Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22 stycznia 2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-01-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-24 12:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-01-24 12:00

Zarządzenie Nr 2/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektora - Podatki, Podinspektora - Obsługa Rady.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-02-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-02-13 13:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-02-13 13:12

Zarządzenie Nr 3/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.01.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonym na :
"Dostawę oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2007 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-02-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-02-13 13:19
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-13 13:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-02-13 13:20

Zarządzenie Nr 4/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.01.2007r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. "Budowa Stacji Uzdatnia Wody wraz z wymianą i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-02-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-02-13 13:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-02-13 13:28

Zarządzenie Nr 5/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - Podatki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 12:51
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-01 12:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 12:52

Zarządzenie Nr 6/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 12:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 12:56

Zarządzenie Nr 7/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji w 2007r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-02-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-14 09:39
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-14 09:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-14 09:42

Zarządzenie Nr 8/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.02.2007r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określenia jej składu osobowego i zakresu działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 12:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 12:59

Zarządzenie Nr 9/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.02.2007r.
w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim oraz powołania komisji Konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 13:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-01 13:01

Zarządzenie Nr 10/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-23 13:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-23 13:13

Zarządzenie Nr 11/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.03.2007r.
w sprawie przeznaczenia do kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Radzyniu Chełmińskim i Zielnowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-23 13:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-23 13:17

Zarządzenie Nr 12/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.03.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w roku 2007.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-03-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-29 11:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-03-29 11:57

Zarządzenie Nr 13/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.03.2007r.
w sprawie aktualizacji wykazu lokali mieszkalnych komunlanych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-04-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:45

Zarządzenie Nr 14/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.03.2007r.
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat począwszy od sezonu w 2007r. terenu ruin zamku pokrzyżackiego wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce Nr 11 o powierzchni około 1,20ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-04-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:49
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 14:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:49

Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.03.2007r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-04-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-03 14:52

Zarządzenie Nr 16/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.03.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-04-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:23

Zarządzenie Nr 17/2007
Burmistrza  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.04.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p/n:
1)     „Dostawa w roku 2007 kamienia z Piechcina w ilości około 2.500 ton granulacji od 0 – 0,63 mm z zachowaniem frakcji pośrednich na modernizację drogi gminnej w Gołębiewie Nr 041612C, oraz na modernizację pozostałych dróg gminnych na terenie gminy”
2)    „Dostawa w roku 2007 szlaki w ilości około 1.900 ton na modernizację dróg gminnych”.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-04-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:31

Zarządzenie Nr 18/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.04.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-10 12:36

Zarządzenie Nr 19/2007
Burmistrzta Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.04.2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-26 14:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-04-26 14:24

Zarządzenie Nr 20/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.05.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-05-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 08:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 08:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 08:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 08:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 08:54

Zarządzenie Nr 21/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.05.2007r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-05-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 09:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 09:05

Zarządzenie Nr 22/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.05.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) prowadzone w trybie przetargu nieograniczoneo na: "Dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca wbudowania elementów drobnowymiarowych drogowych (kostka betonowa POL BRUK cegiełka grubość 6 cm w ilości 1.230m2 szara i 300 m2 czerwona, krawężnik betonowy 15 x 30 cm w ilości 200 mb, obrzeże betonowe typu ciężkiego grubości 8 cm w ilości 100mb".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-05-11
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 10:04
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-11 10:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 10:05

Zarządzenie Nr 23/2007
Burmistrza Miasta i Gminy  Radzyń Chełmińskim
z dnia 7.05.2007r.
w sprawie podziału lokalu socjalnego na dwa odrębne lokale socjalne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-05-11 10:14

Zarządzenie nr 24/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w radzyniu Chełmińskim
z dnia 15.05.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-06-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-06-13 11:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-06-13 11:07

Zarządzenie Nr 25/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.05.2007r.
w sprawie przeznaczenia do IV przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Szumiłowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-05-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-06-13 11:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-06-13 11:17

Zarządzenie Nr 26/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.06.2007r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontarjacie, mający na celu przeznaczenie dotacji w 2007r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-06-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-06-13 14:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-06-13 14:28

Zarządzenie Nr 27/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.06.2007r.
w sprawie przejęcia zabudowanej działki Nr 124/10 o pow. ogólnej 0.03,83 ha KW 26457 położonej w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-25 11:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-25 11:12

Zarządzenie Nr 28/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 1.07.2007r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej pod nazwą "Piękna Zagroda 2007r."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-05-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-25 11:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-25 11:15

Zarządzenie Nr 29/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.07.2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofet na zlecenie zadań publicznych w roku 2007.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-25 11:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-25 11:18

Zarządzenie Nr 30/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25 lipca 2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-08-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-08-07 11:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-08-07 11:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-08-07 12:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-08-07 12:01

Zarządzenie Nr 31/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.08.2007r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat lokalu użytkowego stanowiącego budynek sklepu położonego w Szumiłowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-09-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-04 12:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-04 12:21

Zarządzenie Nr 32/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.08.2007r.
w sprawie powołania komisji opiniującej ds. zatrudnienia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim oraz określenia regulaminu pracy komisji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-09-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-04 12:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-04 12:24

Zarządzenie Nr 33/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.08.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-09-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:31

Zarządzenie Nr 34/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.08.2007r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-09-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-06 10:37

Zarządzenie Nr 35/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.09.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-09-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-20 11:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-20 11:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-20 11:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-20 11:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-20 11:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-09-20 11:18

Zarządzenie Nr 36/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.09.2007r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 08:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 08:32

Zarządzenie Nr 37/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.09.2007r.
w sprawie odwołania zastepcy burmistrza

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 08:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 08:41

Zarządzenie Nr 38/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.09.2007r.
w sprawie powołania zastępcy burmistrza

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 08:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:02

Zarządzenie Nr 39/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.09.2007r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:17

Zarządzenie Nr 40/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.09.2007r.
w sprawie przeznaczeniaq do wydzierżawienia lokalu użytkowego na okres 3 lat w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia 21.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:22

Zarządzenie Nr 41/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.09.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:32

Zarządzenie Nr 42/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 dnia 28.09.2007r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości z ustalonymi cenami po obniżce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:36

Zarządzenie Nr 43/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 1.10.2007r.
w sprawie określenia podstawowych paramentów przyjętych do opracowania projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:38

Zarządzenie Nr 44/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-10-24 09:43

Zarzązenie nr 45/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia samochodu osobowo - towarowego marki Polonez - Truck (rok producji 1998) - na części, który został wycofany z eksploatacji o nr rejestracyjnym CGR K881, nr silnika 0425318 i powołania Komisji w celu wybrania nakorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 09:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 09:43

Zarządzenie Nr 46/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.10.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 09:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 09:49

Zarządzenie Nr 47/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.10.2007r.
w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania z lokalu tymczasowego w związku z utratą lokalu spowodowaną siłą wyższą i innymi zdarzeniami losowymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 09:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 09:54

Zarządzenie Nr 49/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.11.2007r.
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o zezwoelenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:08

Zarządzenie Nr 50/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.11.2007r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do Polskiego projektu 400 Miasta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-11-14 10:17

Zarządzenie Nr 51/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 14.11.2007r.
w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia na okres 3 lat budynku świetlicy wiejskiej w Czeczewie usytuowanego na działce Nr 38/25 o pow. 0.08ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 09:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 09:54

Zarządzenie Nr 52/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.11.2007r.
w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia na okres 3 lat budynku śwetlicy wiejskiej w Zakrzewie usytuowanego na działce Nr 90/23 o pow. 0.08ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 10:07
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-21 10:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 10:08

Zarządzenie Nr 53/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.11.2007r.
w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia na okres 3 lat pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Szumiłowie usytuowanego na działce Nr 76/4 o pow. 1571m2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 10:14

Zarządzenie Nr 54/2007
Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.11.2007r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 10:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 10:29

Zarządzenie Nr 55/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.11.2007r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 11:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 11:56

Zarządzenie Nr 56/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30  listopada 2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:04

Zarządzenie Nr 57/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.12.2007r.
w sprawie przekazania w umowę użyczenia na okres 3 lat pomieszczenia drugiego z prawej od głównego wejścia w budynku świetlicy wiejskiej w Szumiłowie z przenaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:08
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-21 12:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:09

Zarządzenie Nr 58/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.12.2007r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektora ds. budownictwa, Podinspektora.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:13

Zarządzenie Nr 59/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.12.2007r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:23

Zarządzenie Nr 60/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.12.2007r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-12-21 12:33

Zarządzenie Nr 61/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.12.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:33

Zarządzenie Nr 62/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.12.2007r.
w sprawie przeznaczenia do kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości z ustalonymi cenami po obniżce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:37

Zarządzenie Nr 63/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.12.2007r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 EURO: a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n "Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 120 ton i miału węglowego w ilości około 560 ton w roku 2008"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:49

Zarządzenie Nr 64/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2007-12-31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-02-06 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9304
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-06 08:53:37