Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 13 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy" w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 08:28
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 08:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 08:32
Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 27.01.2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 08:35
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 08:36
Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 24.02.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży do II przetargu nieograniczonego lokalu Nr 5 w budynku Nr 8 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 10:03
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 10:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 10:04
Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 4.03.2003r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 10:07
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 10:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-25 10:09
Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 11 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania oraz Gminnego Centrum Reagowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:10
Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 24.03.2003r. w sprawie oprzeznaczenia do II przetargu ustnego ograniczonego działek rolnych położonych w Zakrzewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:13
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-26 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:14
Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 24.03.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości Nr 66/2 o pow. 500m2 położonej w Zakrzewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:22
Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 28.03.2003r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określonie jej składu osobowgo i zakresu działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:25
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-26 10:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:27
Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na spłatę zobowiązań w latach 2003 - 2004.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:31
Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15.04.2003r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20.11.2002r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 10:36
Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święta 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:37
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-07 07:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:39
Zarządzenie Nr 20/2003 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie powołania komisji konkursu plastycznego pod hasłem "Zagrożenia znane i nieznane".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:43
Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 6 maja 2003 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2003 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:49
Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 07:58
Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 30 maja 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej konkursu pod nazwą "Piękna Zagroda 2003r.".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 08:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 08:09
Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23.06.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań działek rolnych położonych w Zakrzewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 09:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 09:56
Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23.06.2003r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym położonych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2003-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:01
Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:06
Zarządzenie Nr 27/2003r. Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 9.07.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań działki rolnej położonej w Zielnowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:15
Zrządzenie Nr 28/2003 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie powołania elementów kierowniczych, koordynujących i wykonawczych obrony cywilnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-12 10:25
Zarządzenie Nr 29/2003 z dnia 6.08.2003r. Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w sprawiee przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 11:51
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-19 11:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 11:53
Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków (plany po zmianach)gminy Radzyń Chełmiński na 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 11:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 11:58
Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 września 2003r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:02
Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 września 2003r. w sprawie ustalenia stawek najmu za lokale użytkowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:04
Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 30 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:08
Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 października 2003r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:12
Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 15 października 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków (plany po zmianach) gminy Radzyń Chełmiński na 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:16
Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15.10.2003r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przeetargu nieograniczonym położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:22
Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 października 2003r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia deratyzacji jesienią 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:26
Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 3 listopada 2003r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych komunalnych do sprzedaży na rzecz najemców.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:30
Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20.11.2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:35
Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 24 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego z "Wykazu lokali mieszkalnych komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:39
Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:43
Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 400.000zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:47
Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP w Miasto Gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:53
Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Miasta i Gminny Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-19 12:58

Opis strony

Justyna Krzeszewska, Dział ogólno - organizacyjny, 056/6886087, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-05-19 12:59:43