Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Zakrzewie do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został  w dniu  16.02.2023 r. na okres 21 dni „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”  na okres do 3 lat Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 15 /2023 z dnia 10.02.2023 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

KW

Powierzchnia nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat czynszu dzierżawnego, czynszu i termin płatności

Okres dzierżawy

 

1.

Nieruchomość rolna położona w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

 

Nr 90/15 o pow. 1,410 ha ,R -IV b

R- V ,KW TO1W/0002427/6

część działki rolnej o pow. 0,0600 ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2022 z dnia 22.12.2022 r

w wysokości 96,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

 

2.

Nieruchomości rolna położona w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

Nr 90/15 o pow. 0,1410 ha ,R- IV b,

R-V, KW TO1W/0002427/6

0,0500 ha część działki rolnej

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 120/2022 z dnia 22.12.2022 w wysokości : 80,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

3.

Nieruchomość rolna położona

w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

Nr 90/15 o pow. 0,1410 ha

R- IV b ,R-V

KW TO1W/0002427/6

część działki rolnej o pow. 0,0500 ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Zarządzenia Burmistrza

M. i Gminy Nr 120/2022

z dnia 22.12.2022 r. w wysokości : 80,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek

dotychczasowego dzierżawcy4.

Nieruchomość rolna położona w Zakrzewie

gm. Radzyń Chełmiński

 

Nr 90/15 o pow.

0,1410 ha ,R- IV b, R-V

KW TO1W/0002427/6

część działki o pow. 0,0300 ha

 

przydomowy ogródek

roczny czynsz dzierżawny wg stawek ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza M. i G. Nr 120/2022 z dnia 22.12.2022 w wysokości : 48,00 zł.

dzierżawa na okres do 3 lat na wniosek

dotychczasowego dzierżawcyWykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Biuletynie Informacji Publicznej od 16.02.2023 r. do 08.03.2023 r.

Czynsz dzierżawny płatny w 4 ratach każdego roku , w terminie : 15 marzec ,15 maj ,15 wrzesień ,15 listopad .

Do zawartych umów dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu :

jeżeli zmianie ulegną stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22.12.2022 r. sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na dzień

1 stycznia i będą wyższe od opłaconych przez dzierżawcę na dany rok dzierżawy , dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym jeżeli stawki będą niższe to nie ulegają zmianie .

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Tow. Jaszczurczego 9 lub pod nr tel. 56(6886010 ) .

drukuj (Wykaz nieruchomości w Zakrzewie do dzierżawy na okres do 3 lat)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
    data wytworzenia: 2023-02-16
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2023-02-16 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-16 11:55:50