Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.01.2006r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 400.000zł.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-01-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-11 12:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-11 12:07

Zarządzenie Nr 2/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.01.2006r.
w sprawie harmongramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-01-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-20 07:55
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-20 07:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-20 07:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-20 07:57

Zarządzenie Nr 3/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.01.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybe przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2006 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-01-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-20 08:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-01-20 08:04

Zarządzenie Nr 4/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20 stycznia 2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-02-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-17 09:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-17 09:16

Zarządzenie Nr 5/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.01.2006r.
uchylające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-02-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-22 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-22 08:27

Zarządzenie Nr 6/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.02.2006r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji w 2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-02-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-22 08:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-22 08:32

Zarządzenie Nr 7/2006
Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.02.2006r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-02-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-22 08:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-22 08:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-24 12:03

Zarządzenie Nr 8/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 15.02.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-03-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-09 11:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-09 11:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-10 07:55

Zarządzenie Nr 9/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.02.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-03-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-10 08:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-10 08:00

Zarządzenie Nr 10/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15 marca 2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-03-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:02

Zarządzenie Nr 11/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w roku 2006.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-03-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:06
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-23 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:07

Zarządzenie Nr 12/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-03-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 11:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 13:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-03-23 13:29

Zarządzenie Nr 13/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.03.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p/n:
1. "Dostawa w roku 2006 kamienia z Piechcina w ilości około 3.000 ton granulacji od 0 - 0,63 mm z zachowaniem frakcji pośrednich na modernizację drogi gminnej Mazanki - Czeczewo.
2. "Dostawa w roku 2006 szlaki w ilości około 1.320 ton na modernizację dróg gminnych".

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-04-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-05 08:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-05 08:43

Zarządzenie Nr 14/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 30.03.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-04-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-05 08:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-05 08:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-05 08:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-05 08:48

Zarządzenie Nr 15/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.03.2006r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie przez pracowników samorządowych z pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy do celów służbowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-04-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-18 09:14
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-18 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-18 09:15

Zarządzenie Nr 16/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.04.2006r.
w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-04-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-18 09:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-04-18 09:20

Zarządzenie Nr 17/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.04.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-05-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:32
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-23 13:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:35

Zarządzenie Nr 18/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.05.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-05-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:41

Zarządzenie Nr 19/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.05.2006r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w związku z pielgrzymką do Polski Papieża Benedykta XVI.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-05-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-05-23 13:46

Zarządzenie Nr 20/2006
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 1.06.2006r.
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-06-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-06-02 09:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-06-02 09:11

Zarządzenie Nr 21/2006
Burmistrza Miasta i Gmin Radzyń Chełmiński
z dnia 2.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowe do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn:
1. wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej i montażem nowej w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady.
2. Wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim od Placu Towarzystwa Jaszczurczego i ul. Dąbrowskich wg uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z demontażem starej i montażem nowej oraz wymiana stolarki okiennej na nową PCV w tym budynku od strony ul. Ogniowej wraz z demontażem starej i montażem nowej.
3. wyminana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej i montażem nowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rywałdzie.
4. wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej i montażem nowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim przyl. Tysiąclecia. 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-06-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-06-22 09:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-06-22 09:05

Zarządzenie Nr 22/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.06.2006r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-06-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-06-22 09:18
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-22 09:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-06-22 09:19

Zarządzenie Nr 23/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-07-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 09:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:17

Zarządzenie Nr 24/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2006r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac budowlanych inwestycji: "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie" przy współfinansowaniu projektu w ramach SPO.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-06-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:24

Zarządzenie Nr 25/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca składania elementów drobnowymiarowych drogowych (kostka betonowa POL BRUK cegiełka grubość 6 cm w ilości 3.000 mb, obrzeże betonowe typu ciężkiego grubości 8 cm w ilości 100mb."

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-06-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:52

Zarządzenie Nr 26/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2006r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 38 o pow. 0,23ha, KW 23813 położonej w Zielnowie stanowiącej teren upraw rolnych częściowo zabudowany budynkiem garażowym  po OSP z ustaloną ceną po obniżce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-06-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 10:59

Zarządzenie Nr 27/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.07.2006r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej konkursu pod nazwą "Piękna Zagroda 2006r."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-07-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 11:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-07-11 11:04

Zarządzenie Nr 28/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.07.2006r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-08-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 08:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 08:39

Zarządzenie Nr 29/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20 lipca 2006r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-08-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 08:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 08:47

Zarządzenie Nr 30/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.07.2006
w sprawie sporządzenia skontrum.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-08-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 08:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 08:52

Zarządzenie Nr 31/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.07.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-08-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 09:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 09:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 09:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-09 09:07

Zarządzenie Nr 32/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.08.2006r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych następujące nieruchomości z ustalonymi cenami po obniżce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-08-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-14 10:25
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-14 10:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-08-14 10:26

Zarządzenie Nr 33/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.08.2006r.
w sprawie przeznaczenia ponownie do sprzedaży w I przetargu ustnym nieograniczonym działki Nr 166/18 o pow. 1.360m2, KW 29079, zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej w miejscowości Czeczewo (Wymysłowo).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-06 14:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-06 14:16

Zarządzenie Nr 34/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.08.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-06 14:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-06 14:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-07 12:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-07 12:56

Zarządzenie Nr 35/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia 4.09.2006r.

w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego używania na okres 3 lat części
Zamku Pokrzyżackiego tj. pomieszczenia położonego na II piętrze o pow. 24 m2.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-13 13:18
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-13 13:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-13 13:18

Zarządzenie Nr 36/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.09.2006r.
w sprawie ustalenia stawek najmu za lokale użytkowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-13 13:20
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-13 13:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-13 13:22

Zarządzenie Nr 37/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.09.2006r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości z ustalonymi cenami po obniżce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-26 11:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-26 11:45

Zarządzenie Nr 38/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.09.2006r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań działki rolnej Nr 174/1 o pow. 1,20 ha, KW 26473 położonej w Gołębiewie z ustaloną ceną po obiżce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-26 11:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-26 11:54

Zarządzenie Nr 39/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.09.2006r.
w sprawie przeznaczenia do III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-29 08:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-29 08:02

Zarządzenie Nr 40/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.09.2006
w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-09-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-29 09:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-29 09:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-09-29 09:08

Zarządzenie Nr 41/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.09.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-10-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:13

Zarządzenie Nr 42/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2 października 2006r.
w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełminskim.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 10:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 10:42

Zarządzenie Nr 43/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.10.2006r.
w sprawie przeznaczenia do I przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 38 o pow. 0,23 ha, KW 23813 położonej w Zielnowie stanowiącej teren upraw rolnych częściowo zabudowany budynkiem garażowym po OSP.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-10-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:17

Zarządzenie Nr 44/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.10.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę autobusu Typu SETRA lub równoważnego, rocznik od 1990r. i młodszy, sprowadzony do kraju w 2006r. zarejestrowany z ważnym przeglądem technicznym, ilość miejsc siedzących powyżej 40, drzwi środkowe rozsuwane podwójne, miejsce w środku na wózki inwalidzkie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-10-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:37

Zarządzenie Nr 45/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.10.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-10-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:43

Zarządzenie Nr 46/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.10.2006r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-10-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:46
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-17 09:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-10-17 09:47

Zarządzenie Nr 47/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia 27.10.2006r

 

w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji do dokonania odbiorów technicznych i końcowych inwestycji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”, powołanej zarządzeniem Nr 61/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński z dn. 19.12.2005r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-11-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:17

Zarządzenie Nr 48/2006
Burmistrza Miasta i Gminy radzyń Chełmiński
z dnia 31.10.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-11-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:23

Zarządzenie Nr 49/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.11.2006r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święto w 2006r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-11-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:35
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-11-15 10:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-11-15 10:41

Zarządzenie Nr 51/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.11.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 09:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 09:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 09:29

Zarządzenie Nr 52/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2006r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 09:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 09:57

Zarządzenie Nr 53/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.11.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 10:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 10:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 14:52

Zarządzenie Nr 54/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Usługę bankową na długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2006r. związanego z realizacją inwestycji p/n: Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chemiński".

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 10:21
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-06 10:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-06 10:21

Zarządzenie Nr 57/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.12.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:39

Zarządzenie Nr 58/2006
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.12.2006r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:14

Zarządzenie Nr 59/2006
Burmistrza Miasta i Gmin Radzyń Chełmiński
z dnia 15.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 300 ton i i miału węglowego w ilości około 270 ton w roku 2007".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:22

Zarządzenie Nr 60/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.12.2006r.

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego UMiG na czas wojny.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:27

Zarządzenie Nr 61/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.12.2006r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2006-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-12-27 11:29

Zarządzenie Nr 62/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.12.2006r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-01-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-16 14:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-16 14:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-16 14:04

Zarządzenie Nr 63/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.12.2006r.
w sprawie ustalenia części zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów korygujących wzrok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-01-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 08:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10734
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-01 08:26:41