Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, biuro nr 1

Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest Pani Agnieszka Stawicka. Email: iodo@radzynchelminski.eu

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Urząd Miasta i Gminy przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. przetwarzanie ma na celu ochronę mienia publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu podczas załatwiania spraw

Jakie prawa masz kontaktując się z urzędem ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Masz prawo żądać od administratora dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Czy muszę podawać dane osobowe ?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym (może też być warunkiem zawarcia umowy). Pracownicy urzędu udzielą informacji jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

Czy muszę wyrazić zgodę na monitoring w urzędzie ?

W przypadku obecności w urzędzie, Twoje dane osobowe zostaną przetworzone podczas rejestracji systemu monitorującego. Wchodząc do budynku wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa swojego oraz innych osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do czasu nadpisania ich nowymi danymi, nie dłużej niż 30dni.

Dostaję z urzędu smsy. Czy moje dane są bezpieczne ?

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim umożliwia otrzymywanie bezpłatnych smsów. Usługa ta realizowana jest za pośrednictwem trzeciej firmy, z którą została podpisana umowa powierzenia danych osobowych. Twoje dane są bezpieczne. Dane, które zbieramy:

numer telefonu – realizacja usługi
imię i nazwisko oraz numer PESEL – identyfikacja osoby

Masz prawo żądać od administratora dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-09-11 10:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 11:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5251
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-03 11:38:10