Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XI/85/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:25
Uchwała Nr XI/86/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji w 2005r. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gminnej stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:42
Uchwała Nr XI/87/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:47
Uchwała Nr XI/88/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:52
Uchwała Nr XI/89/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z przeprowadzonej kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-04-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:57
Uchwała Nr XII/90/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 08:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 08:56
Uchwała Nr XII/91/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:17
Uchwała Nr XII/92/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sparwie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na okres od 30.04.2004r. do 31.12.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:23
Uchwała Nr XII/93/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XI/85/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:20
Uchwała Nr XII/94/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:27
Uchwała Nr XII/95/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na zabudowaną działkę Nr 79/1 o pow. 0.98 ha położoną w Gołębiewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:36
Uchwała Nr XII/96/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:41
Uchwała Nr XII/97/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-19 12:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:48
Uchwała Nr XII/98/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostki pomocniczej - sołectwa (sołtysa i rady sołeckiej).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-19 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:56
Uchwała Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:20
Uchwała Nr XIII/100/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu długoterminowego w wysokości 590.000,- zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:28
Uchwała Nr XIII/101/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urzdzeń kanalizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:32
Uchwała Nr XIII/102/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:37
Uchwała Nr XIII/103/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:43
Uchwała Nr XIII/104/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego o pow. 38,76 m2 na parterze i pomieszczenia klasowego o pow. 38,30 m2 położonego na piętrze budynku poszkolnego Nr 32 usytuowanego na działce nr 47/3 o pow. ogólnej 2342 m2 w Zielnowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:49
Uchwała Nr XIII/105/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:54
Uchwała Nr XIII/106/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie sieci przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez Gminę Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:59
Uchwała Nr XIII/107/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:04
Uchwała Nr XIII/108/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z przeprowadzonych kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:10
Uchwała Nr XIII/109/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-30 08:54

Uchwała Nr XIV/110/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2004 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 13:58

Uchwała Nr XIV/111/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
do Stowarzyszenia pod nazwą
"Grudziądzka Organizacja Turystyczna"
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-10-12 12:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 11:52

Uchwała Nr XIV/112/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki
Nr 94 o szerokości ok. 4 m stanowiącej
skarpę położoną w Radzyniu Chełmińskim
przy drodze do Zielnowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 13:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 11:58

Uchwała Nr XIV/113/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy części działki mienia
komunalnego nr 90/5 o pow. około 0,35 ha
położonej we wsi Zakrzewo na okres 10 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:03

Uchwała Nr XIV/114/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia
zasad wydzierżawiania nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:10

Uchwała Nr XIV/115/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:17

Uchwała Nr XIV/116/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
na II półrocze 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:21

Uchwała Nr XV/117/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia strategii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:14

Uchwała Nr XV/118/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-09 13:56

Uchwała Nr XV/119/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-16 14:34

Uchwała Nr XV/120/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:29

Uchwała Nr XV/121/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 161/6 o pow. 0.62 ha położonej
w obrębie geodezyjnym Kneblowo
pod działalność gospodarczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:34

Uxhwała Nr XV/122/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 64/2 o pow. 0.39 ha
położonej w Nowym Dworze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-10 13:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:39

Uchwała Nr XV/123/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 geudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
zabudowanej działki Nr 166/18 o pow.1360 m2
położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo (Wymysłowo)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:46

Uchwała Nr XV/124/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na obszrze miasta i gminy
Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:51

Uchwała Nr XV/125/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy
Radzyń Chełmiński na 2004 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:56

Uchwała Nr XV/126/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta
przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy w 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:10

Uchwała Nr XV/127/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2005

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:24

Uchwała Nr XV/128/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku
od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-16 14:38

Uchwała Nr XV/129/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:29

Uchwała Nr XV/130/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:30

Uchwała Nr XV/131/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe wykonywane przez
podległe organy, określenie jej wysokości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:35

Uchwała Nr XV/132/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie podatku od posiadania
psów w 2005 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:39

Uchwała Nr XV/133/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego w rachunku bieżącym
w wysokości 400.000,- zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-03 13:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:44

Uchwała Nr XVI/134/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:01

Uchwała Nr XVI/135/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 20054r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika
procentowego, od którego zależy
wysokość dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:12

Uchwała Nr XVI/136/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-18 13:55

Uchwała Nr XVI/137/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:21

Uchwała Nr XVI/138/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej na 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:24

Uchwała Nr XVI/139/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
na I półrocze 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2005-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:28

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11499
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-02-09 13:59:36