Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty uchwał Rady Miejskiej na Nadzwyczajną Sesję w dniu 20 lutego 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.02.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:00

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.02.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:02

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.02.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:04

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie w Szkołę Podstawową Filialną Szkoły Podstawowej im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.02.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:07

projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.02.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:08

projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.02.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-02-18 09:10

Projekty uchwał Rady Miejskiej na XXVIII Sesję w dniu 16 marca 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 12:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 12:53

projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 12:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 12:55

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2015

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 12:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 12:58

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata 2009-2015.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 13:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-05 13:03

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 13.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-13 09:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-13 09:28

Projekt uchwały na XXX Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2009r.

w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-20 11:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-20 11:01

Projekty uchwał na XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-25 12:14
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-10 10:48

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.03.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-25 12:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-03-25 12:21

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:54

projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:56

projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:57

projekt uchwały w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 10:59

projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks.S. kard. Wyszńskiego w Rywałdzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:01

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:03

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:06

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:07

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:08

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:09

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.04.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-04-10 11:11

Projekty uchwał na XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w dniu 18 maja 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 14.05.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-13 13:02

projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2016.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 14.05.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-13 13:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-13 13:07

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata 2009-2016.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 14.05.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-13 13:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-13 13:09

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki będącej w wieczystym użytkowaniu Nr 90/22 o pow. 0.22,72 ha, KW 23428, położonej w Zakrzewie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 14.05.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-14 12:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-14 12:32

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy działki Nr 245/5 o pow. 0.0032 ha położonej w Zielnowie  oraz wyrażenie zgody na wykreślenie nieodpłatnej służebności gruntowej.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 14.05.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-14 12:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-05-14 12:37

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:13

projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:15

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 145 o pow. 0.12,92 ha, KW 24312 położonej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:19

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 498 o pow. 0.44,09 ha, KW  29078 położonej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:32

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym zabudowanej nieruchomości położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Prof. Mariana Gumowskiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:35

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działki położone w Szumiłowie i ustalenie za nie czynszu dzierżawnego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:38

projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:41

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2009 roku.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.06.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-06-18 11:45

Projekty uchwał na XXXIV Nadzwyczajną Sesję Radzy Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.08.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-08-20 11:17

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Rybak" jako członek zwyczajny.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.08.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-08-20 11:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-08-20 11:19

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 10:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 10:43

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:24

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/173/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:27

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:29

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:30

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:32

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:33

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:34

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/179/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:36

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo  w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:38

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:40

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/207/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:45

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/208/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:48
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:48

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI209/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:49

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:50

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:54

projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:56

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/07 z dnia 29 czerwca 2007r. Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 11:59

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 3 w budynku Nr 10 w Nowym Dworze

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:03

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiazanie umowy wieczystego użytkowania

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:05

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:08

projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:10

projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 21.09.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-09-21 12:21

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 października 2009r.

projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.10.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-20 09:01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-10-20 09:01

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.11.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:29
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-18 08:29

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.11.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:31

projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.11.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:33

projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.11.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:35

projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 18.11.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-11-18 08:37

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w dniu 16 grudnia 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:16

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:17

projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości radzynia Chełmińskiego na lata 2009-2016.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:18

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:24

projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2010 r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwerancjach wolnosci sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  pożytku publicznego.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-04 11:29

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w dniu 30 grudnia 2009r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:17

projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:19

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2010r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:21

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2010r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.12.2009
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2009-12-28 08:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4996
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-28 08:27

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2002366
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 08:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl