Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IV/23/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie spzedaży w przetargu ograniczonym dla rodzin z terenu gminy Radzyń Chemiński nie posiadających własnego lokalu mieszkalnego prowadzących wspólne gospodarstwo domowe składających się z osób spokrewnionych w I stopniu pokrewieństwa w linii prostej, w których występuje niepełnosprawność ruchowa, lokalu Nr 1 w budynku Nr 10 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Piłsudskiego

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:42

Uchwała Nr IV/24/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:44

Uchwała Nr IV/25/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy gospodarstwom pomocniczym na 2007r.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:46

Uchwała Nr IV/26/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasetnów.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:47

Uchwała Nr IV/27/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:50

Uchwała Nr IV/28/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:52

Uchwała Nr IV/29/07
z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I płrocze 2007r.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 31.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-31 10:54

Uchwała Nr V/30/07
z dnia 14 marca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy pełnomocnictwa do zatwierdzenia Programu współfinansowania Centrum Integracji Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zagwarantowania środków finansowych na udział własny w realizacji Programu pn. ,,Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie”.

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 14:48
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-27 14:48

Uchwała Nr V/31/07
z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok.

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 14:56
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 14:56

Uchwała Nr V/32/07
z dnia 14 marca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy gospodarstwom pomocniczym na 2007 rok.

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:00
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:01

Uchwała Nr V/33/07
z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:05

Uchwała Nr V/34/07
z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie świadczenia usług opiekuńczych i zasad odpłatności.

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:12

Uchwała Nr V/35/07
z dnia 14 marca 2007r.
w w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych tj. działki Nr 332/1 o pow. 213 m2 zapisanej w KW 15830 na działkę Nr 307 o pow. 141 m2 zapisanej w KW 26126 położonych w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:20

Uchwała Nr V/36/07
z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński do „Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO”

 • autor informacji: Damian Grubich
  data wytworzenia: 27.03.2007
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-03-27 15:24

Uchwała Nr VI/37/07
z dnia 12 kwietnia 2007r.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Radzyń Chełmiński i Skarbnika Gminy Radzyń Chełmiński o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.04.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 12:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-04-17 12:26

Uchwała Nr VII/38/07
z dnia 27 kwietnia 2007r.
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 09.05.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-09 10:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-09 11:07

Uchwała Nr VII/39/07
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007 rok

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 09.05.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-09 11:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-09 11:22

Uchwała Nr VII/40/07
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargach nieograniczonych działek Nr 245/3 o pow. 0.15 ha i 245/4 o pow. 0.01 ha położonych w Zielnowie, KW 9412.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 09.05.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-09 11:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-09 11:39

Uchwała Nr VII/41/07
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie diet dla przewodniczących osiedli.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 10.05.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-10 14:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-05-10 14:04

Uchwała Nr VIII/43/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 13:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 13:33

Uchwała Nr VIII/44/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 13:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 13:52

Uchwała Nr VIII/45/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 13:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 13:58

Uchwała Nr VIII/46/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sady i ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim. 

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:06

Uchwała Nr VIII/47/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz części działki nr 145-obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:13

Uchwała Nr VIII/48/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali. 

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:20

Uchwała Nr VIII/49/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 33/1 o pow. 531 m2, KW 26449 położoną w Szumiłowie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:27

Uchwała Nr VIII/50/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargach nieograniczonych działek, Nr 239/7, 239/8, 239/9, 239/10 położonych w Zielnowie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:31

Uchwała Nr VIII/51/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 44/4 o pow. 1.02,36 ha, KW 24315 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:35

Uchwała Nr VIII/52/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 5 w budynku Nr 1 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 02.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-02 14:42

Uchwała Nr VIII/53/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 1 w budynku Nr 10 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Piłusudskiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:41

Uchwała Nr VIII/54/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 1 w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:46

Uchwała Nr VIII/55/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 173 o pow. 0,19 ha zapisanej w KW 31181 na działkę Nr 124/15 o pow. 1.44,46 ha zapisanej w KW 26457 położonych w obrębie geodezyjnym Rywałd.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:52

Uchwała Nr VIII/56/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zamiaru zlikwidowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 10:56

Uchwała Nr VIII/57/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 11:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 11:10

Uchwała Nr VIII/58/07
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie powołania Zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 04.07.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 11:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-07-04 11:17

Uchwała Nr IX/59/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 12:51

Uchwała Nr IX/60/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:09

Uchwała Nr IX/61/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2008-2012

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:17
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-27 13:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:17

Uchwała Nr IX/62/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:20

Uchwała Nr IX/63/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2007-2013

 • autor informacji: Grażyna
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:36

Uchwała Nr IX/64/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 40/28 o pow. 0.04 ha ha, KW 24637 położonej w Rywałdzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:43

Uchwała Nr IX/65/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 385/3 o pow. 0.26,67 ha, KW 26411 położonej w Radzyniu Chełmińskim od strony ul. Byczak

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:48

Uchwała Nr IX/66/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 43 o pow. 0.07,60 ha, KW 24298 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:50

Uchwała Nr IX/67/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie zmiany postanowień umownych poprzez przyjęcie uśrednionego terminu użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Natalia" 

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:56

Uchwała Nr IX/68/07
z dnia 24 września  2007r.
w sprawie wyboru ławnika do sądu rejonowego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 17.09.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-09-27 13:58

Uchwała Nr X/69/07
z dnia 22 listopada  2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Radzyń Chełmiński i Skarbnika Gminy Radzyń Chełmiński o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 26.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 12:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 12:53

Uchwała Nr X/70/07
z dnia 22 listopada  2007r.
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu długoterminowego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 26.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 12:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 12:57

Uchwała Nr X/71/07
z dnia 22 listopada  2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 26.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 12:59

Uchwała Nr X/72/07
z dnia 22 listopada  2007r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 161/6 o pow. 0.62 ha, KW 25184 położonej w obrębie geodezyjnym Kneblowo.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 26.11.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 13:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-11-26 13:11
Uchwała Nr XI/73/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:31
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 12:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:32
Uchwała Nr XI/74/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:35
Uchwała Nr XI/75/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:37
Uchwała Nr XI/76/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie opłaty targowej.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:39
Uchwała Nr XI/77/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:42
Uchwała Nr XI/78/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:44
Uchwała Nr XI/79/07 z dnia 4 grudnia 2007r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 6.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-06 12:47
Uchwała Nr XII/80/07 z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007 r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 12:29
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-27 12:30
Uchwała Nr XII/81/07 z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 12:52
Uchwała Nr XII/82/07 z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy gospodarstwom pomocniczym na 2008 rok.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 12:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 13:00
Uchwała Nr XII/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 13:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 13:08
Uchwała Nr XII/84/07 z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla części działki nr 145 - obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 27.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 13:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-27 13:14
Uchwała Nr XIII/85/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:12
Uchwała Nr XIII/86/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:15
Uchwała Nr XIII/87/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:18
Uchwała Nr XIII/88/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2008r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:21
Uchwała Nr XIII/89/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2008r.
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.12.2007
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2007-12-28 10:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-18 11:14

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1993646
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 08:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl