Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XV/116/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie nabycia na rzecz gminy Radzyń Chełmiński lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 57,83 m2 położonego w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego 8

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:39

uchwała Nr XV/117/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:42

Uchwała Nr XV/118/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:44
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 13:45

Uchwała Nr XV/119/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 924
data publikacji: 17.04.2012
data wejścia w życie: 1.05.2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:47
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 13:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:47

Uchwała Nr XV/120/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:52

Uchwała Nr XV/121/12 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chelmiński w 2013r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:55

Uchwała Nr XV/122/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 925
data publikacji: 17.04.2012
data wejścia w życie: 1.05.2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:59
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 13:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 13:59

Uchwała Nr XV/123/12 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiane przeznaczenia części nieruchomości wspólnej położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński, oznaczonej Nr działki 90/37, o powierzchni 1696 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:03
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 14:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:03

Uchwała Nr XV/124/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1015
data publikacji: 26.04.2012
data wejścia w życie: 10.05.2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:06
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 13:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:06

Uchwała Nr XV/125/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Radzyń Chelmiński niezabudowanej nieruchomości Nr 104 o pow. 0,9600 ha położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:11

Uchwała Nr XV/126/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Nr 5 położonego w Radzyniu Wsi gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:15

Uchwała Nr XV/127/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-04-04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-04-04 14:19

Uchwała Nr XVI/128/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy za 2011r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 13:37
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-05 13:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 13:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 10:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 13:41

Uchwała Nr XVI/129/12 Radzy Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w spraiwe udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2011r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 13:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 13:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 13:46

Uchwała Nr XVI/130/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 13:57
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-17 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 13:59
  • zmodyfikował: Grażyna Szałas
   ostatnia modyfikacja: 2012-07-05 14:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 13:57

Uchwała Nr XVI/131/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:05
  • zmodyfikował: Grażyna Szałas
   ostatnia modyfikacja: 2012-07-05 14:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:04

Uchwała Nr XVI/132 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:08

uchwała Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1850
data publikacji: 14.09.2012
data wejśćia w życie: 14.10.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:14
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 13:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:14

Uchwała Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zaciągniecia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:19

Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:22

Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:41
 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:46
 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:46

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:25

Uchwała Nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1562
data publikacji: 19.07.2012
data wejścia w życie: 2.08.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:28
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 12:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:28

Uchwał Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-12 11:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:33

Uchwała Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:37

Uchwała Nr XVI/140/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1563
data publikacji: 19.07.2012
data wejścia w życie: 01.09.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:40
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 12:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:41

Uchwała Nr XVI/141/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zlecenia zadań do realizacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:45

Uchwała Nr XVI/142/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 4 w budynku Nr 2 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-05 14:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-05 14:51

Uchwała Nr XVI/143/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym niezabudowane działki rolne  Nr 60/3  o pow. 0.0200ha,  Nr 60/4 o pow. 0.1400 ha, Nr 60/5 o pow. 0.2400 ha położone w Straej Rudzie g. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 13:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 13:14

Uchwała Nr XVI/144/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym niezabudowaną działkę rolną Nr 33/2 o pow. 0.2600 ha, położoną w Starej Rudzie gm. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 13:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 13:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 13:18

Uchwała Nr XVI/145/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym pomieszczenie klasowe w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 13:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 13:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 13:22

Uchwała Nr XVI/146/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 14:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 14:17

Uchwała Nr XVI/147/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 14:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-07-06 14:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-07-06 14:21

Uchwała Nr XVII/148/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 07:57
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-21 08:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 07:59

Uchwała Nr XVII/149/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:05

Uchwała Nr XVII/150/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:11

Uchwała Nr XVII/151/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:14

Uchwała Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:18
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-22 10:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:22
  • zmodyfikował: Grażyna Szałas
   ostatnia modyfikacja: 2012-10-22 10:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:18

Uchwała Nr XVII/153/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1725
data publikacji: 29.08.2012
data wejścia w życie: 28.09.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:26
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 12:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:26

Uchwała Nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1726
data publikacji: 29.08.2012
data wejścia w życie 28.09.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:30
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 12:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:30

Uchwała Nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1727
data publikacji: 29.08.2012
data wejścia w życie: 28.09.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:33
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 12:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:34

Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeczewo na lata 2012-2020

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:37

Uchwała Nr XVII/157/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:39

Uchwała Nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1728
data publikacji: 29.08.2012
data wejśćia w życie: 12.09.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:42
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 11:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:42

Uchwała Nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 1729
data publikacji: 29.08.2012
data wejścia w życie: 12.09.2012
 

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:45
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 11:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-08-21 08:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-21 08:46

Uchwała Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-09-28 14:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:26

Uchwała Nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-09-28 14:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:32

Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:37

Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:40

Uchwała Nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie okregów wyborczych

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 2142
data publikacji: 11.10.2012
data wejścia w życie: 24.09.2012

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:42
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 11:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-09-28 14:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:42

Uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-09-28 14:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:48

Uchwała Nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-09-28 14:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-28 14:58

Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym niezabudowana działkę Nr 124/13 o pow. 0.0966 ha, położoną w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:24

Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachód II" w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-02 11:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:29

Uchwała Nr XVIII/169/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo III" w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-02 11:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:33

Uchwała Nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński.

Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom.
pozycja: 2069
data publikacji: 08.10.2012
data wejścia w życie: 22.10.2012
 

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:39
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-03 10:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:40

Uchwała Nr XVIII/171/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:50

Uchwała Nr XVIII/172/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny i wysokości stawki procentowej.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-10-01 08:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-10-01 08:54

Uchwała Nr XIX/173/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-19 08:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-19 08:19

Uchwała Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-19 08:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-19 08:21

Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-19 08:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-19 08:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-19 08:58

Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 07:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:00

Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 13:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:04

Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:09

Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:11

Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:14

Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:17

Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-05 08:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:19

Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:23

Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:29

Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:31

Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:33

Uchwała Nr XX/187/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:37

Uchwała Nr XX/188/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-05 08:42

Uchwała Nr XXI/189/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:04

Uchwała Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:10

Uchwała Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:22

Uchwała Nr XXI/192/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:34

uchwała Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-21 12:43

Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:38

Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:51

Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:56

Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 13:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-01-07 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-14 13:53:57