Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,, Budowa placu zabaw dla dzieci ,, Dziecięca Kraina Zabaw,, w Dębieńcu.” /nr sprawy KD.271.5.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Hydro Wielkopolska, Place zabaw, Beata Przepióra

ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina /woj. wielkopolskie/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane: Budowa placu zabaw dla dzieci ,,Dziecięca Kraina Zabaw,, w Dębieńcu
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.05.2012 r. pod numerem: 115681– 2012

: Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw dla dzieci ,,Dziecięca Kraina Zabaw,, w Dębieńcu. Zamówienie jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 ,, Odnowa i rozwój wsi,, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie terenu budowy, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa z piasku, ogrodzenie terenu, roboty ziemne, utwardzenie placu i wykonanie trawników dywanowych Zakres zamówienia obejmuje: 1. W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia zabawowe wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 2. Wykaz urządzeń zamawianych w ramach powyższego zamówienia: a) zestaw zabawowy - 1 szt (3 wieże, przeplotnia linowa, ślizg h+1,0m, 2 x pomost ruchomy, pomost linowy z belką, trap, trap typu ścianka wspinaczkowa, drabina pozioma, drabina krzyżakowa). b) karuzela tarczowa typu krzyżak - 1szt, c) huśtawka wagowa, d) huśtawka wahadłowa podwójna, siedzisko koszyczek i płaskie, e) zjazd linowy z podestem - 1szt. f) słonik - 1szt. g) ławka prosta - 1 szt, h) tablica informacyjna z regulaminem - 1szt. i) ogrodzenie placu zabaw - 150mb i wys. 1m 3. Urządzenia zabawowe muszą być zgodne z normą: PN-EN 1176-1 do 7. Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty zgodne z Europejską Normą. 4. Urządzenia zabawowe przed ich zamontowaniem w terenie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego (stan techniczny, staranność wykonania itp.) Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający..

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2874
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-05-24 17:24

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1793305
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 11:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl