Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI/85/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.04.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:25
Uchwała Nr XI/86/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji w 2005r. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gminnej stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia".
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.04.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:42
Uchwała Nr XI/87/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.04.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:46
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:47
Uchwała Nr XI/88/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.04.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:52
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:52
Uchwała Nr XI/89/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z przeprowadzonej kontroli.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 01.04.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-01 13:57
Uchwała Nr XII/90/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2003r.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 08:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 08:56
Uchwała Nr XII/91/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:17
Uchwała Nr XII/92/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sparwie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na okres od 30.04.2004r. do 31.12.2008r.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 10:23
Uchwała Nr XII/93/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XI/85/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:20
Uchwała Nr XII/94/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:27
Uchwała Nr XII/95/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na zabudowaną działkę Nr 79/1 o pow. 0.98 ha położoną w Gołębiewie.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:36
Uchwała Nr XII/96/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:40
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:41
Uchwała Nr XII/97/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-19 12:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:48
Uchwała Nr XII/98/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostki pomocniczej - sołectwa (sołtysa i rady sołeckiej).
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 19.05.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-19 11:53
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-19 11:56
Uchwała Nr XIII/99/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:19
Uchwała Nr XIII/100/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu długoterminowego w wysokości 590.000,- zł.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:28
Uchwała Nr XIII/101/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urzdzeń kanalizacyjnych.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:32
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:32
Uchwała Nr XIII/102/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:36
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:37
Uchwała Nr XIII/103/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:42
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:43
Uchwała Nr XIII/104/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego o pow. 38,76 m2 na parterze i pomieszczenia klasowego o pow. 38,30 m2 położonego na piętrze budynku poszkolnego Nr 32 usytuowanego na działce nr 47/3 o pow. ogólnej 2342 m2 w Zielnowie.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:49
Uchwała Nr XIII/105/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:53
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:54
Uchwała Nr XIII/106/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie sieci przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez Gminę Radzyń Chełmiński.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 13:59
Uchwała Nr XIII/107/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:04
Uchwała Nr XIII/108/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z przeprowadzonych kontroli.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:10
Uchwała Nr XIII/109/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2004r.
 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 14:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-30 08:54

Uchwała Nr XIV/110/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2004 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 13:58

Uchwała Nr XIV/111/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
do Stowarzyszenia pod nazwą
"Grudziądzka Organizacja Turystyczna"
 

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-10-12 12:27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 11:52

Uchwała Nr XIV/112/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki
Nr 94 o szerokości ok. 4 m stanowiącej
skarpę położoną w Radzyniu Chełmińskim
przy drodze do Zielnowa

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 13:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 11:58

Uchwała Nr XIV/113/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy części działki mienia
komunalnego nr 90/5 o pow. około 0,35 ha
położonej we wsi Zakrzewo na okres 10 lat.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:03

Uchwała Nr XIV/114/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia
zasad wydzierżawiania nieruchomości.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:10

Uchwała Nr XIV/115/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:17

Uchwała Nr XIV/116/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
na II półrocze 2004r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 12.10.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 14:04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-12 12:21

Uchwała Nr XV/117/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia strategii.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:14

Uchwała Nr XV/118/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-09 13:56

Uchwała Nr XV/119/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2004r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-16 14:34

Uchwała Nr XV/120/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:29

Uchwała Nr XV/121/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 161/6 o pow. 0.62 ha położonej
w obrębie geodezyjnym Kneblowo
pod działalność gospodarczą

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:33
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:34

Uxhwała Nr XV/122/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 64/2 o pow. 0.39 ha
położonej w Nowym Dworze

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-10 13:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:39

Uchwała Nr XV/123/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 geudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie
sprzedaży w przetargu nieograniczonym
zabudowanej działki Nr 166/18 o pow.1360 m2
położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo (Wymysłowo)

 

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:45
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:46

Uchwała Nr XV/124/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na obszrze miasta i gminy
Radzyń Chełmiński"

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:51

Uchwała Nr XV/125/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy
Radzyń Chełmiński na 2004 rok

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 13:56

Uchwała Nr XV/126/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta
przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy w 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:10

Uchwała Nr XV/127/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2005

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:24

Uchwała Nr XV/128/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku
od środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-16 14:38

Uchwała Nr XV/129/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:29

Uchwała Nr XV/130/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:30

Uchwała Nr XV/131/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe wykonywane przez
podległe organy, określenie jej wysokości

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:34
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:35

Uchwała Nr XV/132/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie podatku od posiadania
psów w 2005 roku

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:39
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:39

Uchwała Nr XV/133/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego w rachunku bieżącym
w wysokości 400.000,- zł

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 10.12.2004
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-03 13:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-12-10 14:44

Uchwała Nr XVI/134/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:01

Uchwała Nr XVI/135/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 20054r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika
procentowego, od którego zależy
wysokość dodatku mieszkaniowego.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:12

Uchwała Nr XVI/136/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-18 13:55

Uchwała Nr XVI/137/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:21

Uchwała Nr XVI/138/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej na 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:24

Uchwała Nr XVI/139/04

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miejskiej
na I półrocze 2005r.

 • autor informacji: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 03.01.2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-03 14:28

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6271
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-09 13:59

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2032557
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 14:17

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl