Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
ogłasza:


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 60/3 , R -IVa , pow. 0.0200 ha , KW TO1W / 00024102/1, położonej w obrębie geodezyjntm Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .

Dla w/w działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 432,00 zł.

( słownie: czterysta trzydzieści dwa złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 33/2 R-IV a , pow. 0.2600 ha , KW TO1W / 00024101/4 położonej w obrębie Starej Rudy gmina Radzyń Chełmiński .

Działka znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr V/29/11 z dnia 01 .03.2011 r..i oznaczona jest symbolem 1 WS – tereny wód śródlądowych . Działka jest niezabudowana i niezbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.616,00 zł.

( słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 60/5 R-IV b, Pss III, PsIV , pow. 0.2400 ha , KW TO1W / 00024104/5 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .Dla w/w działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.184,00 zł.

( słownie: pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 60/4 ,R -IV a ,IV b pow. 0.1400 ha , KW TO1W / 00024103 /8 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński Dla w/w działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako „R/L -obszary produkcji rolnej


 


 

i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.024,00 zł.

( słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych .

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli działek przyległych z uwagi na położenie działek - brak bespośredniego dostępu do drogi .


 

Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na każdą nieruchomość oddzielnie , z podaniem numeru działki , na którą wpłaca się wadium Wadium należy wpłacic na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 11.07.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmińśki . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Uczestnictwo w przetargu przez osoby uprawnione należy zgłosić do dnia 11.07..2013r.

Minimalne postapienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnuch dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika

przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie

z obowiązującymi przepisami ,podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.


 


 


 


 

Radzyń Chełmiński, dnia 13.06 .2013r.

 

drukuj (Przetarg na sprzedaż nieruchomości )

 • autor informacji: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2013-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-05 12:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-24 09:41

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-07-05 12:30 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-07-05 12:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-24 09:41 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 09:41

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1791602
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 15:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl