Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyborze najkożystniejszych ofert na zadanie p/n "Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2006 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie p/n "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie" został unieważniony.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyniku przetargu nieograniczonego wg procedury do 60.000 EURO na "Dostawę oleju napędowego w roku 2006 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyniku przetargu nieograniczonego wg procedury uproszczonej o wartości szcunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 EURO p/n: "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę w roku 2006 kamienia z Piechcina w ilości około 3.000 ton granulacji 0-0,63mm z zachowaniem frakcji pośrednich na modernizację drogi gminnej Mazanki-Czeczewo" i "Dostawę w roku 2006 szlaki w ilości około 1.320 ton na modernizację dróg gminnych"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na "Dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca składowania elemenów drobnowymiarowych drogowych"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy informuje o wynikach postępowania o zamówienie publiczne na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006 - 2007 obejmujące teren gminy Radzyń Chełmiński"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy radzyń Chełmiński informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na "Usługę bankową na długoterminowy kredyt bankowy"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 300 ton i miału węglowego w ilości około 270 ton"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-22 10:00:43