Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 10.10.2022 r. na okres 21 dni „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia”.

 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 91 /2022 z dnia 30.09.2022 r.

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy , użyczenia

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego, termin płatności

 

Okres dzierżawy

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński

cześć nieruchomości rolnej

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 1

o pow. 91,40 m2

położony w Radzyniu Chełmińskim , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8 wraz

z pomieszczeniami przynależnymi o pow.

21,57 m 2

 

90/15

KW TO1W/00024271/6

 

 

 

 

 

126/6

KW TO1W/

00037347/4

 

działka rolna o pow.

1,4100 ha część nieruchomości

o pow. 0,7500 ha

R- IV b, 1500 ha

R-V

 

 

 

0,1503 ha

 

 

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

 

 

 

lokal mieszkalny -zabudowana nieruchomość

budynek użyteczności

publicznej

 

 

roczny czynsz dzierżawny

w wysokości : 729,00 zł.

płatny w 4 ratach

15 marzec ,15 maj ,15 wrzesień ,15 listopad

w roku dzierżawnym

 

 

oplata eksploatacyjna z tytułu poniesionych kosztów przez właściciela lokalu płatna w formie zaliczki w wysokości 200 zł . miesięcznie , plus opłaty za media ,centralne ogrzewanie płatne miesięcznie zgodnie z obowiązującą stawką opłat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.700 ,00 zł netto plus podatek VAT 23% tj. 3.151,00 zł.

 

 

 

 

Dzierżawa na okres

do 2 lat .

 

 

 

 

 

 

 

Umowa użyczenia

nieodpłatna zawarta na czas określony

do dnia 30.11.2024 r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia

Do zawartych umów dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu : jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński N r 100/2018 z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym , jeżeli stawka ulegnie zmniejszeniu , dotychczasowa stawka pozostaje bez zmian .

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeni na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :  od 10.10.2022 r. do 30.10.2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-10-10 14:48

Informacja o wyniku przetargu działka nr 124/13 Rywałd

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje


że w dniu 12.08.2022 r.  o godz.10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odbył się I ustny  przetarg    nieograniczony:  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 124/13 o pow. 0,0966 ha, położonej w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , KW TO1W/00026457/8, 

cena wywoławcza  nieruchomości   wynosiła : 15.000 ,00 zł. netto

plus podatek Vat w wysokości 23% ;

najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 17.000,00 zł. netto ;

do wylicytowanej ceny netto doliczony został podatek Vat

cena brutto 20.910,00 zł .

liczba  osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

     liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

     przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

Nabywca nieruchomości : Piotr i Magdalena Wojenkowscy . 

 

Radzyń Chełmiński , dnia  22.08.2022 r.

drukuj (Informacja o wyniku przetargu działka nr 124/13 Rywałd)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2022-08-22 10:33
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 10:37

Radzyń i Rywałd - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 09.08.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia”.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości cel dzierżawy

Wysokość opłaty czynszu dzierżawnego termin płatności

Okres dzierżawy

1.

Radzyń Chełmiński

Nr 156/4

KW TO1W/00023927/3

R- IV a

działka rolna o pow. 0,1752 ha

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny naliczony będzie wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r. podwyższony o stopień inflacji obecnie stawka wynosi: 159,71 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym

2.

Radzyń Chełmiński

działka Nr 235

KW TO1W/00024099/6

R -III b

0,1240 ha

użytkowanie rolnicze

czynsz dzierżawny roczny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 w wysokości: 109,12 zł. podwyższony o stopień inflacji od stycznia 2023

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym

4.

Radzyń Chełmiński

Nr 434

KW TO1W/00024309/2

R- III a - 1,5741 ha

R-III b – 1,6531 ha

R-IV a - 0,8645 ha

Ps IV - 1,2453 ha

pow. 5,237 ha, pomniejszona o około 807 metrów w związku z planowaną inwestycją wzdłuż działki drogowej nr 404 pasem o szerokości 3 m

użytkowanie rolnicze

roczny czynsz dzierżawny wg stawki dotychczasowej, która została ustalona w przetargu nieograniczonym w roku 2021 w wysokości 9.500,00 zł. rocznie

dzierżawa na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

5.

Lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Rywałd 46

zabudowana nieruchomość 124/12 o pow. 0,0908 ha

lokal mieszkalny o pow. 73,85 m2

funkcja mieszkalna

umowa użyczenia

nieodpłatne użyczenie, opłata za media ustawa o pomocy z dnia 12.03.2022 r. obywatelom Ukrainy

umowa użyczenia zawarta na czas nieoznaczony

6.

Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

działka nr 46/1 o pow. pow.0,1400 ha Bi–TO1W/00023939/0

część działki o pow.0,0050 ha

wiata garażowa

roczny czynsz dzierżawny 40,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M. i Gminy Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r.

§ 5

dzierżawa na okres 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Biuletynie Informacji Publicznej od 09.08.2021 r. do 30.08.2022 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach każdego roku, w terminie: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad .

Do zawartych umów dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.12.2018 r. sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 1 stycznia i będą wyższe od płaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. +48 56 6886010.

drukuj (Radzyń i Rywałd - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-08-09 14:26

Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  ogłasza :

 I ustny przetarg nieograniczony  :                                                                    

na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości  Nr 124/13 o pow. 0,0966 ha , położonej w  Rywałdzie, obręb geodezyjny Rywałd gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącej własność gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński , księga wieczysta Nr  TO1W /00026457/8 prowadzona  przez Sąd  Rejonowy w Wąbrzeźnie . Dla zbywanej  nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka w zmianie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego - Uchwała nr X/101/15 z dnia  21.10.2015 roku, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową , oznaczona symbolem  „Bp ” - zurbanizowane  tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.  Dla terenu obejmującego działkę 124/13 obrębu Rywałd  została wydana  decyzja  o warunkach zabudowy  dnia  05.11.2015 r. , znak  BPK.6730.35.2015.AF  w zakresie budowy,  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego i budynku gospodarczego . Nieruchomość wolna jest od długów , obciążeń , posiada wpisane  ograniczone  prawo  rzeczowe związane z inną nieruchomością , nieodpłatną służebność  gruntową polegającą  na prawie  przechodu i przejazdu, pasem o szerokości 3 m  wzdłuż działki ,w celu zapewnienia swobodnego dostępu do nieruchomości, oznaczonej  numerem ew. działki  124/12 o pow. 908 m2.

W/w  nieruchomość zbywana  jest  bez  pomiarów geodezyjnych.

Przetarg odbędzie się  dnia  12.08.2022 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński,  biuro Nr 34 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 15.000,00 zł. netto  (słownie : piętnaście tysięcy złotych) . Cena osiągnięta w przetargu  jest ceną netto . Do  wylicytowanej ceny sprzedaży 

w przetargu netto  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %  .

1.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wyznaczonym  terminie.

Wadium  należy wnieść  w formie  pieniężnej przelewem  w wysokości : 3.000,00 zł.
(
słownie : trzy tysiące złotych  ) ,  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński  Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06  w terminie  do  08.08. 2022 r.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu  środków pieniężnych na konto Urzędu

Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński . 

Na dowodzie wpłaty  należy umieścić oznaczenie  wpłacającego/wpłacających oraz zamiesić
w tytule przelewu: wadium - przetarg  działka 124/13 Rywałd.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania, rozstrzygnięcia przetargu na wskazane  przez nich na piśmie konto .

 1. Uczestnicy przetargu i osoby  działające w ich imieniu zobowiązani są   przedstawić komisji przetargowej:
 2. dowód wpłaty wadium w formie papierowej ;
 3. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, a w przypadku             reprezentowania innej osoby  pełnomocnictwa notarialne ,
 4. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nabywaną nieruchomość do majątku wspólnego – pisemną  zgodę współmałżonka ;
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,dowody tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwa ;
 6. w przypadku osób prawnych  aktualny wypis z właściwego rejestru ,stosowne pełnomocnictwa ,dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot .
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński ,  klauzula informacyjna (RODO) zamieszczona  do ogłoszenia .
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem do w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 9. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny , dopóki mimo trzykrotnego wywołania  nie ma dalszych postąpień.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu , osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostaje zawiadomiona  pisemnie  o miejscu i terminie zawarcia umowy . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni  od daty doręczenia zawiadomienia .
 12. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem  podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę  100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
 13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu  i terminie wyznaczonym prze Gminę  do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisy do księgi wieczystej ponosi  Nabywca.
 15. W przypadku przystąpienia  do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą   będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278).
 16. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 17. Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
 18. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński na tablicy ogłoszeń, oraz  zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej /bip.radzynchelminski.pl/w zakładce przetargi nieruchomości 2022 . 
 19. Przetarg zostaje ogłoszony  na podstawie art. 38  i art. 40 ust.1  1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz.2213). 
 20. W sprawie przetargu szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie M i G. sekretariat , biuro Nr 1 lub telefonicznie (56) 688-60-87 , (56) 6886010  w godz. od 7:15 do 15:15.

 

Osoba przystępująca do przetargu akceptuje wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu .

 

 

 

 

 

Radzyń Chełmiński , dnia 08.07.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza , z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56)6886001, 6886087, 6886010, sekretariat wewnętrzny 130, adres email urząd@radzynchelminski.eu
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@radzynchelminski.eu   lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zbycia nieruchomości gminnej tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze     (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z  2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz.2213).
  W przypadku nabycia nieruchomości podstawą prawną będą również (art. 6 ust. 1 lit b RODO ) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z 2021 r. poz. 1509 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( tj. z 2022 r. poz. 872)
  W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę  legalizującą  ich przetwarzanie  stanowi wyrażona  zgoda  na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO)
  Udostępnione dobrowolnie dane będą  przetwarzane w celu  kontaktu telefonicznego w sprawie postępowania.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. wieczyście. Natomiast  w przypadku danych podanych dobrowolnie - co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie .Dokumentacja księgowa  5 lat.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji ,w tym profilowaniu  .
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe . Nieprzekazanie  danych    skutkować będzie brakiem realizacji  celu,  o których mowa w punkcie 3.
 • Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Pani /Pana   dane mogą zostać przekazane  podmiotom zewnętrznym  na podstawie umowy powierzenia  danych osobowych -dostawcy usług poczty  meilowej,  dostawcy usług  hostingu   strony  internetowej,  Biuletynu Informacji Publicznej,  dostawcy usług  informatycznych w zakresie programów księgowo – ewidencyjnych  , podmiotowi  zapewniającemu usługi  doradcze ,  archiwistyczne  brakowania dokumentacji i nośników danych .

   Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……….…………………….

                                                                                                                     /data i podpis /

 

 

 

drukuj (Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Rywałdzie)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2022-07-08 14:44

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r.1899 z późn zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński oraz na stronie internetowej /bip.radzynchelminski.pl/  wywieszony został w dniu 10.05.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ”.      

Załącznik  Nr 1 do  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 36 /2022 z dnia 04.05.2022 r.

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi 

 

1.

 

 

 

Niezabudowana działka    położona w Rywałdzie obręb    0010    gm. Radzyń Chełmiński 

 

124/13

KW TO1W/00026457/8

 

 

0,0966 ha

 

Nieruchomość nie jest objęta    miejscowy planem    zagospodarowania przestrzennego .Zgodnie ze studium przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę    mieszkaniową i usługową    jednorodzinna . Wydana    została decyzja o warunkach zabudowy w    2015 r. w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego .     

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością    polegającą na prawie    przechodu i przejazdu    pasem gruntu o szerokości 3 m    wzdłuż działki    nr 124/12 na rzecz każdoczesnych    właścicieli    nieruchomości .

 

15.000 ,00 zł. netto plus    podatek VAT w wysokości    23%   

tj. 3.450 ,00    zł.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu

 

2.

 

Niezabudowana działka    położona w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Widokowej      

 

Nr 452   

KW    TO1W /00024052/5

R-III a

 

0,0224 ha

 

Nieruchomość    w miejscowym planie    zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński oznaczona symbolem 01.MN -teren zabudowy mieszkaniowej    jednorodzinnej , uchwała Nr XXXVI /287/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego    z dnia 29.11.2021 r.

 

13.700 ,00 zł netto plus podatek VAT 23%    tj. 3.151,00 zł.

 

Działka przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej    Nr 450 i 451

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia     

Termin składania wniosków przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   na podstawie  art.34 ust.1 i 2 ustawy upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu   

 

 

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-05-10 13:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 07.03.2022 r. na okres 21 dni „ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia”.

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 19 /2022 z dnia 02.03.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości klasa gruntu KW

Powierzchnia nieruchomości w ha/ m2

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty czynszu

Uwagi

1.

Nieruchomość położona w Radzyniu Chełmińskim gm. Radzyń Chełmiński

394 R III a grunty orne KW TO1W/00026379/7

0,2162 ha

grunty orne użytkowanie rolniczo

czynsz dzierżawny roczny płatny

w 4 ratach , zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza M.i G., Nr 100/2018 z dnia 10.12.2018 r .w wysokości : 190,26 zł.

dzierżawa w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres 2 lat

2.

Nieruchomość rolna położona w Radzyniu Chełmińskim gm. Radzyń Chełmiński

19/4 pastwiska trwałe Ps - IV KW TO1W/00024290/5

0,1555 ha

użytkowanie rolnicze użytki zielone , pastwiska

czynsz dzierżawny roczny w wysokości 69,98 zł. płatny w 4 ratach

dzierżawa w trybie bezprzetargowym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia działki do planowanej inwestycji

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj.: od 07.03.2022 r. do 28.03.2022 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach każdego roku w terminie: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu: jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 1 i 2 Zarządzenia Nr 100 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 1 stycznia 2023 i będą wyższe od płaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ,Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. +48 56 6886010.

