Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński, dn. 27.11.2009r.

BPK-341-9/09

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 460 ton w roku 2010” informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Spółka jawna Tadeusz Mendrygał Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38 za cenę brutto ogółem: 216.208,40 zł.

Uzasadnienie wyboru :
Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Numer oferty
Nazwa Firmy
Liczba punktów w kryterium ocena
Razem
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o.
ul. Z Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz

 

 
58,16

 

 
58,16
4
Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ Spółka jawna
Tadeusz Medrygał
Marcin Mendrygał
ul. Koronowska 38
86-031 Osielsko, Żołędowo

 

 
100

 

 
100
5
PHU MAN
Jan Hofman
86-341 Świecie n/Osą 15

 
91,72

 
91,72
7
Firma Handlowa „Węglopol”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka jawna
ul. Olsztyńska 89
87-100 Toruń

 

 
91,56

 

 
91,56

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-30 10:49
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-30 10:50

Radzyń Chełmiński 18.11.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr.223 poz.1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: zakup miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni szkolnej, informuję że  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Składnica Artykułów Masowych
„Węglopasz „ spółka jawna
Tadeusz Mędrygał, Marcin Mędrygał
86-341 Osielsko, Żołędowo
ul. Koronowska 38

Oferowana cena 295,00 zł/tonę netto.

Uzasadnienie wyboru :
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgonie z kryterium w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównanie ofert.

 

Lp.
Nazwa firmy
Liczba punktów
Razem
1.
BARTER S.A.
15-281 Białystok
ul. Legionowa 28
98,33
98,33
2.
„HOSSA” Sp. z o.o.
 ul. Spedytorska 1/2
70-632 Szczecin
80,38
80,38
3.
BARTEX SP. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
89,39
89,39
4.
Firma Handlowa „Węglopol”
Zofia Much – Wiwsław Mucha Spółka jawna
87-100 Toruń
ul. Olsztyńska 89
95,78
95,78
5.
Składnica Opałowa i Przemysłowa
„AGROMAX”
87-300 Brodnica
ul. Podgórna 63a
73,75
73,75
6.
Skład Opału
Zdzisława Szałkowska
ul. Dworcowa 60
86-300 Grudziądz
96,72
96,72
7.
Składnica Artykułów Masowych
„Węglopasz” spółka jawna
Tadeusz Mędrygał, Marcin Mędrygał
86-341 Osielsko, Żołędowo
ul. Koronowska 38
100,00
100,00

Dyrektor Zespołu Szkół
Adam Olejnik

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-11-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-18 12:42

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z zakończeniem postępowania  i dokonaniem wyboru oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „ Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 41625C Kneblowo – Nowy Dwór” informuję, że  wpłynęła tylko 1 ważna oferta, która została wybrana ponieważ wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jest to oferta Firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROBUD” Sp.z o.o.
ul. 1-go Maja 61
87-200 Wąbrzeźno
za cenę brutto: 205.355,19 zł

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-09-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-09-18 13:21

Radzyń Chełmiński, dn. 8.09.2009r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu” informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożył:

Bank Spółdzielczy
86-320 Łasin
ul. Odrodzenia Polski 5

za cenę 242.100,00zł

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

  Numer
oferty

Nazwa firmy

Liczba punktów
w kryterium cena

Razem

1.

 Bank Ochrony
Środowiska S.A.
Oddział w Toruniu
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń

87,03 87,03
2.

 Bank Spółdzielczy
86-320 Łasin
ul. Odrodzenia Polski 5

100,00 100,00

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-09-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-09-08 14:56
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-08 14:56

Radzyń Chełmiński,dnia19.08.2009r.

Ogłoszenie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

         W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa istniejącego budynku kotłowni  na budynek użyteczności publicznej- świetlica wiejska wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania w Dębieńcu gmina Radzyń Chełmiński” informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma :

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowo- Usługowe
„JIM” Janusz Pawełczyk
ul. Curie Skłodowska 15
86-320 Łasin

za cenę brutto: 265.597,90 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami w SWIZ.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer
oferty
Nazwa Firmy Liczba punktów w kryterium cena Razem

Oferta
Nr 1

Firma budowlana DOLMAR”
Jasiński Grzegorz
ul. Kościuszki 30/13
87-400 Golub Dobrzyń

63,16 63,16

Oferta
Nr 2

REMBUD”
Zakład Remontowo Budowlany
Arkadiusz Niebojewski
Mały Rudnik 5 a
86-302 Grudziądz 4
68,63 68,63

Oferta
Nr 3

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
PUM Sp. z.o.o

Zakład Robót Budowlanych i Drogowych
ul. Cegielniana 4
86-300 Grudziądz
86,45 86,45

Oferta
Nr 4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM”
Janusz Pawełczyk

ul. Curie Skłodowskiej 15
86-320 Łasin
100 100

Oferta
Nr 5

Zakład Remontowo – Budowlany
REM - BUD Sp. j
Matczyński, Kosiński, Rybicki
ul. Dąbrowskiego 15
86-300 Grudziądz
78,63 78,63

Oferta
Nr 6

Zakład Ogólnobudowlany
Arkadiusz Kotlewski
ul. Goździkowa 7
86-300 Grudziądz
67,29 67,29

Oferta
Nr 7

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIK”
Piotr Kwiatkowski
ul. Kłódka 33
86-318 Rogóźno 
88,37 88,37

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-08-19 14:19
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-19 14:23

       Radzyń Chełmiński, dnia 03.07.2009r. 

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia” informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

G & SYN
IMPORT – EXPORT Jerzy Gawlik
ul. Mała 10
87-100 Toruń
za ceną brutto: 598.714,49zł.

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

1

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” mgr inż. Henryk Chojnacki

58-310 Szczawno Zdrój

ul. Chopina 3

73,82

73,82

3

G & SYN

IMPORT – EXPORT

Jerzy Gawlik

ul. Mała 10

87-100 Toruń

100

100Jednocześnie informuję, że w toku postępowania odrzucono ofertę Nr 2 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zmówień Publicznych tj. ofertę firmy

RETURN Sp. z o.o.
ul. Warszawska 128
09-540 Sanniki

Uzasadnienie odrzucenia

Oferta została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie wykluczenia

Wykonawca został wykluczony, ponieważ nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu pomimo wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy.

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                          Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-07-03 12:33
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-03 12:34

Ogłoszenie

 Radzyń Chełmiński, dn. 9.04.2009r.

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę w roku 2009 kamienia z Piechcina w ilości około 2.800 ton granulacji od 0 – 31,5mm i szlaki w ilości około 1.000ton na modernizację dróg gminnych na terenie gminy” informuję, że jako najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Gastronomiczne

GABAR” Antoni Barczewski

Wrocki 92a

87- 400 Golub Dobrzyń

za kwoty brutto:

 • dostawa 1 tony kamienia - 59,77zł

 • dostawa 1 tony szlaki - 31,72zł

Wartość całego zamówienia wynosi brutto 199.076,00zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonym w SIZW.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Nazwa Firmy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem


 

1.

Firma „REN – TRANS”

Renata Jóźwicka

ul. Budowlana 2

85-874 Bydgoszcz


 


 

91,75


 


 

91,75


 


 


 

2.

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno - Usługowo – Handlowe

Franciszek Żywiczyński

Krzywosądz

88-210 Dobre


 


 


 

90,67


 


 


 

90,67 


 


 


 

3.

Produkcja – Handel – Usługi

„MAR – POL”

Jacek Marcinkowski

ul. Koniuchy 21A/43

87-100 Toruń 


 


 


96,34


 


 


96,34


 

 

 

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Gastronomiczne

„GABAR” Antoni Barczewski

Wrocki 92a

87- 400 Golub Dobrzyń


 


 
 

100,00


 


 
 

100,00


 


 


 


 

5.

Handel Materiałów

Budowlanych i Przemysłowych

Skup i sprzedaż złomu,

Usługi Transportowe

Józef Niezgoda

Lembarg 120

87 - 330 Jabłonowo Pomorskie


 


 


 


 

96,69


 


 


 


 

96,69


 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                     Krzysztof Chodubski 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-04-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-09 10:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-09 11:04

Radzyń Chełmiński, dnia 31.03.2009r.


Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 041812C – ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim o długości 480,46 mb”

informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROBUD” Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 61
87-200 Wąbrzeźno
za cenę brutto: 757.903,58zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer Oferty

Nazwa firny

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

2.

Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
„DROBUD” Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 61
87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

 

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Budowlanych
„DROBUD” Sp. J.
ul. B. Głowackiego 20
87-140 Chełmża

 

97,29

 

97,29

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania odrzucono ofertę Nr 1 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. ofertę firmy RuBeCo Sp. z o. o.
ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica.

Uzasadnienie odrzucenia:
Oferta została odrzucona, ponieważ wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie wykluczenia:
Wykonawca został wykluczony, ponieważ w „Wykazie robót budowlanych” stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ i do oferty podał nieprawdziwe informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-03-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-03-31 15:03
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-31 15:05

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa kanalizacji sanitarnej ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim o łącznej długości 511 mb z rur PCV dn 200”

Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej

„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim o łącznej długości 511 mb z rur PCV dn 200”. - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10767
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-30 10:50:12