Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

przetarg: lokal mieszkalny o pow. 54,80 m2, Radzyń Wieś

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

II  przetarg ustny  nieograniczony 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  o powierzchni 54,80 m2 położonego w miejscowości Radzyń Wieś  5,  obręb geodezyjny Janowo  gm. Radzyń Chełmiński na działce Nr  107 
o pow. 1400 m2 , składający się z  dwóch pokoi , kuchni , łazienki  położony na parterze budynku  ,  zapisany w Księdze Wieczystej  TO1W /00025302 /0  .Do lokalu  przynależą   piwnica o pow. 8,15 m2 , pomieszczenie w budynku gospodarczym na podwórku , o pow. 8,51 m2 , garaż o pow. 19,04 m2 .Udział  do lokalu wynosi 9050/20215 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz cześci budynku  i urządzenia  , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .Lokal znajduje się w budynku  w  którym mieści się świetlica wiejska.
Lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .Dla nieruchomności  brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy  Radzyń Chełmińśki ,  działka figuruje jako  MN  - obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej z możliwością  realizacji zabudowy usługowej , drobnej wytwórczości o charakterze nieuciązliwym .
Cena wywoławcza lokalu  mieszkalnego  wynosi  :  33.600, 00 zł.  brutto .
(słownie : trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych ).
 Przetarg odbędzie się dnia 12 lutego  2013 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  pokój Nr 20 .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie przelewu gotówki
w wysokości  5.000,00 zł. ((słownie: pięc tysiecy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr  77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  07.02.2013r.
Na dowodzie wniesienia wadium należy  podać imię , nazwisko i adres wpłacającego /wpłacających / oraz  umieścić dopisek  wskazujący oznaczenie  i położenie lokalu   , którego wpłata    dotyczy.  Minimalne postąpienie wynosi 340 zł. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .  Postąpienie  nie może  wynieść mniej niż  1 %  ceny  wywoławczej , z zaokragleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych .
Koszty zawarcia umowy notarialnej   ponosi Nabywca . Do ceny  uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt  sporządzenia operatu szacunkowego  w wysokości 258 ,30 zł. oraz
koszty sporządzenia i przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku  innych osób dokumenty ,  pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami  , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie  zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach
od  poniedziałku do czwartku w godz. od  8:00 do 13:00.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu odbył się 29 listopada 2012 r.
Dodatkowe informacje w sprawie  przetargu  można uzyskać w tut.  UMiG ,  telefon  kontaktowy  (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może   zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie.
                                              

Radzyń Chełmiński, dnia  08.01 .2013r.

drukuj (przetarg: lokal mieszkalny o pow. 54,80 m2, Radzyń Wieś)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2013-01-08 13:44
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-08 13:45

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-01-08 13:45 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 92730
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-08 10:39:30