Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.01.2005r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-02-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-02-10 09:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-02-10 09:10

Zarządzenie Nr 2/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.02.2005r.
w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia deratyzacji.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-03-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:09

Zarządzenie Nr 3/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.02.2005r.
w sprawie opracowania wspólnej polityki jednostek organizacyjnych na lata 2005 - 2007.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-03-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:21

Zarządzenie Nr 4/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.02.2005r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrz Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-03-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:28

Zarządzenie Nr 5/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.02.2005r.
w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-03-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-03-30 09:32

Zarządzenie Nr 6/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28 luty 2005 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 12:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 12:55

Zarządzenie Nr 7/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chmiński
z dnia 28 luty 2005 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2005 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 12:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 12:59

Zarządzenie Nr 8/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 13:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 13:04

Zarządzenie Nr 9/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 13:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 13:09

Zarządzenie Nr 10/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jana Pawła II

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 13:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-07 13:16

Zarządzenie Nr 11/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7 kwietnia 2005r.
w sprawie wdrażania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego oraz procedur zwracania się o pomoc do władz powiatowych w przypadku wystąpienia kryzysu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-15 08:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-15 08:44

Zarządzenie Nr 12/2005
Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7 kwietnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego"

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-15 08:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-15 08:50

Zarządzenie Nr 13/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w roku 2005.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-04-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-15 09:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-04-15 09:01

Zarządzenie Nr 14/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskiz dnia 14 kwietnia 2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-05-02 10:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-05-02 10:41

Zarządzenie Nr 15/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-05-02 10:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-05-02 10:47

Zarządzenie Nr 16/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.04.2005r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargów ustnych nieograniczonych zabudowanych nieruchomości budynkami byłych hydroforni tj. działki Nr 64/2 w Nowym Dworze i działki Nr 166/18 w obrębie geodezyjnym Czeczewo (Wymysłowo).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-05-02 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-05-02 11:06

Zarządzenie Nr 17/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.04.2005r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części działki Nr 281 o pow. 32m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:24

Zarządzenie Nr 18/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.04.2005r.
w sprawie wydzielenia z mieszkalnego zasobu gminy lokalu socjlanego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:29

Zarządzenie Nr 19/2005 
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.05.2005r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:34

Zarządzenie Nr 20/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.05.2005r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej o pow. 1,79ha położonej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:40

Zarządzenie Nr 21/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.05.2005r.
w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-05-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:45

Zarządzenie Nr 22/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.06.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-06-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-06-22 12:51

Zarządzenie Nr 23/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.06.2005r.
w sprawie wyłączenia lokalu Nr 4 w budynku Nr 4 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia i w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku Nr 3 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Piłsudskiego z Wykazu lokali mieszkalnych komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-06-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-01 09:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-01 09:05

Zarządenie Nr 24/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżeie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 10:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 10:56

Zarządzenie Nr 25/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2005r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2005 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 11:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 11:00

Zarządzenie Nr 26/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2005r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w roku 2005.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 11:06

Zarządzenie Nr 27/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.07.2005r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia przyczepy marki SANOK D-45 w przetargu ustnym nieograniczonym i powołania komisji celem ustalenia jej wartości i przeprowadzenia przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 11:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-08 11:09

Zarządzenie Nr 28/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.07.2005r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowj konkursu pod nazwą "Piękna Zagroda 2005".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszwska
  data wytworzenia: 2005-07-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-11 09:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-11 09:19

Zarządzenie Nr 28/A/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.07.2005r.
w sprawie Regulaminu dot. organizacji składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków Członków Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:40

Zarządzenie Nr 28/B/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 z dnia 7.07.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. "Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:47

Zarządzenie Nr 29/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.07.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:50

Zarządzenie Nr 30/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.07.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 09:57

Zarządzenie Nr 31/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2005r.
w sprawie określenia odpowidzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powiązaniu z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 10:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-07-26 10:05

Zarządzenie Nr 32/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.08.2005r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej, spisu z natury i powołania zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-08-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:11

Zarządzenie Nr 33/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.08.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-08-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:20

Zarządzenie Nr 34/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 1.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie na nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-14 09:28

Zarządzenie Nr 35/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 1.09.2005r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-16 09:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-16 09:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-16 09:27

Zarządzenie Nr 36/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 1.09.2005r.
w sprawie przekazania w użytkowanie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po Szkole Podstawowej w Szumiłowie, położonym na działce Nr 76/4 o pow. ogólnej 1.571m2 do bezpłatnego użytkowania przez Centrum Integracji Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-16 09:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-16 09:33

Zarządzenie Nr 37/2005
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 5.09.2005r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia przyczepy marki SANOK D-46A, nr rejestracyjny TOJ 475P przeznaczonej do przewozu ludzi i powołania Komisji celem ustalenia jej wartości i przeprowadzenia przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 07:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 07:53

Zarządzenie Nr 38/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.09.2005r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 07:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 07:59

Zarządzenie Nr 39/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.09.2005r.
w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowsko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim oraz powołania Komisji Konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-29 12:06

Zarządzenie Nr 40/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.09.2005r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:05

Zarządzenie Nr 41/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.09.2005r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargów ustnych nieograniczonych 2 lokali mieszklanych w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo 17 i Tysiąclecia 4, działki Nr 332/3 o pow. 1.450m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady oraz działki Nr 38 o pow. 0.23 ha położonej w Zielnowie z ustalonymi cenami po obniżkach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:12
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 08:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:13

Zarządzenie Nr 42/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.09.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-09-28 08:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 09:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 09:49

Zarządzenie Nr 43/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim i dostawę oraz montaż okien w nowobudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie oraz dostawę i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w nowobudowanym budynku świetlicy wiejskije w Zakrzewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-10-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 10:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 10:06

Zarządzenie Nr 44/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 30 września 2005r.
w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-10-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 10:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-10-07 10:23

Zarządzenie Nr 45/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30 września 2005 roku.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu gminy na 2006 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:18

Zarządzenie Nr 47/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.10.2005r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1.09.2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:25
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-22 11:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:26

Zarządzenie Nr 48/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.10.2005r.
w sprawie powołania komisji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:30
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-22 11:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:31

Zarządzenie Nr 49/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.10.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszwska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:37

Zarządzenie Nr 50/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.11.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na dostawę kamienia mieszanego z Piechcina i szlaki na przygotowanie (uzupełnienie) w roku 2005 drogi gminnej na odcinku Mazanki - Gołębiewo - Czeczewo w celu uruchomienia nowej trasy dla potrzeb dowozu dzieci do szkoły"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:49

Zarządzenie Nr 51/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.11.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:53

Zarządzenie Nr 52/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.11.2005r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 11:58

Zarządzenie Nr 53/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskiz dnia 10.11.2005
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:03

Zarządzenie Nr 54/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2005r.
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:08

Zarządzenie Nr 55/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.11.2005r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:11

Zarządzenie Nr 56/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.11.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania stosując tryb zapytania o cenę na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006 obejmujące teren Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-11-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-22 12:20

Zarządzenie Nr 57/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 6.12.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 09:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 09:51

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 09:51

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 09:52

Zarządzenie Nr 58/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.12.2005r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargów ustnych nieograniczonych 4 pomieszczeń klasowych łącznie z częścią korytarza o pow. ogólnej 93,77m2, jednego pomieszczenia klasowego o pow. 50,20m2 położonych w budynku poszkolnym w Szumiłowie znajdujących się na działce 76/4 o pow. 1.571m2, KW 26450 i działki Nr 35 o pow. 832m2, KW 24295 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jana Długosza z ustalonymi cenami po obniżkach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:07

Zarządzenie Nr 59/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.12.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:10
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-27 10:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:11

Zarządzenie Nr 60/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.12.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na dostawę wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 250 ton i miału węglowego w ilości około 270 ton w roku 2006.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:23

Zarządzenie Nr 61/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.12.2005r.
w sprawie powołania komisji do dokonania obiorów technicznych i końcowych inwestycji p.n. "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-12-27 10:30

Zarządzenie Nr 62/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.12.2005r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - spisu z natury i powołania zespołu spisowego. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:16

Zarządzenie Nr 63/2005
Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.12.2005r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:20

Zarządzenie Nr 64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.12.2005r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:25

Zarządzenie Nr 65/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.12.2005r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-12-31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:28
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-05 08:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-05 08:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-11 12:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-11 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-10-02 13:04:33