Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Działając na podstawia art. 38 . ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484)  informujmy o zapytaniach, które wpłynęły do Zamawiającego oraz przekazujemy wyjaśniania do n nich.

Dnia 26 maja 2011 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia następującej treści:
 
Zapytanie do specyfikacji
Nr sprawy MGOPS 271-1/11
 
Proszę o udzielenie informacji dot. SIWZ na usługi szkoleniowe nr sprawy MGOPS 271-1/11
Pyt. 1
- Jaka będzie przewidywana liczba osób z otoczenia  w ramach realizacji części 2 ?
Pyt. 2 - Czy podczas zajęć w części 2 należy zapewnić opiekę nad dziećmii catering dla tych dzieci?
Pyt. 3 - Czy do oferty należy dołączyć informację o współpracy z wykładowcami ,jeżeli zatrudnieni będą na umowę o dzieło? 
 
W związku z powyższym wyjaśniamy iż w drugiej części zamówienia:
 
Ad 1 -   Realizacja Programu Aktywności Lokalnej  przeznaczona jest dla 10 kobiet i ich otoczenia, natomiast maksymalna liczba dzieci biorących udział we wszystkich spotkaniach (nie tylko wyjazdowych) wynosi - 18.
Ad 2 – Podczas zajęć należy zapewnić opiekę i catering dla 18 dzieci.
Ad 3 – Do oferty należy dołączyć informację o współpracy z wykładowcami jeśli są zatrudnieni na umowę o dzieło.
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 31 maja 2011 r. do godz. 10.00, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30.
 
Barbara Górska
Kierownik M-GOPS

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Górska
  data wytworzenia: 2011-05-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-05-27 08:32
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 08:32

Ogłoszenie na usługi szkoleniowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym
- „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” w zakresie podnoszącym kwalifikacje zawodowe w tym również w realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób zakwalifikowanych do udziału w w/w projekcie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-23 16:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-27 08:33:07