Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:51

Uchwała Nr IV/34/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi praz ustalenia stawki opłaty.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 11:55

Uchwała Nr IV/35/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:00

Uchwała Nr IV/36/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:04
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 14:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:03

Uchwała Nr IV/37/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dia 2 lutego w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie budowy farmy wiatrowej Gawłowice.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-02-06 12:06

Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-09 13:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-09 13:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-09 13:37

Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uzasadnienie do uchwały Nr III/29/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-09 13:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-09 13:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-09 13:41

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 11:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 11:45

Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 11:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-02 12:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 11:48

Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński w 2016 roku.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 11:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 11:54

Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 12:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-03-31 12:03

Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urzadzeń uzyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:34

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - sołectw ( sołtysów i rad sołeckich)

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:42

Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - osiedli

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:44

Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:46

Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:51

Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:54

Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014-2032"

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 07:56

Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi praz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:00
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:00

Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Radzyń Chełmiński Nr 64/11 o pow. 0,0870ha położonej w miejscowości Radzyń Wieś gm. Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność osoby fizycznej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:07

Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński nieruchomości Nr 19/2 o pow. 0,1800ha, KW TO1W/00026606/8 położonej w obrębie geodezyjnym Dębieniec gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:10

Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym zabudowanej nieruchomości Nr 12/5 o pow. 0,0200 ha położonej w Szumiłowie gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:13

Uchwała Nr VI/55/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:16

Uchwała nr VI/56/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 4 lat nieruchomości położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiaclecia 21 stanowiącej działkę 356/4 i 356/1 na prowadzenie Samodzielnego Zakłady Opieki Zdrowotnej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-04-01 08:24

Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:11

Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uczestnictwa gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w Porozumieniu w sprawie wzajemnej współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwncji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:15

Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:24

Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-05-12 09:29

Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:49

Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2014r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:51

Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:54

Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:59
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 08:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:51
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-10 11:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 10:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 07:59

Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chelmińskim za 2014r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 11:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 11:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 11:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 11:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:03

Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:05

Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:08

Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:13

Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:17

Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Gołębiewie gm. Radzyń Chełmiński dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:20

Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Radzyniu Chelmińskim w trybie bezprzetargowym

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:23

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:28
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 08:28

Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej wlasność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:31

Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/309/14 z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:36

Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów mienia komunalnego Nr 342/3 o pow. 0.0737 ha, Nr 342/2 o pow. 0.0221 ha położonych w Radzyniu Chelmińskim (Zielona Góra) na grunty stanowiące własność osoby fizycznej Nr 164/2 o pow. 0.0563 ha, Nr Nr 166/6 o pow. 0.0049 ha, polożone w Gołębiewie, Nr 31/1 o pow. 0.2842 ha położone w Czeczewie gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-10 11:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:43

Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:46

Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:49

Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z Findacji Lokalna Grupa Dzałania WIECZNO

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:52

Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia skladu liczbowego stałych komisji Rady Miejskiej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:54

Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej rRdzynia Chełmińskiego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-07-03 08:58

Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:23

Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie- Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:25

Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo-Gawłowice w miejscowości Zielnowo,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:27
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 09:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:39

Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:42

Uchwała Nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzynia CHełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:44

Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:49

Uchwała Nr IX/87/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:51

Uchwała Nr IX/88/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w Radzyniu Chełmińskim na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:54

Ucxhwał Nr IX/89/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 09:56

Uchwała Nr IX/90/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Radzyń Chełmiński- Czeczewo, Nr 98/1 położonego w obrębie geodezyjnym Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:01

Uchwała Nr IX/91/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński prawa własności nieruchomości gruntowej, Nr 24/4 o pow. 0,0420 ha położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński przeznaczonej pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński-Czeczewo,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:06

Uchwała Nr IX/92/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/314/14 z dnia 22 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów mienia komunalnego Nr 24/8 pow. 0.2733ha na grunty stanowiące własność osoby fizycznej Nr 24/4 pow. 0.0420, położone w Czeczewie oraz ustanowienie służebności,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:15

Uchwała Nr IX/93/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:16

Uchwała Nr IX/94/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:18

Uchwała Nr IX/95/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:22

Uchwała Nr IX/96/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:24

Uchwała Nr IX/97/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego,

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:26

Uchwała Nr IX/98/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie interpretacji przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński w kontekście dopuszczalności budowy dodatkowych dróg wewnętrznych.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-01 10:27

Uchwała Nr X/99/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 09:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 09:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 09:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 09:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 09:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 09:57

Uchwała Nr X/100/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:00

Uchwala Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-30 13:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-10-23 10:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-11-02 09:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-11-02 09:08

Uchwała Nr X/102/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-11-02 09:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-11-02 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-11-02 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-11-02 09:14

Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:49

Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:52

Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:54

Uchwała Nr XI/106/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:56

Uchwała Nr XI/107/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 11:59

Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:02

Uchwała Nr XI/109/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:05

Uchwała Nr XI/110/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-15 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:07

Uchwała Nr XI/111/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-11 07:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-11 07:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-11 07:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:09

Uchwała Nr XI/112/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:10

Uchwała Nr XI/113/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:14

Uchwała Nr XI/114/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Grudziądzkiego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:16

Uchwała Nr XI/115/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:19

Uchwała Nr XI/116/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie Programu współpracy w 2016r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania praz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-12-09 12:24

uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:13

Uchwała Nr XII/118/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:18

Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:25

Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:29

Uchwała Nr XII/121/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:33

Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:37

Uchwała Nr XII/123/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:39

Uchwała Nr XII/124/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-01-07 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-07 09:42

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2002398
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 08:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl