Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg działki nr 445, 456


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 445 o pow. 0,0416 ha ,R III a , KW TO1W/00023481/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południa zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową , działka jest nieuzbrojona .

Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.815,36 zł.

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 456 o pow. 0,0420 ha ,R-III a , KW TO1W/00023478/0 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzonym Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową ,działka jest nieuzbrojona .

Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.948,20 zł .

Informuje , że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w kwocie 295,20 zł . za każdą działkę , który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23% stawkę podatku VAT .

Nieruchomości zbywane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 2.200,00 zł. (słownie dwatysiące dwieście złotych) za jedną działkę na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 05. 07.2012r.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej -umowy notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 10.07.2012 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.pokój Nr 20 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 05.06.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińśki Krzysztof Chodubski

drukuj (Przetarg działki nr 445, 456)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-06-05 14:19
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 17:46

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-07-13 17:44 przez Damian Grubich
 • zmieniono 2012-07-13 17:46 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-24 09:41