Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sprawozdanie

 

 

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

z terenu miasta i gminy za 2016 rok.

 

Na podstawie art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r poz.1817 ze zm. )

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 8 stycznia 2016r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn.zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2016r. i przyznanie dotacji

na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży

i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 15 lutego 2016r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.4.2016r. oraz aneks do umowy OKZ.524.4.2016 z dnia 15.02.2016 r. zawarty dnia 29.12.2016 r. na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości 130 000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, zamiłowania do upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, siatkówki plażowe oraz tenisa stołowego.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło w zakresie piłki nożnej 60 osób oraz rozegrano 80 meczy. Wyszkolono również 10 osób w zakresie tenisa stołowego oraz rozegrano 30 meczy.

Dnia 20 stycznia 2017r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Na podstawie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817), złożono uproszczoną ofertę na promowanie form wypoczynku letniego rodzinnego . Zawarto w dniu 20.06.2016r. umowę Nr OKZ.524.8.2016r. ze Stowarzyszeniem "Aktywna Wieś w Zielnowie" na przekazanie dotacji celowej w wysokości 7.000 zł.

Celem dotacji było promowanie form aktywnego wypoczynku rodzinnego, promowanie działalności Stowarzyszenia "Aktywna Wieś w Zielnowie"

oraz inicjowanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami

Dnia 08 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie "Aktywna Wieś w Zielnowie" złożyło uproszczone sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku

ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty na realizację zadania p/n Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu piłki nożnej, zawarto w dniu 14 października 2016r. z w/w Stowarzyszeniem umowę

Nr OKZ.524.10.2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego

i przekazanie dotacji w wysokości 7 000,00 zł. Realizacja zadania polegała

na organizowaniu 3 treningów tygodniowo po 1,5h każdy dla dzieci w wieku przedszkolnym - grupa liczyła 20 osób. Treningi te odbywały się na boisku sportowym "Orlik" pod okiem instruktora. Celem zadania było podniesienie aktywności sportowej, wzrostu zamiłowania piłką nożną oraz chęć uprawiania sportu u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Dnia 20 stycznia 2017r. Stowarzyszenie to złożyło uproszczone sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

drukuj (Sprawozdanie)

  • autor informacji: Ewa Budzich
    data wytworzenia: 2017-04-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-04-26 11:44

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1735136
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-26 11:39

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl