Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII/140/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:28

Uchwała Nr XVII/141/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminów określających
wysokość i zasady przyznawania nauczycielom
niektórych składników wynagrodzenia.

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:07

Uchwała Nr XVII/142/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie likwidacji środków specjalnych i
utworzenie rachunku dochodów własnych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:11

Uchwała Nr XVII/143/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie świadczenia usług opiekuńczych i
zasad odpłatności.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:15

Uchwała Nr XVII/144/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
za ścieki wprowadzane do zbiorczych
urządzeń kanalizacyjnych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:19

Uchwała Nr XVII/145/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie opłaty za świadczenia
Przedszkola Samorządowego w
Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:23

Uchwała Nr XVII/146/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński".

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:32

Uchwała Nr XVII/147/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Radzyń Chełminski
na 2005 rok.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 25.02.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-25 10:41

Uchwała Nr XVIII/148/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-04-05 11:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:11

Uchwała Nr XVIII/149/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji
środków specjalnych i utworzenia
rachunku dochodów własnych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:16

Uchwała Nr XVIII/150/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad przyznawania pomocy
w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz
o przyjętych zasadach zwrotu wydatków
przeznaczonych na świadczenia w ramach
zadań własnych gminy.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:18

Uchwała Nr XVIII/151/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie świadczenia usług
opiekuńczych i zasad odpłatności.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:41
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:20

Uchwała Nr XVIII/152/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z komunalnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej na terenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 28.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-28 08:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:22

Uchwała Nr XVIII/153/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na część budynku stanowiącego
Przepompownię PIII o pow.217,05 m2, garażu o
pow.17,19 m2 i wiaty o pow.36 m2, położonych
w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Fijewo
na okres 10 lat.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:50
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:24

Uchwała Nr XVIII/154/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa
najemcom tych lokali.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:27

Uchwała Nr XVIII/155/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie zasad i trybu nadawania
Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:55
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:30

Uchwała Nr XVIII/156/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 11:58
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-28 08:32

Uchwała Nr XVIII/157/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-28 08:42

Uchwała Nr XVIII/158/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:36

Uchwała Nr XVIII/159/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z przeprowadzonych kontroli.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-04-05 12:06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:37

Uchwała Nr XVIII/160/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa
oraz przyjęcia do realizacji zadania w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego -
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-05 12:39

Uchwała Nr XIX/161/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 kwietnia 2005r.

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 10:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 10:08

Uchwała Nr XIX/162/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 kwietnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2005 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 10:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 10:12

Uchwała Nr XIX/163/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 27 kwietnia 2005r.

zmienająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.04.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 10:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 10:22

Uchwała Nr XX/164/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 10 czerwca 2005r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 16.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-16 10:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 10:37

Uchwała Nr XX/165/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 10 czerwca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Radzyń Chełmiński na 2005 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 16.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-16 10:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 10:44

Uchwała Nr XX/166/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 10 czerwca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości
oraz przyjęcia do realizacji zadania w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego -
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 16.06.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 10:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-16 10:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 10:54

Uchwała Nr XXII/167/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w zprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
sfinansowanie Budowy Gminnej Stacji Uzdatniania
Wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z rozbudową
sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy
Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:20

Uchwała Nr XXII/168/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:23

Uchwała Nr XXII/169/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia opłaty za ciepło
pobierane ze źródeł ciepła
stanowiących własność gminy

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:43

Uchwała Nr XXII/170/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

zmianiajaca uchwałę w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z komunalnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej na terenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:44

Uchwała Nr XXII/171/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych
w tabeli punktów rozpiętości dla poszczególnych
kategorii zaszeregowania dla pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:33

Uchwała Nr XXII/172/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu
mieszkalnego Nr 16 w budynku Nr 17 w
Radzyniu Chełminskim przy ul. Fijewo
w przetargu nieograniczonym

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 13:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:37

Uchwała Nr XXII/173/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu
mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 4 w
Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia
w przetargu nieograniczonym

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:42

Uchwała Nr XXII/174/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
działki Nr 336/1 o pow. 339 m2 położonej
w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:45

Uchwała Nr XXII/175/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 3/37 o pow. 0.28 ha
połozonej we wsi Mazanki

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:49

Uchwała Nr XXII/176/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 102 o pow. 0.93 ha
położonej we wsi Mazanki

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:53

Uchwała Nr XXII/177/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia
zabudowanej działki Nr 38 o pow. 0.23 ha
położonej we wsi Zielnowo w
przetargu nieograniczonym

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:56

Uchwała Nr XXII/178/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przeatrgu nieograniczonym
działki Nr 332/3 o pow. 1450 m2, KW 25559
położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-08 13:59

Uchwała Nr XXII/179/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
na II półrocze 2005r.

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.07.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-01 14:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-07-01 14:36

Uchwała Nr XXIII/180/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 07:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 08:06

Uchwał Nr XXIII/181/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:02

Uchwała Nr XXIII/182/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów i
słuchaczy zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-11 11:39

Uchwała Nr XXIII/183/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

uchylająca uchwałę w sprawie oddania
nieruchomości w użytkowanie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:11

Uchwała Nr XXIII/184/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 10 lat na część działki
mienia komunalnego Nr 22 o pow. 100 m2
położonej we wsi Dębieniec

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:16

Uchwała Nr XXIII/185/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 35 o pow. 832 m2 położonej w
Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jana Długosza

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:20

Uchwała Nr XXIII/186/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przeatrgu nieograniczonym
jednego pomieszczenia klasowego, położonego
na pietrze budynku poszkolnego o łacznej
powierzchni 50,20 m2 wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku i gruntu
wynoszącym 5020/79167 części, położonym
na działce Nr 76/4 o pow. ogólnej 1571 m2
w Szumiłowie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:26

Uchwała Nr XXIII/187/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
czterech pomieszczeń klasowych łącznie z
częścią korytarza, położonych na piętrze w
budynku poszkolnym o łącznej powierzchni
93,77 m2 wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i gruntu wynoszącym
9377/79167 części, położonym na działce
Nr 76/4 o pow. ogólnej 1571 m2 w Szumiłowie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:33

Uchwała Nr XXIII/188/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z
przeprowadzonych kontroli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:37

Uchwała Nr XXIII/189/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2005r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
pełnomocnictwa do zatwierdzenia Programu
współfinansowania Centrum Integracji Społecznej
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
zagwarantowania środków finansowych na udział
własny w realizacji Programu pn. "Centrum
Integracji Społecznej w Szumiłowie".

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 05.10.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 13:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 09:42

Uchwała Nr XXIV/190/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Radzyń Chełmiński na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-12 10:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-12 10:41

Uchwała Nr XXIV/191/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na rok 2006.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:26

Uchwała Nr XXIV/192/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:30

Uchwała Nr XXIV/193/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:33

Uchwała Nr XXIV/194/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia
opłaty administracyjnej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:36

Uchwała Nr XXIV/195/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie podatku od posiadania
psów w 2006 roku

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:40

Uchwała Nr XXIV/196/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:42

Uchwała Nr XXIV/197/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:45

Uchwała Nr XXIV/198/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:49

Uchwała Nr XXIV/199/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:52

Uchwała Nr XXIV/200/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie stawek za korzystanie przez radnego
z pojazdu samochodowego nie będącego
własnością gminy do celów służbowych

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 13:56

Uchwała Nr XXIV/201/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przeatrgu nieograniczonym
działki Nr 40/27 o pow. 1.49 ha, KW 24284
położonej w Rywałdzie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 14:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 14:00

Uchwała Nr XXIV/202/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu ograniczonym
działki Nr 174/1 o pow. 1.20 ha KW 26473
położonej w Gołębiewie

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 14:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 14:04

Uchwała Nr XXIV/203/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 13.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 14:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-13 14:08

Uchwała Nr XXV/204/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Radzyń Chełmiński na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 30.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-30 11:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-30 11:24

Uchwała Nr XXV/205/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy
gospodarstwom pomocniczym na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 30.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-30 11:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-30 11:31

Uchwała Nr XXV/206/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie opłaty targowej.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 30.12.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-30 11:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-12-30 11:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-30 11:36

Uchwała Nr XXVI/207/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sparwie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2005 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.01.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:39

Uchwała Nr XXVI/208/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.01.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:43
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:43

Uchwała Nr XXVI/209/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości mienia
konunalnego na rzecz Skarbu Państwa

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.01.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:47
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:48

Uchwała Nr XXVI/210/05

Rady Miejskej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sparwie zatwierdzenia ramowego planu
pracy Rady Miejskiej na 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.01.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:52

Uchwała Nr XXVI/211/05

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej na
I półrocze 2006r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 02.01.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-02 09:57

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-01-04 09:41

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2033680
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 14:17

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl