Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 25 stycznia 2007r.

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym dla rodzin prowadzących wspólne gospodarstwo domowe składających się z osób spokrewnionych w I stopniu pokrewieństwa w linii prostej, w których występuje porażenie mózgowe połączone z niepełnosprawnością ruchowa, lokalu Nr 1 w budynku Nr 10 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Piłsudskiego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 08:56
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 09:24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 08:57

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:05
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 09:18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:05

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy gospodarstwom pomocniczym na 2007r.

 • autor informacji: Justyna Krzeszeska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:10
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 09:18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:10

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:12
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 09:18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:12

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:14
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 09:18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:14

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:16
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 09:18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:17

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2007r.
(bez załączników)

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 17.01.2007
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-17 09:20

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 14 marca 2007r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:21

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy pełnomocnictwa do zatwierdzenia Programu współfinansowania Centrum Integracji Społecznej oraz zagwarantowania środków finansowych na udział własny w realizacji programu pn. "Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie"

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 01.03.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:23

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007 r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 01.03.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:26

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy gospodarstwom pomocniczym na 2007r. 

 • autor informacji: Grażyna Szałaas
  data wytworzenia: 01.03.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:27

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 01.03.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie świadczenia usług opiekuńczych i zasad odpłatności

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 01.03.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 332/1 o pow.213m2 zapisanej w KW 15830 na działkę Nr 307 o pow. 141,2 zapisanej w KW 26126 położonych w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 01.03.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-03-01 12:32

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 12 kwietnia 2007r.

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-04-05 10:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Radzyń Chełmiński i Skarbnika Gminy Radzyń Chełmiński o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-04-05 10:31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-04-05 10:31

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 27 kwietnia 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.04.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 12:47

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński za 2006r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 12:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 12:51

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 12:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 13:00

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargach nieograniczonych działek Nr 245/3 o pow. 0.15ha i 245/4 o pow. 0.01 ha położonych w Zielnowie, KW 9412.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 13:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 13:06

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 29 czerwca 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 19.06.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 07:57

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 07:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 07:59

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 19.06.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:17

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:25

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłaty za wodą pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sady i ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:44

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla części działki nr 145- obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 08:55

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:00

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 33/1 o pow. 531 m2, KW 26449 położoną w Szumiłowie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:07

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargach niograniczonych działek, Nr 239/7, 239/8, 239/9 i 239/10 położonych w Zielnowie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:12

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 44/4 o pow. 1.02,36 ha, KW 24315 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:19

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 5 w budynku Nr 1 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:25

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 1 w budynku Nr 10 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Piłusudskiego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 09:33

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zamiaru zlikwidowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 11:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 11:13

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2007r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 11:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 11:19

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie powołania Zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 11:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-19 11:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 173 o pow. 0,19 ha zapisanej w KW 31181 na działkę Nr 124/15 o pow. 1.44,46 ha zapisanej w KW 26457 położonych w obrębie geodezyjnym Rywałd

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 26.06.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-26 08:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-26 08:26

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 1 w budynku Nr 47 w Rywałdzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 26.06.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-26 08:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-06-26 08:32

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 24 września 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 08:27

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 08:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 08:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 08:39

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2008-2012

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 08:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 08:43

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:02

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2007-2013

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:06

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 40/28 o pow. 0.04 ha, KW 24637 położonej w Rywałdzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:13

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 385/3 o pow. 0.26,67 ha, KW 26411 położonej w Radzyniu Chełmińskim od strony ul. Byczak

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:17

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 43 o pow. 0.07,60 ha, KW 24298 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:26

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady 32

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie aktualizacji ,,Wykazu lokali mieszkalnych komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców"

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyboru ławnika do sądu rejonowego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-13 09:33

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 22 listopada 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 15.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-15 13:36

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Radzyń Chełmiński i Skarbnika Gminy Radzyń Chełmiński o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 16.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-15 13:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-15 13:41

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu długoterminowego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 16.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-16 09:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-16 09:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 16.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-16 09:27

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 161/1 o pow. 0.62 ha, KW 25184 położonej w obrębie geodezyjnym Kneblowo

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 16.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-16 09:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-16 09:35

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 4 grudnia  2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:27

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:32

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:34

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty targowej.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:35

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:37

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:39

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-27 12:42
Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 19 grudnia 2007r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 08:43
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:01
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy gospodarstwom pomocniczym na 2008rok.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na ro 2008.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla części działki nr 145 - obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-13 09:10
Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 27 grudnia 2007r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:02
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:04
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:05
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2008r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:07
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2008r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-21 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-18 11:15

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2007971
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 11:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl