Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21 stycznia 2008r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-02-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-11 08:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-11 08:38

Zarządzenie Nr 2/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.01.2008r.
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w moniotry ekarnowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-02-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-13 13:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-13 13:44

Zarządzenie Nr 3/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.01.2008r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-02-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-14 12:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-14 12:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-03-14 12:17

Zarządzenie Nr 4/08
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.02.2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontarjacie, mający na celu powierzenie w 2008r. realizaji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:46

Zarządzenie Nr 5/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.02.2008r.
w sprawie przekazania w umowę użyczenia na okres 3 lat pomieszczenia w budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia usytuowanego na działce Nr 354/3 z przeznaczeniam na funkcjonowanie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:49

Zarządzenie Nr 6/2008
Burmistrza Miasta iGminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.03.2008r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:51
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-03 09:51

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:52

Zarządzenie Nr 7/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 6.03.2008r.
w sprawie przeznaczenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 09:53

Zarządzenie Nr 8/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.03.2008r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2007 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 10:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 10:01

Zarządzenie Nr 9/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.03.2008r.
w sprawie przekazania w umowę użyczenia na okres 3 lat pomieszczeń na parterze w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 10:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 10:11

Zarządzenie Nr 10/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-03-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-03 10:14

Zarządzenie Nr 11/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 13:44
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-15 13:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 13:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 13:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 13:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 13:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 13:55

Zarządzenie Nr 12/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.04.2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określenie jej składu osobowego i zakresu działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 14:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-15 14:34

Zarządzenie Nr 13/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.04.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007r. /Dz.U. Nr 223, poz. 1655/ prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę w roku 2008 kamienia i szlaki na modernizację dróg gminnych"

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-20 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-20 08:30

Zarządzenie Nr 14/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.04.2008r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracownikw Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święto w 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-04-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-25 12:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-04-25 12:09

Zarządzenie Nr 15/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.04.2008r.
 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-04-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-13 09:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-13 09:02

Zarządzenie Nr 16/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.04.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-05-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-13 09:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-13 09:05

Zarządzenie Nr 17/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.04.2008r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-05-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-13 09:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-13 09:10

Zarządzenie Nr 18/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.05.2008r.
w sprawie  przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-05-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:05

Zarządzenie nr 19/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.05.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-05-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-21 12:12

Zarządzenie Nr 20/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.05.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. budownictwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-05-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-26 13:06
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-26 13:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-05-26 13:06

Zarządzenie Nr 21/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.06.2008r.
w sprawie ograniczeń w dostawie wody dostarczanej odbiorcom poprzez gminną sieć wodociągowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-06-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-05 09:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-05 09:49

Zarządzenie nr 22/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 z dnia 2.06.2008r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2008.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-23 09:23
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-23 09:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-23 09:24

Zarządzenie Nr 23/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.06.2008r.
w sprawie dokonania zmia w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-06-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-26 12:19
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-26 12:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-26 12:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-26 12:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-26 12:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-06-26 12:22

Zarządzenie Nr 24/2008
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 30.06.2008r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej pod nazwą "Piękna Zagroda 2008r.".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:23

Zarządzenie Nr 25/2008
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 30.06.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:28

Zarządzenie Nr 26/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 01.07.2008r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie bydynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:49

Zarządzenie Nr 27/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 04.07.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:52

Zarządzenie Nr 28/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2008r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-07-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-07-22 13:58

Zarządzenie Nr 29/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-08-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-08 10:31
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-08 10:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-08 10:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-08 10:33

Zarządzenie Nr 30/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.07.2008r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-08-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-11 08:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-11 08:23

Zarządzenie nr 31/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.08.2008r.
w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-08-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-11 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-11 08:27

Zarządzenie Nr 32/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 08.08.2008r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-08-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-22 08:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-22 08:32

Zarządzenie Nr 33/2008
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.08.2008r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia samochodu autobus marki AUTOSAN H9-20 o nr rejestracyjnym CGR L701, rok produkcji 1991 i powoałania Komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-08-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-28 12:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-08-28 12:54

Zarządzenie Nr 34/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.08.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-09-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 10:05

Zarządzenie  Nr 35/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.09.2008r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-09-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:39

Zarządzenie Nr 36/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
z dnia 15.09.2008r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowcyh Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz jednostki roganizacyjnej Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-09-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-09-24 09:55

Zarządzenie Nr 37/2008
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 26.09.2008r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-10-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-06 10:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-06 10:48

Zarządzenie Nr 38/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.09.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:11

Zarządzenie Nr 39/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 1.10.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:18

Zarządzenie Nr 40/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady - Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-10-22 11:24

Zarządzenie Nr 41/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.10.2008r.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 1/96 z dnia 8.01.1996r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-11-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-05 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-05 07:48

Zarządzenie nr 42/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/07 z dnia 31.10.2007r. dotyczącego ustalenia regulaminu i zasad korzystania z lokalu tymczasopwego w związku z utratą lokalu spowodowaną siłą wyższą i innymi zdarzeniami losowymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:03
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-04 09:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:04

Zarządzenie Nr 43/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia końcowego odbioru obiektów dla zadania p/n: "Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:10

Zarządzenie Nr 44/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.10.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:21

Zarządzenie Nr 45/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.10.2008
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święto w 2008r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:30

Zarządzenie Nr 46/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie   p/n: "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu
przez Bank długoterminowego kredytu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:41

Zarządzenie Nr 47/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.10.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie P/n: "Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości około 2.000 ton granulacji od 0 - 31,5mm".

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-11-04 09:46

Zarządzenie Nr 48/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.11.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełminski na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:44
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-01 10:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:47

Zarządzenie nr 49/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.11.2008r.
w sprawie powołania Komisji ds. sposobu usunięcia i zagospodarowania 122 szt. drzew i 79 m 2 krzewów z terenów melioracyjnych gminnych R-R-E i R-R-E 5 w Radzyniu Wsi, zgodnie z otrzymaną decyzją na wycinkę Nr OŚ-6112-60/08 z dnia 30 października 2008r. w związku z wykonywaną konserwacja tych rowów.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:53

Zarządzenie nr 50/2008
Burmistrza Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.11.2008r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 10:58

Zarządzenie Nr 51/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 z dnia 12.11.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:02

Zarządzenie Nr 52/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.11.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:07

Zarządzenie Nr 53/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.11.2008r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-01 11:13

Zarządzenie Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.11.2008r.
w sprawie powołania komisji d/s odbioru wykonanej konserwacji rowów melioracyjnych gminnych R-R-E i R-R-E-5 w Radzyniu Wsi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:40

Zarządzenie Nr 55/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.11.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n:"Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 450 ton w roku 2009"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:46

Zarządzenie Nr 56/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.11.2008r.
w sprawie przekwalifikowania pomieszczenia po adaptacji na lokal socjalny

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:48

Zarządzenie Nr 57/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.12.2008r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 12:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:04

Zarządzenie Nr 58/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 12.12.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowoego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:10

Zarządzenie Nr 59/2008
Burmistrza Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński
z dnia 12.12.2008r.
w sprawie przeznaczenia działki Nr 336/5 o pow. 816m2 KW 25597 do kolejnego przetargu ustnego ograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:14
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-18 13:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-12-18 13:15

Zarządzenie Nr 60/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.12.2008r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-01-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-01-19 13:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-01-19 13:14

Zarządzenie Nr 61/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30.12.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, smarów, olei i drobnych części do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2009"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-01-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-01-19 13:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-01-19 13:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9960
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-19 13:24:05