Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 16 lutego 2004r.


Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół
w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-02-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-05 14:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-05 14:06

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego,
od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-02-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-05 14:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-05 14:13

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania
pomocy w formie dożywiania dzieci oraz o przyjętych zasadach
zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia
przyznawane w ramach zadań własnych gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-02-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-05 14:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-05 14:20

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 30 marca 2004r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-03-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-03-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:34

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z przeprowadzonej kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-03-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji
zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa gminnej stacji uzdatniania wody w
Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-03-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 12:50

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Radzyń Chełmiński
na 2004 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-03-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-18 13:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:43

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 29 kwietnia 2004r.


Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Radzyń Chełmiński za 2003 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:18

Projekt uchwały Rady Miejskiej

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

zmieniający uchwałę Nr XI/85/04 Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:29

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:33

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie trybu postepowania o udzielenie z budżetu gminy
dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:47

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
na zabudowaną działkę Nr 79/1 o pow. 0.98 ha
położoną w Gołębiewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 09:53

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:23

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i
w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie
miasta i gminy miejsc i warunków
sprzedaży napojów alkoholowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostki
pomocniczej - sołectwa (sołtysa i rady sołeckiej).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:39

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyboru banku do obsługi
Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
na okres od 01.05.2004r. do 31.12.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjnna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-21 10:46

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 28 czerwca 2004r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:33

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński
kredytu długoterminowego w wysokości 590.000,- zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:18

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:23

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od
którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:27

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia części zabudowanej nieruchomości
tj. działki nr 356/2 o pow. 2694 m2 stanowiącej lokal apteki o
pow. użytkowej 56,21 m2 oraz pomieszczenie przynależne o
pow. użytkowej 56,7 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim
przy ul. Tysiąclecia, oraz w sprawie przyznania pierwszeństwa
w nabyciu jej dzierżawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w
przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego
o pow. 38,76 m2 na parterze i pomieszczenia klasowego
o pow. 38,30 m2 położonego na piętrze budynku
poszkolnego Nr 32 usytuowanego na działce
nr 47/3 o pow. 2342 m2 w Zielnowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:44

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:49

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie sieci przedszkola samorządowego i oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego
przez Gmine Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 10:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:54

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 09:58

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z przeprowadzonych kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 10:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 10:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-17 10:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:53

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 29 września 2004r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 09:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-17 09:26

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Szpitala Specjalistycznego
im. dra W.Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-28 09:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:14

 Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  do Stowarzyszenia pod nazwą
"Grudziądzka Organizacja Turystyczna".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-28 09:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:23

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
części działki Nr 94 o szerokości ok. 4 m stanowiącej skarpę położoną w Radzyniu Chełmińskim
przy drodze do Zielnowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-28 09:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy części działki mienia komunalnego Nr 90/15 o pow. około 0,35 ha
położonej we wsi Zakrzewo na okres 10 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-28 09:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:40

Projekt uchwały Rady Miejskiej

uchylająca uchwałe w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:44

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-28 09:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-17 10:49

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-09-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-28 09:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-28 09:15

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 9 grudnia 2004r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-23 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-30 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-03 10:07

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:30

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:37

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:41

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w
przetargu nieograniczonym działki Nr 161/6 o pow.0,62 ha
położonej w obrębie geodezyjnym Kneblowo pod
działalność gospodarczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:46

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w
przetargu nieograniczonym zabudowanej działki
Nr 64/2 pow.0,39 ha położonej w Nowym Dworze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:51

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w
przetargu nieograniczonym zabudowanej działki
Nr 166/18 o pow. 1360 m2 położonej w obrębie
geodezyjnym Czeczewo (Wymysłowo)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 08:57

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na obszarze
miasta i gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:01

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:05

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy w 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:12

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2005

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:18

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:20

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:24

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:28

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:31

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe wykonywane przez podległe
organy, określenie jej wysokości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:35

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie podatku od posiadania psów w 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 09:38

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w
rachunku bieżącym w wysokości 400.000,- zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 10:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-29 10:04

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Sesję w dniu 30 grudnia 2004r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie udzielenia pomocy w formie dożywaina
dzieci w szkołach oraz o przyjetych zasadach
zwrotu za świadczenia w formie posiłku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-17 12:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:47

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego,
od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:51

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programy
Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:55

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 12:59

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej na 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 13:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-17 13:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-17 13:04

Projekt uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-28 14:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-28 14:44

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew. 49, e-mail: umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-12-28 14:45:16