Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XL/271/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-05 09:29

Uchwała Nr XLI/272/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zamiaru likwidacji celem przekształcenia Szkołę Podstawową im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego  w Rywałdzie w filię Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dabrowskiego w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 09:57

Uchwała Nr XLI/273/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 10:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 10:01

Uchwała Nr XLI/274/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 168/20 o pow. 0,0184 ha zapisanej w KW 33166 położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo, działki Nr 215/1 o pow. 0,0697 ha i działki Nr 220/2 o pow. 0,0332 ha zapisanych w KW 25300 położonych w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie na działkę Nr 219/3 o pow. 0,4749 ha, KW 24273 położoną w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 10:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 10:05

Uchwała Nr XLI/275/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody za zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 168/22 o pow. 0,0044 ha zapisanej w KW 33165 i działki Nr 168/23 o pow. 0,0181 ha  zapisanej w KW 33165 położonych w obrębie geodezyjnym Czeczewo na działkę Nr 275/7 o pow. 0,0080 ha zapisanej w KW 26613 położonej w obrębie  geodezyjnym Radzyń Chełmiński,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 10:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-26 10:09

Uchwała Nr XLII/276/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:47

Uchwała Nr XLII/277/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński w 2011 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:49

Uchwała Nr XLII/278/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachód" w Radzyniu Chelmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:53

Uchwała Nr XLII/279/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:56

Uchwała Nr XLII/280/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie na rok 2010.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 12:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 12:03

Uchwała Nr XLII/281/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działkę Nr 196/1 o pow. 1,47 ha położoną w Radzyniu Wybudowaniu oraz działkę Nr 358/2 o pow. 0,1007 ha położoną w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:59
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-01 12:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 11:59

Uchwała Nr XLII/282/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 12:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-01 12:09

Uchwała Nr XLIII/283/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:03
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 13:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:04

Uchwała Nr XLIII/284/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:07

Uchwała Nr XLIII/285/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:09

Uchwała Nr XLIII/286/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:12

Uchwała Nr XLIII/287/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:15

Uchwała Nr XLIII/288/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:17
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 13:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:17

Uchwała Nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie likwidacji celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie w filię Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:20
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 13:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:20

Uchwała Nr XLIII/290/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:23
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 13:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:23

Uchwała Nr XLIII/291/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:26
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 13:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:26

Uchwała Nr XLIII/292/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielnowo II”  w gminie Radzyń Chełmiński,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:29
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 13:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:30

Uchwała Nr XLIII/293/10 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 168/20 o pow. 0,0184 ha zapisanej w KW 33166 położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo, działki Nr 215/1 o pow. 0,0697 ha i działki Nr 220/2 o pow. 0,0332 ha zapisanych w KW 25300 położonych w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie na działkę Nr 219/3 o pow. 0,4749 ha KW 24273 położoną w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie.    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-05 13:33

Uchwała Nr XLIV/294/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 11:17

Uchwała Nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 11:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 11:22

Uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie nieodpłatnego użyczenia od właścicieli niezbędnych powierzchni gruntów w celu wybudowania i eksploatacji przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 11:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 12:51

Uchwała Nr XLIV/297/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 12:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 12:56

Uchwała Nr XLIV/298/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 12:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-28 13:00

Uchwała Nr XLV/299/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:14

Uchwała Nr XLV/300/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:16

Uchwała Nr XLV/301/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:18

Uchwała Nr XLV/302/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:20

Uchwała Nr XLV/303/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:23

Uchwała Nr XLV/304/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:43

Uchwała Nr XLV/305/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady  Miejskiej na II półrocze 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:47
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-29 08:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:47

Uchwała Nr XLV/306/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszenstwa najemcom tych lokali.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:52

Uchwała Nr XLV/307/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwaly z sprawie nieodpłatnego użyczenia od właścicieli niezbednych powierzchni gruntów w celu wybudowania i eksploatacji przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-29 08:56

Uchwała Nr XLVI/308/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 lipca 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice na pomoc dla powodzian

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-07-13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:40

Uchwała Nr XLVI/309/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-07-13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:42

Uchwała Nr XLVI/310/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 lipca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, do gminnego zasobu nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-07-13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:52

Uchwała Nr XLVI/311/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-07-13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-07-13 13:55

Uchwała Nr XLVII/312/10 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 08:50

Uchwała Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo-Gziki na odcinku o długości 1805,5 m"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 09:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 09:05

Uchwała Nr XLVII/314/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej za I półrocze  roku budżetowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 09:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 09:32

Uchwała Nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek  obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:13

Uchwała Nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:17

Uchwała Nr XLVII/317/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 23 m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:21

Uchwała Nr XLVII/318/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali uzytkowych - garażu i pomieszczenia gospodarczego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością  tych lokali położone na działce nr 126/3 o pow. 60 m2 w miejscowości Radzyń Chełmiński na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, do gminnego zasobu nieruchomości,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:27

Uchwała Nr XLVII/319/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej "Program Aktywności Lokalnej dla miasta i gminy Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:30

Uchwała Nr XLVII/320/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia komunalnego zawartego między Gminą Radzyń Chełmiński, Gminą Wąbrzeźno i Gminą Płużnica w dniu 6 stycznia 1992r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-01
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-01 10:36

Uchwała Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:05

Uchwała Nr XLVIII/322/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Poźytku Publicznego Miasta i Gminy (lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności ststutowej tych organizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:09

Uchwała Nr XLVIII/323/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 października 2010r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2010-2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:14

Uchała Nr XLVIII/324/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Dębieniec na lata 2010-2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:19

Uchwała Nr XLIX/325/10

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:01

Uchwała Nr XLIX/326/10

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:06

Uchwała Nr XLIX/327/10

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:11

Uchwała Nr XLIX/328/10

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:26

Uchwała Nr XLIX/329/10

w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:39

Uchwała Nr XLIX/330/10

w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:45

Uchwała Nr XLIX/331/10

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:50

Uchwała Nr XLIX/332/10

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 10:54

Uchwała Nr XLIX/333/10

w sprawie Programu współpracy w 2011r.   Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 11:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 11:02

Uchwała Nr XLIX/334/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 11:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 11:06

                        K a d e n c j a     2010-2014

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-22 11:31
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-22 11:32

Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:31

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:36

Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:39

Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:42

Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:44

Uchwała Nr I/6/10 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:47

Uchwała Nr I/7/10 Rady Miejkiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Finansow i Planowania Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:50

Uchwała Nr I/8/10 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-07 13:52

Uchwała Nr I/9/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:29

Uchwała Nr I/10/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:33

Uchwała Nr II/11/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:38

Uchwała Nr II/12/10 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-08 13:40

Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:09

Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:12

Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:15

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 12:52

Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto i Gminę w zarządzanie kotłowni przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 12:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 12:54

Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:04

Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:07

Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:10

Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiacych własność gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:13

Uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - wykonującego obowiązki w Zespole zamiejscowym w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-01-03 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9809
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-21 09:33:21