Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
Dnia 25 października 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 2.161.584zł”

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 24 października 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 2.161.584zł”
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 19 października 2011 r. wpłynęło zapytanie dotyczące: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.5.2011/.
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI

Dnia 17 października 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 2.161.584zł”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011 r. pod numerem: 270189 - 2011

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-10-14 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15590
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-28 13:25:19