Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu. Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej proszę wybrać link poniżej.

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup?catalog.return=true&catalog.page=opis_uslugi&catalog.do=pokazOpisUslugi&catalog.id=32548

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP(instrukcja założenia konta na platformie dostępna jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/15529280497314d2aa4baeaf330c8ebe/?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1208793318763)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15-15:15) do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 1 przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 w Radzyniu Chełmińskim na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
   • DOC, RTF
   • XLS
   • CSV
   • TXT
   • GIF, TIF, BMP, JPG
   • PDF
   • ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podstawa prawna

 1. Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
 2. Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.)
 3. §3 i §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 200, poz. 1651)
 4. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766) .

W przypadku problemów lub pytań związanych z działaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej prosimy o kontakt z damian.grubich@radzynchelminski.eu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Damian Grubich
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-05-06 11:21
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-27 13:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8289
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-27 13:58:31