Radzyń Chełmiński, dnia 02.03.2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-03-07 14:13

Informacja o rokowaniach


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje

że w dniu 19.01.2022. o godz. 10:00 ,10;15, 10:30 odbyły się rokowania po drugim przetargu ustnym  nieograniczonym  na sprzedaż  niezabudowanych  działek 
Nr 45/1 o pow. 0,2400 ha , KW TO1W/00023812/4 ;
Nr 45/2 o pow. 0.2400  ha,  KW TO1W/00023814/8 ;
Nr 45/3 o pow. 0.2300 ha , KW TO1W /000 23811/7 ,
położonych w Zielnowie  gm. Radzyń Chełmiński , obręb Zielnowo . 
Cena wywoławcza niezabudowanych nieruchomości wynosiła :
    • działka 45/1  – 17.712,00 zł. brutto w tym  23% podatku Vat  
    • działka 45/2 – 17.712,00 zł. brutto w tym 23 % podatku Vat 
    • działka 45/3 – 16.974,00 zł. brutto w tym  23% podatku Vat 
- liczba  osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach - 0
- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach  – 1
  Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym 
  Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach :
    •  działka Nr 45/1 –    17,900,00 zł. brutto
    • działka Nr 45/2 -    17.900,00 zł. brutto
    • działka Nr 45/3 –    17.200,00 zł. brutto  
  Nabywca nieruchomości : Państwo Magdalena i Sebastian Rąbalscy  

drukuj (Informacja o rokowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-31 14:30

Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego po byłej szkole , położonego na działce ew. nr 124 /12 o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . W skład lokalu wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , przedpokój, łazienka z wc o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 , wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku oraz ułamkową częścią gruntu z udziałem wynoszącym : 7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica opow. 3,89 m2 . Ogrzewanie lokalu mieszkalnego własne piecem na paliwo stałe . Lokal mieszkalny znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rywałd 46 , lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 59.520,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ) . Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 6.000,00 zł. ((słownie: sześć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osoby wpłacającej oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości, oraz dowód wniesienia wadium . Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży i nie dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone w terminach : pierwszy przetarg 16.06.2021 r. ,drugi przetarg 10.11.2021 r.

Burmistrz M. i G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu .

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 18.01. 2022 r. do 14.02.2022 r. w godz.

od 8:00 do 15:00 .

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M. i G. pokój Nr 14

lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości oraz

wyciąg z ogłoszenia w prasie ( Gazeta Pomorska) . Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M i G. lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 lub e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-13 14:33

Wyciąg z ogłoszenia Rywałd

Wyciąg z ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza :  III ustny przetarg nieograniczony;

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku Nr 46 w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego, położonego na działce ewidencyjnej Nr 124 /12

o pow. 0.0908 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00036818/0 Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi : kuchnia z aneksem , dwa pokoje , łazienka z w c , przedpokój

o łącznej pow. użytkowej 72,85 m2 z udziałem wynoszącym :7674/44633 części. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,89 m2 . Cena wywoławcza do sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi : 59.520,00 zł. (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ).

Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 34 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 6.000,00 zł. ((słownie: sześć tysięcy złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/ bip.radzynchelminski.pl/ w zakładce przetargi nieruchomości

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie M.i G .biuro Nr 14 , lub telefonicznie pod nr. 56 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:15 , e-mail : urząd@radzynchelminski.eu

drukuj (Wyciąg z ogłoszenia Rywałd)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-14 13:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i .2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 17.01.2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

 

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4 /2022 z dnia 14.01.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku nr 3 przy ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim na I piętrze budynku wielorodzinnego, składający się z 2 pokoi, kuchni łazienki przedpokoju, o pow. użytkowej. 48,90 m 2 Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w oddzielnym budynku o pow. 6,32 m 2 Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 552 /5977 części udział w budynku 489/3019 części.

Pomieszczenie mieszkalne Nr 3 nie będące samodzielnym lokalem o pow. 19,80 m 2 położone w Zakrzewie ,budynek Nr 10. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku wynosi:

1980/20446 części.

 

 

 

 

 

 

 

113

KW

TO1W/00023917//0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114/15

TO1W/ 000275554/5

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

14/25

KW

 

 

 

0,1118 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0692 ha

 

Zabudowana mieszkaniowa wielorodzinna strefa mieszkaniowo – usługowa . Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej symbol (12MN/U)

Teren zabudowy budynku jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

 

 

109.000,00 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.400 ,00 zł.

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Termin składania wniosków przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy upływa

z dniem 01.03.2022 r.

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeni na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :

od 17.01.2022 r. do 08.02.2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-01-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-01-17 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4117
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-10 14:48:07