienione przetargi nie doszły do skutku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2008-06-02
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2008-06-02 13:50
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-11 14:47

Rejestr zmian

  • Informacja o wynikach przetargów.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23058
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-16 11:44