Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2022-04-21 12:08

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Frost
   data wytworzenia: 2022-04-21
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2022-04-21 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Frost
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2022-04-21 14:30

Informacja o dokonanych umorzeniach w I kwartale 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2022-04-21 12:12

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2022-07-19
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2022-07-20 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2022-07-19
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2022-07-20 10:25

Informacja o dokonanych umorzeniach w II kwartale 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2022-07-19 12:04

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2022-10-20
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2022-10-20 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2022-10-20 11:26

Informacja o dokonanych umorzeniach w III kwartale 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2022-10-20 11:50

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2023-03-01
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2023-03-03 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2023-02-17
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2023-02-20 10:57

Informacja o dokonanych umorzeniach w IV kwartale 2022r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2023-01-30 10:53

Informacja z wykonania budżetu gminy 2022r

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-11 11:34

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-27 12:33

Sprawozdanie finansowe zbiorcze Gminy Radzynia Chełmińskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-27 13:00

Sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej Klub Dziecięcy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-27 13:43

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim na dzień 31 grudnia 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-27 13:49

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim na dzień 31 grudnia 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-27 13:57

Informacja

INFORMACJA

 

Na mocy art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

I. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2022r.

1. Dochody 43 608 570,89zł

z tego:

a) bieżące 42 262 163,67zł

b) majątkowe 1 346 407,22zł

2. Wydatki 36 790 432,23zł

z tego:

a) bieżące 32 497 058,71zł

b) majątkowe 4 293 373,52zł

3. Nadwyżka budżetu 6 818 138,66zł

4. Przychody 7 702 196,26zł

z tego:

 1. spłata pożyczek udzielonych 0,00 zł

 2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 595 306,13zł

 1. wolne środki z rozliczenia kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych 7 106 890,13zł

5. Rozchody 2 401 776,00zł

z tego:

a) spłaty kredytów 2 401 776,00zł

b) pożyczki udzielone 0,00zł

 

II. Kwota wykorzystanych środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 885 788,91zł

 

III. Kwota zobowiązań niewymagalnych

na dzień 31.XII.2022r 4 950 000,00zł

w tym:

kredyty długoterminowe 4 950 000,00zł

 

IV. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.XII.2022 roku nie wystąpiły.

 

V. Dotacje otrzymane w 2022r z budżetu jednostek

samorządu terytorialnego 110 465,86zł

 

VI. Dotacje udzielone w 2022r innym jednostkom

samorządu terytorialnego 45 689,86zł

 

VII. Udzielone w 2022r poręczenia i gwarancje 0,00 zł

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzenia lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

Udzielone ulgi:

 1. Dulski Andrzej Marian

 2. Dulski Roman Wojciech

 3. Gajtkowski Dominik Rafał

 4. Jurowiecki Jan Adam

 5. Kaczmarczyk Dariusz

 6. Kiepka Andrzej Jan

 7. Kurdyn Bartłomiej

 8. Kurdyn Roman

 9. Kurnik Wojciech

 10. Laskowski Dariusz Jan

 11. Ligęza Henryk Jan

 12. Maszota Rafał Stanisław

 13. Nowacki Mariusz

 14. Pawlos Piotr Jakub

 15. Stylski Łukasz

 16. Szyszkowski Jakub Michał

 17. Utnicki Krzysztof Sebastian

 18. Wojciechowski Tadeusz Marek

 19. Zdziech Grzegorz Piotr

 20. Żurek Bartosz Patryk

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

 1. Agropol Sp. z o.o.

 2. Agro-Wronie Sp. z o.o.

 3. Abramek Mirosław Sławomir

 4. Adamczyk Tomasz

 5. Adwent Andrzej Mirosław

 6. Antkowski Stanisław Józef

 7. Badalewski Robert Mariusz

 8. Bednarczyk Mikołaj

 9. Bednarczyk Sylwester

 10. Bednarski Marek Sławomir

 11. Betcher Zenon

 12. Będziechowska Anita Anna

 13. Biegniewski Jan

 14. Biegniewski Sławomir Michał

 15. Bielec Mieczysław

 16. Bieniek Ryszard Władysław

 17. Błaszkiewicz Henryk Benedykt

 18. Błaszkiewicz Mariusz

 19. Bławat Sławomir Piotr

 20. Bońkowski Adrian

 21. Bryliński Jacek

 22. Bryliński Mirosław Władysław

 23. Bryliński Piotr Jan

 24. Brzyski Adrian Łukasz

 25. Bykowski Mariusz Jan

 26. Bykowski Michał Stanisław

 27. Chojnacki Tadeusz Jan

 28. Cichocki Daniel Rafał

 29. Cichocki Konrad

 30. Cichocki Szymon

 31. Ciekot Piotr

 32. Cop Wiesław Edward

 33. Czaplińska Joanna Marianna

 34. Czarnecka Wiesława Genowefa

 35. Czarnota Janusz

 36. Ćwikliński Jerzy Zbigniew

 37. Dąbrowski Krystian Stanisław

 38. Dąbrowski Stanisław Tomasz

 39. Deruś Adam

 40. Dębrol Spółka z o.o.

 41. Dobrzyński Mariusz Stanisław

 42. Drewek Aleksandra Maria

 43. Drewek Sebastian

 44. Dulska Magdalena

 45. Dulski Andrzej Marian

 46. Dulski Roman Wojciech

 47. Dyrka Tadeusz

 48. Dzikowski Adam

 49. Elminowski Grzegorz Bogdan

 50. Ewald Emil Franciszek

 51. Fajfer Michał

 52. Falęcikowski Marek

 53. Ferschke Michał

 54. Ferszka Henryk Adam

 55. Frankiewicz Adam Janusz

 56. Gajtkowski Dominik Rafał

 57. Gładyszewski Aleksander Józef

 58. Głogowski Krzysztof Piotr

 59. Głogowski Robert Grzegorz

 60. Gortych Wioleta Elżbieta

 61. Górecki Łukasz

 62. Górski Szymon

 63. Gromelski Janusz Dariusz

 64. Groth Wojciech

 65. Grzegorczyk Bogdan

 66. Grzębski Michał

 67. Grzywacz Jacek

 68. Jabłoński Adam Bogusław

 69. Jabłoński Stefan Marek

 70. Jakubas Jan Stanisław

 71. Janiszewski Krzysztof Andrzej

 72. Janusz Julia Róża

 73. Jaworski Stanisław Andrzej

 74. Jurowiecki Jan Adam

 75. Kabat Marcin

 76. Kaczmarczyk Dariusz

 77. Kamiński Grzegorz Kazimierz

 78. Karczmarczyk Ewelina Helena

 79. Karło Michał Waldemar

 80. Kasprowicz Maciej Tomasz

 81. Kawski Tomasz Kazimierz

 82. Kawucha Joanna

 83. Kicerman Piotr

 84. Kiepka Andrzej Jan

 85. Klarkowski Łukasz Franciszek

86. Klasiński Robert Franciszek

87. Klimek Jacek Stanisław

88. Klimek Krzysztof Jan

89. Klimek Maciej Józef

90. Kondraczyk Renata

91. Kopaczewska Krystyna Anna

92. Kościńska Marzena Ewa

93. Kowalewski Stanisław Jerzy

94. Kowalewski Zbigniew Janusz

95. Kowalska Elżbieta

96. Kubasik Jarosław

97. Kucharski Marek Piotr

98. Kuciemba Patryk

99. Kuczyńska Irena

100. Kunicki Mariusz

101. Kunikowska Czesława

102. Kurdyn Bartłomiej

103. Kurdyn Mateusz

 1. Kurkowski Mateusz

 2. Kurnik Jarosław

 3. Kurnik Wojciech

 4. Kurnik Zdzisław Władysław

 5. Kurzyński Adam Henryk

 6. Kurzyński Kazimierz Klemens

 7. Kurzyński Maciej

 8. Kuźmiński Radosław Rafał

 9. Lamparski Krzysztof

 10. Lazarowski Stanisław

 11. Lenar Szymon

 12. Lewandowski Jan Franciszek

 13. Lewandowski Piotr

 14. Ligęza Dawid Michał

 15. Ligęza Henryk Jan

 16. Ligęza Józef Jan

 17. Linda Paweł

 18. Lipecki Kazimierz Adam

 19. Lipińska Irena Agnieszka

 20. Lipiński Jarosław Marcin

 21. Lipiński Kamil Sebastian

 22. Lisiński Przemysław Adam

 23. Lupa Jan Łukasz

 24. Lutostański Wacław

 25. Łącz Arkadiusz Józef

 26. Łącz Mateusz Jan

 27. Łącz Tomasz Piotr

 28. Ługiewicz Arkadiusz Mariusz

 29. Majta Krzysztof Józef

 30. Majta Tomasz Marcin

 31. Majta Zbigniew Ryszard

 32. Makowski Tomasz Kazimierz

 33. Makowski Tomasz Wiesław

 34. Makuracki Zbigniew Franciszek

 35. Marzec Zbigniew

 36. Maszota Rafał Stanisław

 37. Matuszczak Jerzy Władysław

 38. Mazur Ryszard

 39. Mejka Tadeusz Ksawery

 40. Melzacki Tomasz

 41. Miąsko Adela

 42. Mikrut Krzysztof Piotr

 43. Mira Mirosław

 44. Misztal Jarosław Andrzej

 45. Molęda Krzysztof Marcin

 46. Molęda Leszek Piotr

 47. Mondrzejewski Janusz

 48. Moryń Mariusz

 49. Mroczka Sylwia Elżbieta

 50. Nadworny Mateusz Adrian

 51. Nadworny Rafał

 52. Nadworny Sławomir Robert

 53. Nadworny Tomasz Dariusz

 54. Niklewski Tomasz Norbert

 55. Nowacki Andrzej

 56. Nowacki Kazimierz Jerzy

 57. Nowacki Mariusz

 58. Nowak Marian Jan

 59. Ochab Janusz Józef

 60. Olejniczak Waldemar

 61. Olszewska Lidia Elżbieta

 62. Opas Adam Jan

 63. Ornacka Danuta Maria

 64. Ornacki Jacek Krzysztof

 65. Ottowicz Adam Stanisław

 66. Ottowicz Piotr Paweł

 67. Ottowicz Stanisław

 68. Owczarek Marlena

 69. Paliwoda Stefan Alfons

 70. Paradowski Stanisław

 71. Pawlos Paweł Stanisław

 72. Pawlos Piotr Jakub

 73. Pesta Sylwia

 74. Piasecki Wiesław Stanisław

 75. Piotrowski Jarosław

 76. Plitt Andrzej Konstanty

 77. Podlas Krzysztof Zbigniew

 78. Polak Dariusz

 79. Porowska Maria

 80. Poznański Lucjan Franciszek

 81. Przybylska Anna Magdalena

 82. Puk Beata Renata

 83. Puk Janusz Andrzej

 84. Radko Mariusz Marcin

 85. Rak Leszek Ludwik

 86. Reimus Zbigniew

 87. Rembecki Piotr

 88. Rębisz Michał Gabriel

 89. Robaczewska Beata Anna

 90. Robaczewski Janusz Józef

 91. Rokiciński Marek Radosław

 92. Rokiciński Robert

 93. Rolewicz Bartosz Jan

 94. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Droga”

 95. Różycki Zenon

 96. Rycerz Katarzyna Michalina

 97. Rynduch Andrzej Roman

 98. Rynduch Zbigniew Dariusz

 99. Sadowski Mieczysław Julian

 100. Siemianowska Emilia

 101. Siemianowski Jacek

 102. Siemianowski Jakub

 103. Siemianowski Łukasz Mateusz

 104. Siemianowski Marcin Daniel

 105. Siemianowski Tomasz Jacek

 106. Siemiątkowska Róża Hanna

 107. Skoczylas Józef Marek

 108. Skoczylas Rafał Kazimierz

 109. Skowroński Henryk Jan

 110. Skrzeczowski Jerzy

 111. Smoliński Piotr Karol

 112. Sobieraj Krzysztof

 113. Sokół Michał

 114. Sołtys Anna Maria

 115. Sołtysik Elżbieta Małgorzata

 116. Sołtysik Joanna Maria

 117. Stachowiak Wiesława Róża

 118. Storma Artur Bogusław

 119. Stylski Krzysztof

 120. Stylski Łukasz

 121. Szałecki Krzysztof Jan

 122. Szczepanik Mirosław

 123. Szczepiński Krzysztof Mariusz

 124. Szymańska Jolanta Zofia

 125. Szyszkowski Jakub Michał

 126. Tarkowski Janusz Władysław

 127. Templin Zdzisław

 128. Tomaszewski Jarosław Marek

 129. Tomaszewski Marek Jarosław

 130. Tomaszewski Mirosław Jan

 131. Topolewski Mariusz

 132. Topolewski Piotr

 133. Trela Krystian Patryk

 134. Trela Tadeusz Władysław

 135. Trochowski Jarosław

 136. Tusień Justyna

 137. Tusień Łukasz Jakub

 138. Tusień Marek Andrzej

 139. Tusień Mateusz Jarosław

 140. Tyszko Sebastian

 141. Ungur Magdalena Helena

 142. Utnicki Krzysztof Sebastian

 143. Utnicki Zbigniew Grzegorz

 144. Waczkowski Krzysztof Stanisław

 145. Waczkowski Mirosław Krzysztof

 146. Waleryn Andrzej Piotr

 147. Wesołowska Agnieszka Maria

 148. Wiater Michał Tomasz

 149. Wiater Stanisław Marcin

 150. Wicha Przemysław Józef

 151. Wilczyński Maciej Mariusz

 152. Wilkosz Mieczysław

 153. Wiśniewski Mariusz Piotr

 154. Wiśniewski Paweł Piotr

 155. Wiśniewski Roman Ryszard

 156. Witkowska Małgorzata Hanna

 157. Witkowski Maciej Grzegorz

 158. Witos Łukasz

 159. Wnuczek Przemysław Krystian

 160. Wojciechowski Tadeusz Marek

 161. Wojewódka Mieczysław

 162. Wojnowski Arkadiusz Piotr

 163. Wolandt Jarosław Marek

 164. Wolentarski Jerzy

 165. Wróblewski Mariusz Wojciech

 166. Wrzesińska Grażyna Maria

 167. Wrzesiński Marek

 168. Wylegała Mirosław Adam

 169. Wylęgała Jacek Piotr

 170. Wylęgała Jarosław Krzysztof

 171. Wysocka Aleksandra Halina

 172. Wzorek Andrzej

 173. Wzorek Daniel Robert

 174. Zdral Zbigniew Franciszek

 175. Zdziech Bogdan Stanisław

 176. Zdziech Grzegorz Piotr

 177. Zgliniecki Adam Bogusław

 178. Zgliniecki Krystian

 179. Zieliński Arkadiusz

 180. Ziemiński Ryszard

 181. Zygmunt Stanisław Piotr

 182. Ździech Andrzej Stefan

 183. Ździech Mateusz Andrzej

 184. Żebrowska Karolina Monika

 185. Żmuda – Trzebiatowski Leszek

 186. Żurek Bartosz Patryk

 187. Żychowska Marlena

 188. Żychowski Jarosław

 

X. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy o systemie oświaty:

 

1. Jabczyńska Katarzyna – Salon Fryzjerski

2. Ochotnicze Hufce Pracy w Toruniu

3. Kociela Wiesław – Sklep Spożywczo-Przemysłowy

4. Zakład Usługowo-Handlowy TELE SERWIS S.C. Sobolewscy

5. Zacharski Tomasz – ELTOM Tomasz Zacharski

6. Wiśniewski Kazimierz – AUTO SERWIS Wiśniewski Kazimierz

7. Swatek Jerzy – AUTO SERWIS SWATEK

8. Ciechanowski Jan – Zakład Budowlano-Remontowy Jan Ciechanowski

9. Zawada Marcin - F.H.U. „GIPSIK” Marcin Zawada

10. Łagowska Grażyna – Zakład Pogrzebowy Kwiaciarnia

11. Piekarnia – Cukiernia Kraśniewski s.c.

12. Przeorski Tadeusz – Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „WENA”

13. Kurkowska Alicja – Zakład Robót Ziemnych

14. Rafalski Krzysztof – „AUTO-RAFALSKI”

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-05-29 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2033
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 14:11:03