Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

nieruchomości Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszone zostały w dniu 12.05.2020 r. okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży” „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ” „Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie ”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 41 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Niezabudowana działka, położona w Radzyniu Chełmińskim

przy ul. Widokowej , obręb 0015 Radzyń Chełmiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka,

położona w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Widokowej

342/5

KWTO1W/000

10297/3

rodzaj użytku.

R-III a, R-IV a

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

342/6

KWTO1W/000

10297/3

rodzaj uż.

R-III a grunty orne

0.0685 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0519 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” Południe -Zachód ” w Radzyniu Chełmińskim , uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. (Dz. Urz.. Woj..Kuj.-Pom. z dnia 10 maja 2011 r. , poz.878) teren działki oznaczony symbolem 25 MN -jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka jest nieuzbrojona.

Z uwagi na przebieg linii energetycznej występuje ograniczenie w zabudowie .

Dojazd do nieruchomości od strony ul. Tysiąclecia z drogi publicznej,

nieurządzonej.

 

j. w.

nieruchomość sąsiadująca z dz. nr 342/5 wymienioną w pkt.1

20.550,00 zł. netto plus 23% podatek VAT

25.276, 50 zł.

brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.570,00 zł. netto plus 23% podatku VAT

19.151,10 zł.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2020 r. 65 ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 41 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

Wysokość opłaty

czynszu dzierżawnego termin płatności

Uwagi

 

1.

 

 Lokal użytkowy o pow. 30,13 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi ; piwnicą , pom gospodarczym , garażem położony w Radzyniu Chełmińskim

ul. Podgrodzie 14

 

 

 

90

KW TO1W/00024055

lokal położony w budynku stanowiącym współwłasność z udziałem gminy 

0,1936 ha

udział gminy w nieruchomości wspólnej 6578/30403 części

 

Budynek mieszkalno-usługowy lokal użytkowy - prowadzenie usług weterynaryjnych

okres dzierżawy 10 lat

 Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mi G. Nr 38/2020 z dnia 06.05.2020 r. w wysokości 400,00 zł. netto plus podatek VAT 23% , płatny co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca z góry, rewaloryzowany raz w roku o stopień inflacji ogłoszony przez GUS począwszy , od stycznia każdego roku

 Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczony do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 41 /2020 z dnia 08.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel użyczenia

Wysokość opłaty

czynszu

Uwagi

1.

 

Pomieszczenie socjalno- medyczne z zapleczem sanitarnym korytarzem i szatnią o łącznej pow. 31,20 m 2 położone w budynku OSP ul. Tysiąclecia 17 w Radzyniu Chełmińskim

354/3

KW TO1W/00023908/4

B-IV a Ps

0,4157 ha

 

umowa użyczenia na okres 3 lat

czerwiec 2020- 31maj. 2023 r.

na funkcjonowanie punktu Zespołu Podstawowego Ratownictwa Medycznego

nieodpłatnie, biorący w użyczenie pokrywa koszty opłat za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki

pomieszczenie wraz z zapleczem sanitarnym korytarzem ,szatnią z przeznaczeniem do oddania w użyczenie na wniosek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu ul. L. Rydygiera 15/17

 

 

 

drukuj (nieruchomości Radzyń Chełmiński)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2020-05-12 14:43
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 14:44

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-05-12 14:44 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4750
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-24 10:57:14