Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/163/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:39
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-05 12:49

Uchwała nr XXVI/164/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:48

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:49

Uchwała Nr XXVI/165/09 z 30 stycznia 2009r.

w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:53

Uchwała Nr XXVI/166/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:57
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-18 08:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 12:57

Uchwała Nr XXVI/167/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie  w Szkołę Podstawową Filialną Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 13:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-05 13:09

Uchwała Nr XXVI/168/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 07:52
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-06 08:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 07:52

Uchwała Nr XXVI/169/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym działki Nr 145 o pow. 0.12,92 ha, KW 24312 położonej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 07:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:01

Uchwała Nr XXVI/170/09

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki  Nr 275/6 o pow. 50 m2 w Radzyniu Chełmińskimprzy ul. Tysiąclecia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:10

Uchwała Nr XXVI/171/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:12

Uchwała Nr XXVI/172/09 z dnia 30 stycznie 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:16

Uchwała Nr XXVI/173/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:19
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-06 08:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:21

Uchwała Nr XXVI/174/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:26

Uchwała Nr XXVI/175/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:28

Uchwała Nr XXVI/176/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:30

Uchwała Nr XXVI/177/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:32

Uchwała Nr XXVI/178/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:33

Uchwała Nr XXVI/179/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:38

Uchwała Nr XXVI/180/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

 sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:44

Uchwała Nr XXVI/181/09 z dnia 30 stycznia 2009r.

Uchylenia uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:46

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-06 08:46

Uchwała Nr XXVII/182/09 z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:34

Uchwała Nr XXVII/183/09 z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:42

Uchwała Nr XXVII/184/09 z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/185/09 z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie w Szkołę Podstwową Filialną Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 10:55

Uchwała NrXXVII/186/09 z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 11:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 11:07

Uchwała Nr XXVII/187/09 z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-02-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 11:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-23 11:14

Uchwała Nr XXVIII/188/09 z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia bydżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-03-19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:00

Uchwała Nr XXVIII/189/09 z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-03-19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:10

Uchwała Nr XXVIII/190/09 z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-03-19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:12

Uchwała Nr XXVIII/191/09 z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-03-19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:16

Uchwała Nr XXVIII/192/09 z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata 2009-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-03-19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:24

Uchwała Nr XXVIII/193/09 z dnia 16 marca 2009r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-03-19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-19 12:31

Uchwała Nr XXIX/194/09 z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 08:37

Uchwała Nr XXIX/195/09 z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 08:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 08:51

Uchwała Nr XXX/196/09 z 27 marca 2009r.

w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 08:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 08:57

Uchwała Nr XXX/197/09 z dnia 27 marca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 48,50 m2 znajdujący się w świetlicy wiejskiej w Czeczewie na działce mienia komunalnego Nr 38/25 o pow. 0.08 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 09:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-02 09:07

UchawłaNr XXXI/198/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:03
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-24 10:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:03

Uchwała Nr XXXI/199/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:06

Uchwała Nr XXXI/200/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:14

Uchwała Nr XXXI/201/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:17

Uchwała Nr XXXI/202/09 z dnia 21 kwietnia 2009r

w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:20

Uchwała Nr XXXI/203/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:23

Uchwała Nr XXXI/204/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:27

Uchwała Nr XXXI/205/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i poliwa gazowe dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:31

Uchwała Nr XXXI/206/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowosci Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:41

Uchwała Nr XXXI/207/09

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:43

Uchwała Nr XXXI/208/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:45
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-24 10:48

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:45

Uchwała Nr XXXI/209/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:47

Uchwała Nr XXXI/210/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-04-24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-24 10:51

Uchwała Nr XXXII/211/09 z dnia 18 maja 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-05-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:07

Uchwała Nr XXXII/212/09 z dnia 18 maja 2009r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-05-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:14

Uchwała Nr XXXII/213/09 z dnia 18 maja 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata 2009-2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-05-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:19

Uchwała Nr XXXII/214/09 z dnia 18 maja 2009r.

w sprawie  przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki będącej w wieczystym użytkowaniu Nr 90/22 o pow. 0.27,22 ha, KW 23428, położonej w Zakrzewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-05-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:22
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-16 08:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:23

Uchwała Nr XXXII/215/09 z dnia 18 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy działki Nr 245/5 o pow. 0.0032 ha położonej w Zielnowie oraz wyrażenie zgody na wykreślenie nieodpłatnej służebności gruntowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-05-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-21 10:26

Uchwała Nr XXXIII/216/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:13

Uchwała Nr XXXIII/217/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:22

Uchwała Nr XXXIII/218/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki 145 o pow. 0.12,92 ha, KW 24312 położonej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:25

Uchwała Nr XXXIII/219/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 498 o pow. 0.44,09 ha, KW 29078 położonej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:35

Uchwała Nr XXXIII/220/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym zabudowanej nieruchomości położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Prof. Mariana Gumowskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:39

Uchwała Nr XXXIII/221/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na działki położone w Szumiłowie i ustalenie za nie czynszu dzierżawnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:43

Uchwała Nr XXXIII/222/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:48

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:48

Uchwała Nr XXXIII/223/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie nieodpłatnego użyczenia od właścicieli niezbędnych powierzchni gruntów w celu wybudowania i eksploatacji przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 08:53

Uchwała Nr XXXIII/224/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 09:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-07-03 09:04

Uchwała Nr XXXIV/225/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-08-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-08-28 08:32

Uchwała Nr XXXIV/226/09 z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełminski do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 'Rybak" jako członek zwyczajny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-08-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-08-28 08:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-08-28 08:43

Uchwała Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:22

Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:25

Uchwała Nr XXXV/229/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 wrzesnia 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:53
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 09:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:53

Uchwała Nr XXXV/230/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:59
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 09:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 08:59

Uchwała Nr XXXV/231/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:01
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 09:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:02

Uchwała Nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:07
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 09:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:09

Uchwała Nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 wrześnie 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:12
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 09:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:14

Uchwała Nr XXXV/234/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:17

Uchwała Nr XXXV/235/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:21

Uchwała Nr XXXV/236/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie  w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:25

Uchwała Nr XXXV/237/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:30

Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:33

Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:43

Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:52

Uchwała Nr XXXV/241/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:55

Uchwała Nr XXXV/242/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 09:58

Uchwała Nr XXXV/243/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:03

Uchwała Nr XXXV/244/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:09

Uchwała Nr XXXV/245/09 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych: Nowy Dwór, Kneblowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:13

Uchwała Nr XXXV/246/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:19

Uchwała Nr XXXV/247/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 2 w budynku Nr 10 w Nowym Dworze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:25

Uchwała Nr XXXV/248/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:32

Uchwała Nr XXXV/249/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:50

Uchwała Nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:38
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 10:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:38

Uchwała Nr XXXV/251/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-08 10:56

Uchwała Nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-11-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-03 12:36
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-03 12:39

Uchwała Nr XXXVI/253/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 pażdziernika 2009r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-11-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-03 12:38
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-03 12:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-03 12:41

Uchwała Nr XXXVII/254/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:32

Uchwała Nr XXXVII/255/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:46

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:46

Uchwała Nr XXXVII/256/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:51

Uchwała Nr XXXVII/257/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:54

Uchwała Nr XXXVII/258/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:56

Uchwała Nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 3 w budynku Nr 2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-02 08:59

Uchwała Nr XXXVIII/260/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 12:52

Uchwała Nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 12:54

Uchwała Nr XXXVIII/262/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 12:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 12:57

Uchwała Nr XXXVIII/263/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 13:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 13:03

Uchwała Nr XXXVIII/264/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie Programu współpracy w 2010r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2009-12-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 13:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-17 13:12

Uchwała Nr XXXIX/265/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:13
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-06 11:16

Uchwała Nr XXXIX/266/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:17

Uchwała Nr XXXIX/267/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:20

Uchwała Nr XXXIX/268/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 147/2 o pow. 100m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim i ustalenia na nią czynszu dzierżawnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:24

Uchwała Nr XXXIX/269/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:27

Uchwała Nr XXXIX/270/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-01-06 11:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-04-27 10:53:55