Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2020-04-27 11:48

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2020-04-30
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2020-04-30 12:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2020-04-27 11:50

Informacja o dokonanych umorzeniach w I kwartale 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2020-04-27 11:52

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2020-07-22
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2020-07-22 09:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2020-07-22 09:08

Informacja o dokonanych umorzeniach w II kwartale 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2020-07-22 09:16

Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za I półrocze 2020r

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-09-02 09:23

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2020-10-20
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2020-10-21 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2020-10-21 10:15

Informacja o dokonanych umorzeniach w III kwartale 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2020-10-15
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2020-10-20 09:13

Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
   data wytworzenia: 2021-02-18
  • opublikował: Iwona Malinowska
   data publikacji: 2021-02-19 08:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Iwona Malinowska
  data publikacji: 2021-02-19 08:39

Informacja o dokonanych umorzeniach w IV kwartale 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Lazarowska
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Malwina Lazarowska
  data publikacji: 2021-01-21 08:53

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-26 13:50

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-10 13:32
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 14:36

Sprawozdanie finansowe zbiorcze Gminy Radzynia Chełmińskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-10 14:20
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 14:35

Sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej Klub Dziecięcy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-10 14:24

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim na dzień 31 grudnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-11 12:03

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim na dzień 31 grudnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-11 12:29

informacja

INFORMACJA

Na mocy art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

I. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2020r.

1. Dochody 32 906 741,89 zł

z tego:

a) bieżące 30 042 920,38 zł

b) majątkowe 2 863 821,51 zł

2. Wydatki 31 604 133,80 zł

z tego:

a) bieżące 27 212 652,81 zł

b) majątkowe 4 391 480,99 zł

3. Nadwyżka budżetu 1 302 608,09 zł

4. Przychody 5 091 395,92 zł

z tego:

 1. spłata pożyczek udzielonych 0,00 zł

 2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 110,92 zł

 1. inne źródła - wolne środki z rozliczenia kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych 5 091 285,00 zł

5. Rozchody 412 000,00 zł

z tego:

a) spłaty kredytów 412 000,00 zł

b) pożyczki udzielone 0,00 zł

 

II. Kwota wykorzystanych środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 1 615 058,28 zł

 

III. Kwota zobowiązań niewymagalnych

na dzień 31.XII.2020r 8 139 720,00 zł

w tym:

kredyty długoterminowe 8 139 720,00 zł

 

IV. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.XII.2020 roku nie wystąpiły.

 

V. Dotacje otrzymane w 2020r z budżetu jednostek

samorządu terytorialnego 78 960,00 zł

 

VI. Dotacje udzielone w 2020r innym jednostkom

samorządu terytorialnego 258 876,20 zł

 

VII. Udzielone w 2020r poręczenia i gwarancje 0,00 zł

 

 

 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzenia lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Udzielone ulgi:

Cichocki Szymon

Klarkowski Krzysztof Ignacy

Lewandowski Jan Franciszek

Nadworny Sławomir Robert

Opas Adam Jan

Radko Mariusz Marcin

Zdziech Grzegorz Piotr

Umorzenia: nie dotyczy

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

 1. Agropol Sp. z o.o.

 2. Abramek Mirosław Sławomir

 3. Adamczyk Tomasz

 4. Adwent Andrzej Mirosław

 5. Agro-Wronie Sp. z o.o.

 6. Antkowski Stanisław Józef

 7. Badalewski Robert Mariusz

 8. Bednarczyk Mikołaj

 9. Bednarczyk Sylwester

 10. Bednarski Marek Sławomir

 11. Betcher Zenon

 12. Będziechowska Anita Anna

 13. Biegniewski Jan

 14. Biegniewski Sławomir Michał

 15. Bielec Mieczysław

 16. Bieniek Ryszard Władysław

 17. Błaszkiewicz Henryk Benedykt

 18. Błaszkiewicz Mariusz

 19. Bławat Sławomir Piotr

 20. Bonikowski Adrian

 21. Bońkowska Małgorzata

 22. Bryliński Jacek

 23. Bryliński Mirosław Władysław

 24. Bryliński Piotr Jan

 25. Bryśkiewicz Kazimierz

 26. Brzyski Adrian Łukasz

 27. Bykowski Mariusz Jan

 28. Bykowski Michał Stanisław

 29. Chojnacki Adrian

 30. Chojnacki Tadeusz Jan

 31. Cichocki Daniel Rafał

 32. Cichocki Konrad

 33. Cichocki Szymon

 34. Ciekot Piotr

 35. Cop Wiesław Edward

 36. Czaplińska Joanna Marianna

 37. Czarnecka Wiesława Genowefa

 38. Czarnota Anna Małgorzata

 39. Czepkowski Arkadiusz

 40. Czyrkiewicz Mirosław Klemens

 41. Ćwikliński Jerzy Zbigniew

 42. Dąbrowski Krystian Stanisław

 43. Dąbrowski Stanisław Tomasz

 44. Deruś Adam

 45. Dębrol Spółka z o.o.

 46. Dobrzyński Kazimierz

 47. Dobrzyński Mariusz Stanisław

 48. Drewek Aleksandra Maria

 49. Drewek Sebastian

 50. Dulska Magdalena

 51. Dulski Andrzej Marian

 52. Dulski Roman Wojciech

 53. Dyrka Radosław Karol

 54. Dyrka Tadeusz

 55. Dzikowski Adam

 56. Elminowski Grzegorz Bogdan

 57. Ewald Emil Franciszek

 58. Fajfer Michał

 59. Ferschke Michał

 60. Ferszka Henryk Adam

 61. Frankiewicz Adam Janusz

 62. Gajewska Ewa Barbara

 63. Gajtkowski Dominik Rafał

 64. Gładyszewski Aleksander Józef

 65. Głogowski Krzysztof Piotr

 66. Głogowski Robert Grzegorz

 67. Gortych Wioleta Elżbieta

 68. Górecki Łukasz

 69. Górski Wojciech

 70. Gromelski Janusz Dariusz

 71. Groth Wojciech

 72. Grzegorczyk Bogdan

 73. Grzębski Michał

 74. Grzywacz Jacek

 75. Hes Marlena Maria

 76. Jabłoński Adam Bogusław

 77. Jabłoński Stefan Marek

 78. Jakubas Jan Stanisław

 79. Janiszewski Krzysztof Andrzej

 80. Janusz Julia Róża

 81. Jaworski Stanisław Andrzej

 82. Jeziorowski Jan Jakub

 83. Jurowiecki Jan Adam

 84. Kabat Marcin

 85. Kaczmarczyk Dariusz

 86. Kadela Marek Wiełsaw

 87. Karczmarczyk Ewelina Helena

 88. Karło Michał Waldemar

 89. Kasprowicz Maciej Tomasz

 90. Kawski Tomasz Kazimierz

 91. Kawucha Joanna

 92. Kicerman Piotr

 93. Kiepka Andrzej Jan

 94. Klarkowski Krzysztof Ignacy

95. Klasiński Robert Franciszek

96. Klimek Jacek Stanisław

97. Klimek Krzysztof Jan

98. Klimek Maciej Józef

99. Klimek Przemysław Marek

100. Kondraczyk Renata

101. Kopaczewska Krystyna Anna

102. Kosakowska Dominika

103. Kowalewski Stanisław Jerzy

104. Kowalewski Zbigniew Janusz

105. Kowalska Elżbieta

106. Kubasik Jarosław

 1. Kucharski Marek Piotr

 2. Kuciemba Patryk

 3. Kuczyńska Irena

 4. Kunicki Mariusz

 5. Kunikowski Bogusław

 6. Kurdyn Bartłomiej

 7. Kurdyn Mateusz

 8. Kurkowski Mateusz

 9. Kurnik Wojciech

 10. Kurnik Zdzisław Władysław

 11. Kurzyński Adam Henryk

 12. Kurzyński Kazimierz Klemens

 13. Kurzyński Maciej

 14. Kuźmiński Radosław Rafał

 15. Lamparski Krzysztof

 16. Lazarowski Stanisław

 17. Lewandowski Jan Franciszek

 18. Lewandowski Piotr

 19. Ligęza Henryk Jan

 20. Ligęza Józef Jan

 21. Lipecki Kazimierz Adam

 22. Lipińska Irena Agnieszka

 23. Lipiński Jarosław Marcin

 24. Lipiński Kamil Sebastian

 25. Lisiński Przemysław Adam

 26. Luncik Natalia Weronika

 27. Lutostański Wacław

 28. Łącz Arkadiusz Józef

 29. Łącz Mateusz Jan

 30. Łącz Tomasz Piotr

 31. Ługiewicz Arkadiusz Mariusz

 32. Majta Krzysztof Józef

 33. Majta Tomasz Marcin

 34. Majta Zbigniew Ryszard

 35. Makowski Tomasz Kazimierz

 36. Makowski Tomasz Wiesław

 37. Makuracki Zbigniew Franciszek

 38. Marzec Zbigniew

 39. Maszota Rafał Stanisław

 40. Matuszczak Jerzy Władysław

 41. Mazur Ryszard

 42. Mejka Tadeusz Ksawery

 43. Melzacki Tomasz

 44. Miąsko Adela

 45. Mikrut Krzysztof Piotr

 46. Misztal Tomasz Kazimierz

 47. Molęda Krzysztof Marcin

 48. Molęda Leszek Piotr

 49. Mondrzejewski Janusz

 50. Moryń Mariusz

 51. Mroczka Sylwia Elżbieta

 52. Nadworny Mateusz Adrian

 53. Nadworny Rafał

 54. Nadworny Sławomir Robert

 55. Nadworny Tomasz Dariusz

 56. Niklewski Tomasz Norbert

 57. Nowacki Andrzej

 58. Nowacki Kazimierz Jerzy

 59. Nowacki Mariusz

 60. Nowak Marian Jan

 61. Ochab Janusz Józef

 62. Olejniczak Waldemar

 63. Olszewska Lidia Elżbieta

 64. Opas Adam Jan

 65. Ostrowska Lidia Marianna

 66. Otolska Mirosława

 67. Ottowicz Adam Stanisław

 68. Ottowicz Piotr Paweł

 69. Ottowicz Stanisław

 70. Paliwoda Stefan Alfons

 71. Paradowski Stanisław

 72. Pawlos Paweł Stanisław

 73. Pawlos Piotr Jakub

 74. Pesta Piotr

 75. Piasecki Wiesław Stanisław

 76. Piotrowski Jarosław

 77. Plitt Andrzej Konstanty

 78. Podlas Krzysztof Zbigniew

 79. Polak Dariusz

 80. Porowska Maria

 81. Poznański Lucjan Franciszek

 82. Przybylska Anna Magdalena

 83. Puk Beata Renata

 84. Puk Janusz Andrzej

 85. Radko Mariusz Marcin

 86. Rak Leszek Ludwik

 87. Reimus Zbigniew

 88. Rembecki Piotr

 89. Rębisz Michał Gabriel

 90. Robaczewski Janusz Józef

 91. Rokiciński Marek Radosław

 92. Rokiciński Robert

 93. Rolewicz Bartosz Jan

 94. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Droga”

 95. Różycki Zenon

 96. Rycerz Katarzyna Michalina

 97. Rynduch Andrzej Roman

 98. Rynduch Zbigniew Dariusz

 99. Rynkowski Marcin

 100. Sadowski Mieczysław Julian

 101. Siemianowski Jacek

 102. Siemianowski Jakub

 103. Siemianowski Józef Jerzy

 104. Siemianowski Łukasz Mateusz

 105. Siemianowski Marcin Daniel

 106. Siemianowski Tomasz Jacek

 107. Siemiątkowska Róża Hanna

 108. Skoczylas Rafał Kazimierz

 109. Skowroński Henryk Jan

 110. Skrzeczowski Henryk

 111. Skrzeczowski Jerzy

 112. Smoliński Piotr Karol

 113. Sobieraj Krzysztof

 114. Sokół Michał

 115. Sołtys Ewa Jolanta

 116. Sołtysik Elżbieta Małgorzata

 117. Sołtysik Joanna Maria

 118. Stachowiak Wiesława Róża

 119. Storma Artur Bogusław

 120. Stylski Krzysztof

225. Stylski Łukasz

 1. Szałecki Krzysztof Jan

 2. Szczepanik Mirosław

 3. Szczepiński Krzysztof Mariusz

 4. Szymańska Jolanta Zofia

 5. Szyszkowski Jakub Michał

 6. Tarkowski Janusz Władysław

 7. Templin Zdzisław

 8. Tomaszewski Jarosław Marek

 9. Tomaszewski Marek Jarosław

 10. Tomaszewski Mirosław Jan

 11. Topolewski Piotr

 12. Trela Krystian Patryk

 13. Trela Tadeusz Władysław

 14. Trochowski Jarosław

 15. Tusień Justyna

 16. Tusień Marek Andrzej

 17. Tusień Mateusz Jarosław

 18. Tusień Zdzisław

 19. Ungur Magdalena Helena

 20. Urban Andrzej

 21. Utnicki Krzysztof Sebastian

 22. Utnicki Zbigniew Grzegorz

 23. Waczkowski Krzysztof Stanisław

 24. Waczkowski Mirosław Krzysztof

 25. Waleryn Andrzej Piotr

 26. Wesołowska Agnieszka Maria

 27. Wiater Michał Tomasz

 28. Wiater Stanisław Marcin

 29. Wicha Przemysław Józef

 30. Wilczyński Maciej Mariusz

 31. Wilkosz Mieczysław

 32. Wiśniewski Mariusz Piotr

 33. Wiśniewski Paweł Piotr

 34. Wiśniewski Roman Ryszard

 35. Witkowska Małgorzata Hanna

 36. Witkowski Maciej Grzegorz

 37. Wnuczek Przemysław Krystian

 38. Wojciechowski Tadeusz Marek

 39. Wojewódka Mieczysław

 40. Wojnowski Arkadiusz Piotr

 41. Wolandt Jarosław Marek

 42. Wolentarski Jerzy

 43. Wróblewska Anna Barbara

 44. Wrzesińska Grażyna Maria

 45. Wrzesiński Marek

 46. Wylegała Mirosław Adam

 47. Wylęgała Jacek Piotr

 48. Wylęgała Jarosław Krzysztof

 49. Wysocka Aleksandra Halina

 50. Wzorek Andrzej

 51. Wzorek Daniel Robert

 52. Zarzycki Zenon Bogumił

 53. Zdral Zbigniew Franciszek

 54. Zdziech Bogdan Stanisław

 55. Zdziech Grzegorz Piotr

 56. Zgliniecki Adam Bogusław

 57. Zieliński Arkadiusz

 58. Zygmunt Stanisław Piotr

 59. Ździech Andrzej Stefan

 60. Ździech Mateusz Andrzej

 61. Żebrowska Karolina Monika

 62. Żmuda – Trzebiatowski Leszek

 63. Żurek Bartosz Patryk

 64. Żychowska Marlena

289. Żychowski Jarosław

 

 

X. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy o systemie oświaty:

 

1. Zakład Pogrzebowy – Kwiaciarnia Grażyna Łagowska

2. Studio Urody Dafne Izabela Grela – Kowalska

3. Zakład Fryzjerski Beata Falkowska

4. Salon Urody Jędrzejewscy Mirela Glanert

 

drukuj (informacja)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-28 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-28 11:18:33