Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 12:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:37

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40

Uchwała Nr XXII/195/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-13 12:40

Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:05

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08

Uchwała Nr XXIII/197/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-22 09:08

Uchwała Nr XXIV/198/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:35

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:36

Uchwała Nr XXIV/199/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:38

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/200/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:44

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/201/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Gminie Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński na lata 2017-2019

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:46

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 08:59

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/203/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r do 31 sierpnia 2019r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/203/17

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:03

drukuj (Uchwała Nr XXIV/203/17)

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/204/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriow wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:06

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/205/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmińskii

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:12

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:28

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/2017/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:30

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/208/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:18

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/209/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:20

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/210/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:22

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 09:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:23

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-04-04 09:31

Uchwała Nr XXV/212/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:42

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/213/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:46

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/214/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 1 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Piłsudskiego dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Radzyń Chełmiński nieposiadających własnego lokalu mieszkalnego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:50

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/215/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 12:54

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/216/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, silowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:00

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXV/217/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński z miastem Winniki obwód Lwowski (Ukraina)

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:04

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:06

Uchwała Nr XXVI/218/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:41

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/219/17 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:43

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:47

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/221/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 09:50

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. z sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:05

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/223/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:09

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części powierzchni mieszkalnej wydzielonej z lokalu mieszkalnego Nr2 położonego w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8 stanowiacego własność mienia komunalnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:13

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-29 10:14

Uchwała Nr XXVII/225/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-06-12 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-06-12 12:17

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-06-12 12:19

Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełminski na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:06

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:07

Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:12

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18

Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy terenu ruin zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą, położonego na działce Nr 11 w Radzyniu Chełmińskim na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:14

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18

Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:18

Uchwała Nr XXVIII/230/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wystapienia Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Rybak" z siedzibą w Płużnicy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:28

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:29

Uchwała Nr XXVIII/231/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:32

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:36

Uchwała Nr XXVIII/232/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:36

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-04 14:36

Uchwała Nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2016r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:29

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47

Uchwała Nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:32

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47

Uchwała Nr XXVIII/235/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Grudziądzkiego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:37

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47

Uchwała Nr XXVIII/236/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach najmców tych lokali.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:46

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:47

Uchwała Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:52

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:05

Uchwała Nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 09:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:03

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:05

Uchwała Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Radzyń Wieś I" dla terenu położonego w północnej części obrębu Janowo, gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 10:11

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24

Uchwała Nr XXVIII/240/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pólnocnej części obrębu Kneblowo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24

Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Nowy Dwór, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:13

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24

Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Radzyń Wieś II" dla terenu położonego w południowej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:19

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24

Uchwała Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:23

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:24

Uchwała Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 11:30

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:11

Uchwała Nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:00

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:11

Uchwała Nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stara Ruda II" dla terenu położonego w centralnej części obrębu Stara Ruda, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:10

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:11

Uchwała Nr XXVIII/247/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:21

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28

Uchwała Nr XXVIII/248/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:24

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28

Uchwała Nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, Gmina Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-07-06 12:28

Uchwała Nr XXIX/250/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-08-11 08:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-08-11 08:52

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-08-11 08:56

Uchwała Nr XXIX/251/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zarzutów postawionych w skardze Stowarzyszenia MY Z CGR

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-08-11 08:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-08-11 08:55

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-08-11 08:56

Uchwała Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:01
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 08:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:01

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:01

Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:11

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:12

Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r. w sprawie udzielenia pomoocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo-Gawłowice

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:21

Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:20

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-11 08:21

Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:31

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:39

Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:35

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:39

Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie odniesienia się do zarzutów postawionych w skardze Pani ......................

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:39
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 11:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:38

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-09-21 11:39

Uchwała Nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 października 2017r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-10-16 10:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-10-16 10:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-10-16 10:17

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-10-16 10:18

Uchwała Nr XXXIII/260/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:29

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:32

Uchwała Nr XXXIII/261/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 października 2017r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:32

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:32

Uchwała Nr XXXIII/262/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 pażdziernika 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki Nr 90/38 położonej w Zakrzewie stanowiącej własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:36

drukuj ()

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:40

Uchwała Nr XXXIII/263/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 października 2017r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński prawa własności nieruchomości Nr 284/9 o pow. 736 m2 położonej w Gawłowicach gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-02 10:40

Uchwała Nr XXXIV/264/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawi3 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Pani...............na Uchwałę Nr XXVIII/228/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy terenu ruin zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą, położonego na działce Nr 11 w Radzyniu Chełmińskim na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wraz z odpowiedzią na skargę.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-21 10:31
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 10:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-21 10:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-21 10:31

Uchwała Nr XXXV/265/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu etaeowego członka Kalegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w Toruniu.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 11:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:14

Uchwała Nr XXXV/266/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 11:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:14

Uchwała Nr XXXV/267/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19

Uchwała Nr XXXV/268/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-11-30 14:19

Uchwała Nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 12:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02

Uchwała Nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 12:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02

Uchwała Nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 12:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02

Uchwała Nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 12:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02

Uchwała Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy w 2018r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskij, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-01 13:02

Uchwała Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33

Uchwała Nr XXXVI/275/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33

Uchwała Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33

Uchwała Nr XXXVI/277/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na Uchwałę Nr XX/182/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z odpowiedzią na skargę.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 12:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33

Uchwała Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33

Uchwała Nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części pomieszczenia socjalnego o pow. 7.25 m2 w budynku Nr 13 , położonego w Szumiłowie gm. Radzyń Chełmiński, stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-12-20 12:33

Uchwała Nr XXXVII/280/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44

Uchwała Nr XXXVII/281/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na rat ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44

Uchwała Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na rat ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:44

Uchwała Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2018-2022

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52

Uchwała Nr XXXVII/284/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52

Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytego lodowiska w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim stanowiącego własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:52

Uchwała Nr XXXVII/286/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:57

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-01-04 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-04 13:56

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2033666
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 14:17

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl