Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-03-15 10:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-23 14:53

Uchwała Nr XXIV/211/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-02 09:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 09:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 09:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 09:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 09:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-02 09:46

Uchwala Nr XXIV/212/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-02 09:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-02 09:59

Uchwała Nr XXIV/213/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-02 10:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-02 10:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-02 10:11

Uchwała Nr XXV/214/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-30 13:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-30 13:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-30 13:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-30 13:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-30 13:48

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:12

Uchwała Nr XXV/215/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:15
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 13:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-26 13:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:15

Uchwała Nr XXV/216/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-26 13:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:27

Uchwała Nr XXV/217/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-26 13:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:32

Uchwała Nr XXV/218/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu mieszkalnego Nr 12 w budynku Nr 10 w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-26 13:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:37

Uchwała Nr XXV/219/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowaną działkę rolną Nr 84 o pow. 0.0800ha KW TO1W/00024110/0, położoną w miejscowości Radzyń Wieś obręb geodezyjny Janowo

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-26 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:42

Uchwała Nr XXV/220/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę Nr 90 o pow. 0.1300ha, KW 24105 położoną w miejscowości Radzyń Wieś obręb geodezyjny Janowo

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2013-04-26 13:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-04-26 13:53

Uchwała Nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprzwozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 13:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 13:48

Uchwała Nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 13:58

Uchwała Nr XXVI/223/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:02
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 14:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:02

Uchwała Nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:11

Uchwała Nr XXVI/225/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chelmińskim za 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:20

Uchwała Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:26

Uchwała Nr XXVI/227/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:34

Uchwała Nr XXVI/228/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjecia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieście i Gminie Radzyń Chelmiński na lata 2013-2015

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:39

Uchwała Nr XXVI/229/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy zabudowanych nieruchomości Nr 28, Nr 30, Nr 31 położonych w obrębie geodezyjnym Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-24 14:44

Uchwała Nr XXV/230/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-25 12:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-25 12:29

Uchwała Nr XXVI/231/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-25 12:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-06-25 12:36

Uchwała Nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości nr 19/22 położonej w obrębie geodezyjnym Dębieniec gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-07-31 14:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-07-31 14:00

Uchwała Nr XXVII/233/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-07-31 14:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-07-31 14:04

Uchwała Nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 10:51

Uchwała Nr XXVIII/235/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 10:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 10:54

uchwała Nr XXVIII/236/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wąbrzeskiej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:25

Uchwala Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie Programu współpracy w 2014r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:33

uchwała Nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:36

Uchwała Nr XXVIII/239/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:44
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 11:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 11:49

Uchwała Nr XXVIII/240/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 1/11 część nieruchomości gruntowej Nr 101/3 o pow. 1.101m2, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Wojciecha Kętrzyńskiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:01

uchwala Nr XXVIII/241/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny i wysokości stawki procentowej przy sprzedazy 1/11 części nieruchomości gruntowej Nr 101/3 o pow. 1.101m2, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Wojciecha Kętrzyńskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:08

Uchwała Nr XXVIII/242/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 1/11 część nieruchomości gruntowej Nr 101/3 o pow. 1.101m2, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Wojciecha Kętrzyńskiego na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:11

Uchwała Nr XXVIII/243/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie okresśenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny i wysokości stawki procentowej przy sprzedazy 1/11 części nieruchomości gruntowej Nr 101/3 o pow. 1/101m2, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Wojciecha Kętrzyńskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-10-02 12:18

Uchwała Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 październia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowia w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-11-14 13:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-11-14 13:33

Uchwała Nr XXX/245/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów Gminy Miasto Gminy Radzyń Chełmiński we wszystkich nieruchomościach stanowiących własność i współwlłsność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 07:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 07:59

Uchwała Nr XXX/246/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:03

Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym Nr 36, położonej w Gołębiewie gm. Radzyń Chełmiński, stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:05

Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:07

Uchwała Nr XXX/249/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:10

Uchwała Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:11

Uchwała Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:12

Uchwała Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:14

Uchwała Nr XXX/253/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:16

Uchwała Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-05 08:18

Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przyjecia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-23 10:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-23 10:21

Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/11 część we własności nieruchomości Nr 101/3 o pow. 1.101m2, położonej w Radzyniu Chełmińskim Plac W. Kętrzyńskiego na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-23 10:35
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-23 10:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-23 10:35

Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunkow udzielenia bonifikaty od ceny i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży 1/11 części nieruchomości gruntowej Nr 101/3 o pow. 1.101m2, położonej w Radzyniu Chełmińskim Plac W. Kętrzyńskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-23 10:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-23 10:40

Uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 09:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 09:55

Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 10:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 10:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 10:12

Uchwała Nr XXXI/260/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 10:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2013-12-27 10:17

Uchwała Nr XXXII/261/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 11:59

Uchwała Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:00
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 12:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:00

Uchwała Nr XXXII/263/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:04

Uchwała Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:06

Uchwała Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-03 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-27 12:52:16