Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.01.2009r.
w sprawie higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 11:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 13:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 11:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 11:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 11:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 11:41

Zarządzenie Nr 2/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.01.2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietania 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009r. realizacji zadań publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-02-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 12:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 12:39

Zarządzenie Nr 3/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.01.2009r.
w sprawie partycypacji gminy w kosztach zarządu i eksploatacji budynku jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym przy obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 10:38
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-06 10:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 10:39

Zarządzenie Nr 4/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.02.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń mienia komunalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-26 09:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-26 09:32

Zarządzenie Nr 5/2009
Burmistrza Miasta i Gminy radzyń Chełmiński
z dnia 16.02.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady - Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim".

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 10:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-06 10:46

Zarządzenie Nr 6/2009
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2009.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-26 09:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-26 09:43

Zarządzenie Nr 7/2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 6.03.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 13:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 13:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 13:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 13:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 13:06

Zarządzenie Nr 8/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Przebudowa drogi gminnej nr 041812C - ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim". 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 12:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-12 12:54

Zarządzenie Nr 9/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.03.2009r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-18 10:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-18 10:21

Zarządzenie Nr 10/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.03.2009r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu szczegółowego dotyczącego projektu "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.4 wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-20 12:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-20 12:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:31

Zarządzenie Nr 11/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.03.2009r.
w sprawie określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-24 14:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-03-24 14:15

Zarządzenie Nr 12/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawa w roku 2009 kamienia z Piechcina w ilości około 2.800 ton granulacji od 0 - 31,5 mm i szlaki w ilości około 1.000 ton na modernizację dróg gminnych na terenie gminy".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-03-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 08:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 08:19

Zarządzenie Nr 13/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:19

Zarządzenie Nr 14/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.04.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-08 10:14

Zarządzenie Nr 15/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.04.2009r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim za 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-17 09:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-17 09:28

Zarządzenie Nr 16/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.04.2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków struktruralnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-06 11:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-06 11:35

Zarządzenie Nr 17/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.04.2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zposobu powołania Komisji Socjalnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-06 11:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-06 11:39

Zarządzenie Nr 18/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.04.2009r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do II przetargów ustnych nieograniczonych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: JustynaKrzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-23 09:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-23 09:07

Zarządzenie Nr 19/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.04.2009r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-27 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-27 10:31

Zarządzenie Nr 20/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.04.2009r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-27 10:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-04-27 10:35

Zarządzenie Nr 21/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.04.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-15 08:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-15 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-15 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-15 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-15 08:03

Zarządzenie Nr 22/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.04.2009r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kieronika jednostki organziacyjnej -  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-06 13:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-06 13:13

Zarządzenie Nr 23/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.05.2009r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-07 10:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-07 10:25

Zarządzenie Nr 24/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.05.2009r.
w sprawie unieważnienia I przetargu ustnego nieogranczonego na sprzedaż działki Nr 114/6 o pow. 200 m2 , KW 25187 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-24 13:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-24 14:00

Zarządzenie Nr 25/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.05.2009r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-12 08:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-12 08:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-12 08:40

Zarządzenie Nr 26/2009
BUrmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.05.2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:16

Zarządzenie Nr 27/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.05.2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:19

Zarządzenie Nr 28/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.05.2009r.
w sprawie maksymalnej wysokości dodatku specjalnego i nagrody przyznawanego pracownikom samorządowym powołanym na stanowisko Skarbnika Gminy i Zastępcy Burmistrza.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:25

Zarządzenie Nr 29/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.05.2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu "Szansa dla kazdego" dotyczących rozeznania rynku cenowego na zadanie pn: "świadczenia usług wynikających z projektu Szansa dla kazego nr WND-POKL.06.01.01-04151/08".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-24 14:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-27 14:03

Zarządzenie Nr 30/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.05.2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 600.000zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 10:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 10:00

Zarządzenie Nr 31/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.05.2009r.
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:38

Zarządzenie Nr 32/2009
Burmistrza Maista i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.05.2009r.
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:41

Zarządzenie Nr 33/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.05.2009r.
w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowsiko dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim oraz powołania Komisji Konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-05-22 09:45

Zarządzenie Nr 34/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.05.2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009r. realizacji zadań publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-06-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-15 12:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-15 12:54

Zarządzenie Nr 35/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.05.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-16 08:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-16 08:02

Zarządzenie Nr 36/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.06.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-16 08:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-17 12:38

Zarządzenie Nr 37/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.06.2009r.
w sprawie przeznaczenia do wynajmu na okres 3 lat lokalu użytkowego (weterynarii) wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie 14 w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-06-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-15 12:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-15 12:58

Zarządzenie Nr 38/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-06-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-15 13:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-15 13:21

Zarządzenie Nr 39/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.06.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-06-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-25 07:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-25 07:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-25 07:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-25 07:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-06-25 07:58

Zarządzenie Nr 40/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.06.2009r.
w sprawie ustalenia "Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-08-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-05 13:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-05 13:35

Zarządzenie Nr 41/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.06.2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-06 09:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-06 09:01

Zarządzenie Nr 42/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2009.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-01-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 11:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 11:39

Zarządzenie Nr 43/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-14 08:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-14 08:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-14 08:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-14 08:20

Zarządzenie Nr 44/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2009r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej pod nazwą "Piękna Zagroda 2009r."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-14 08:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-14 08:24

Zarządzenie Nr 45/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.07.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-15 13:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-15 13:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-15 13:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-15 13:35

Zarządzenie Nr 46/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.07.2009r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gimny Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-15 09:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-15 09:11

Zarządzenie Nr 47/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.07.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Przebudowa istniejącego budynku kotłowni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania w Dębieńcu gmina Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-07-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-24 13:51

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-07-24 13:51

Zarządzenie Nr 48/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.07.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-08-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-04 12:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-04 12:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-04 12:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-04 12:30

Zarządzenie Nr 49/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.07.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-08-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-20 09:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-20 09:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-20 09:59

Zarządzenie Nr 50/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.08.2009
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-08-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-04 12:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-04 12:36

Zarządzenie Nr 51/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.08.2009r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły im. Ks.S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-08-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-25 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-08-25 09:16

Zarządzenie Nr 52/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.08.2009r.
w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-09 09:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-09 09:32

Zarządzenie Nr 53/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówenia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion zł.)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-09 09:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-09 09:40

Zarządzenie Nr 54/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.09.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-17 08:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-17 08:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-17 08:18

Zarządzenie Nr 55/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.09.2009r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru technicznego robót dla zadania: "Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-17 08:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-17 08:43

Zarządzenie Nr 56/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.09.2009r.
w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-18 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-18 09:16

Zarządzenie Nr 58/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.09.2009r.
zmieniające Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30.04.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-18 09:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-18 09:35

Zarządzenie Nr 59/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.09.2009r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie maksymanej wysokości dodatku specjalnego i nagrody przyznawanego pracownikom samorządowym powołanym na stanowisko Skarbnika Gminy i Zastępcy Burmistrza.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-18 09:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-18 09:39

Zarządzenie Nr 60/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.09.2009r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-09-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-28 13:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-09-28 13:36

Zarządzenie Nr 61/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.09.2009r.
w sprawie powołania komisji w celu odbioru technicznego robót dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 041812C - ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-10-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:45

Zarządzenie Nr 62
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.09.2009r.
w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-01-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-12 11:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-12 11:49

Zarządzenie Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.10.2009r.
w sprawie powołania komisji w celu odbioru technicznego robót dla zadania: "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041625C Kneblowo - Nowy Dwór".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-10-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:49

Zarządzenie Nr 64/2009
Burmistrza Miata i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.10.2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań działki Nr 19/3 o pow. 0,2245 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:30

Zarządzenie Nr 65/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-22 11:24

Zarządzenie Nr 66/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/7 z dnia 31.10.2007r. dotyczącego ustalenia regulaminu i zasad korzystania z lokalu tymczasowego w związku z utratą lokalu spowodowana siłą wyższą i innymi zdarzeniami losowymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-10-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:40
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-22 11:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-15 09:40

Zarządzenie Nr 67/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.10.2009r.zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 17.03.2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-10-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-28 07:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-10-28 07:41

Zarządzenie Nr 70/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.11.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n.: "Dostawę wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości 460 ton w roku 2010".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-06 14:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-06 14:46

Zarządzenie Nr 68/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.10.2009r.
w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Lokalna Grupa Działania "WIECZNO".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-11-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 08:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 08:39

Zarządzenie Nr 69/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.11.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-11-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 08:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 08:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 08:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 08:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-18 11:06

Zarządzenie Nr 71/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 5.11.2009r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika realizacji projektu w ramach Działania "7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektroa ekonomii społecznej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszwska
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-06 14:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-06 14:53

Zarządzenie Nr 73/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.11.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-19 14:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-19 14:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-11-26 14:48

Zarządzenie Nr 75/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.11.2009r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-12-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-08 14:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-08 14:05

Zarządzenie Nr 76/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.11.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-12-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:31

Zarządzenie Nr 77/2009
BUrmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.12.2009r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-12-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-15 08:34

Zarządzenie Nr 78/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.12.2009r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-12-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-28 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-28 08:27

Zarządzenie Nr 79/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.12.2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2009-12-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-28 14:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-28 14:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-28 14:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2009-12-28 14:51

Zarządzenie Nr 80/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chemiński
z dnia 21.12.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-01-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 11:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 11:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 11:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 11:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-08 12:01

Zarządzenie Nr 81/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.12.2009r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-19 07:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-19 07:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-19 07:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-19 07:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9743
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-14 14:23:18