Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg na lokal mieszkalny Plac Towarzystwa Jaszczurczego 10

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

 

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 , położonego w budynku Nr 10 Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzyniu Chełmińskim . Lokal o pow. 35,75 m 2 , położony jest na piętrze budynku wielorodzinnego , składa się z kuchni, jednego pokoju i wydzielonego wc , położony w budynku wielorodzinnym na działce Nr 126/1 o pow. 987 m 2 zapisany w Księdze Wieczystej TO1W /00027403 /2 . Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,50 m 2 w oddzielnym budynku .Udział w nieruchomości wspólnej dla lokalu wynosi 4225/60917 części . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi : 32.153,10 zł.

(słownie : trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote10/100 groszy ).

Przetarg odbędzie się dnia 25 .11. 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 22.08.2013 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 04.10.2013 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu gotówki

w wysokości 4.800,00 zł. ((słownie: cztery tysiące osiemset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 20.11.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu MiG Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osób wpłacających oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 260 ,00 zł. plus

217 ,00 zł. koszt przygotowania umowy notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, dokument potwierdzający tożsamość wpłacającego w przypadku pozostałych osób dokumenty, pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach od 24.10.2013r. do 20.11.2013r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG pokój Nr 14 lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

drukuj (Przetarg na lokal mieszkalny Plac Towarzystwa Jaszczurczego 10)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2013-10-22 20:46
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 20:47

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-10-22 20:47 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10501
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 11:14