Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty uchwał Rady Miejskiej  na Sesję w dniu 29 marca 2006r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.03.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-24 12:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-31 14:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-24 12:57

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 24.03.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-24 12:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-24 13:00

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu
26 kwietnia 2006r.

Projekt uchwąły Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-13 09:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:46

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytakach wpisanych do
rejestru zabytków znajdujących się na terenie
Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:50

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:53

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 10 lat na część działki
mienia komunalnego Nr 281 o pow. 76 m2 położonej
w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 09:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:00

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżay na okres 10 lat na część działki
mienia komunalnego Nr 275/4 o pow. 50 m2 położonej
w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-13 10:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:05

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 196 o pow. 0.30 ha, KW 26453
położonej w Zielnowie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:09

Projekt uchwaly Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przeatargu nieograniczonym
zabudowanej nieruchomości Nr 381/2 o pow.1177 m2
położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:14

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z przeprowadzonych kontroli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.04.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 10:19

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 27 czerwca 2006r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sparwie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 13:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 13:46

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy -
Ordynacja podatkowa

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 13:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 13:50

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
za ścieki wprowadzane do zbiorczych
urządzeń kanalizacyjnych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:01

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zarządzenia wyborów organu
jednostki pomocniczej - sołectwa

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:11

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
mienia komunalnego Gminy Radzyń Chełmiński
nieruchomości - drogi położonej we wsi Nowy Dwór

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:14

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na 10 lat na działkę mienia komunalnego
Nr 247 o pow. 0.10,76 ha położonej w
Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:18

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 47/8 o pow. 1317 m2 położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:22

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 47/7 o pow. 1297 m2 położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:25

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 47/9 o pow. 1341 m2 położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 47/6 o pow. 1342 m2 położonej we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:33

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
pomieszczenia klasowego Nr 6 i pomieszczeń
przynależnych, przenaczonego na lokal mieszkalny,
położonego w budynku Nr 13 w Szumiłowie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
pomieszczenia klasowego Nr 76 i pomieszczeń
przynależnych, przenaczonego na lokal mieszkalny,
położonego w budynku Nr 13 w Szumiłowie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:41

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:44

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:46

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z przeprowadzonych kontroli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 14.06.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-14 14:48

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 14 września 2006r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie nadania Gminazjum w Radzyniu Chełmińskim
imienia Jana Pawła II

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 09:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:25

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wydania zezwolenia na posiadanie i
używanie sztandaru przez Gimnazjum w
Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę
Radzyń Chełmiński kredytu długoterminowego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:34

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 245/2 o pow. 0.04 ha położonej
we wsi Zielnowo

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 31.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-31 14:42

Projekt uchwał Rady Miejskiej na Sesję
w dniu 26 października 2006r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 16.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-16 09:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 09:43

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 19/3 o pow.0.22,45 ha położonej w
Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 16.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 12:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 12:10

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki
Nr 356/3 o pow.1208 m2 położonej w
Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 16.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 12:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-16 12:14

Kadencja 2006 - 2010

Projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu
06 grudnia 2006r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 08:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-04 09:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:51

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy w 2007r.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:07

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na rok 2007r.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:15

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:19

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-04 09:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:23

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty targowej.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie podatku od posiadania psów w 2007r.

 

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:34

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie upoważnienia do czynności z zakresu prawa pracy
wobec Burmistrza Miasta i Gminy.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 04.12.06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-04 09:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-04 09:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 22.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:33

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 22.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:41

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - sołectw (sołtysów i rad sołeckich).

 

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 22.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:44

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - osiedli.

 • autor informacji: Patrycja Wiśniewska
  data wytworzenia: 22.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 07:47

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5226
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-22 07:48

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1993642
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 08:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl