Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXVIII/289/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXVIII/290/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym niezabudowaną działkę rolną Nr 94/38 o pow. 2,4500 ha KW TO1W/ 00022947/2, położoną w obrębie Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński stanowiącą własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXVIII/291/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17

Uchwała Nr XXXIX/293/18Rady Miejskiej Radzynia Chełińskiego z dnia 21 marca 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17

Uchwała Nr XXXIX/294/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 09:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22

Uchwała Nr XXXIX/295/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22

Uchwała Nr XXXIX/296/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/297/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/298/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na Uchwałę Nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz z odpowiedzią na skargę

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. statutu gminy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/300/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09

Uchwała Nr XXXIX/301/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 10:02

Uchwała Nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/303/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/304/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/305/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/306/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07

Uchwała Nr XLI/308/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:07

Uchwała Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziadzkiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416C Zielnowo-Fijewo"

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23

Uchwała Nr XLI/310/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. uchylajaca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz mienia komunalnego działki położonej na terenie Miasta Radzynia Chełmińskiego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23

Uchwała Nr XLI/311/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej działki Nr 48/2 o pow. 0,0900 ha KW TO1W/00024099/6 położonej w Starej Rudzie gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:23

Uchwała Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego o pow. 10,46m2 w budynku Nr 10, położonym w Nowym Dworze gm. Radzyń Chełmiński, stanowiącego własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-05-24 08:38

Uchwała Nr XLII/313/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46

Uchwała Nr XLII/314/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46

Uchwała Nr XLII/315/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46

Uchwała Nr XLII/316/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2017r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46

Uchwała Nr XLII/317/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanej dzialki Nr 26/8 o pow. 0.0323 ha, KW TO1W/00009407/8 położonej w Kneblowie gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 11:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46

Uchwała XLII/318/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46

Uchwała Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. uchylająca uchwałe w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części pomieszczenia socjalnego o pow. 7,25m2 w budynku nr 13 położonym w Szumiłowie gm. Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-25 11:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55

Uchwała Nr XLII/320/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części pomieszczenia socjalnego w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55

Uchwała Nr XLII/321/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55

Uchwała Nr XLII/322/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55

Uchwała Nr XLII/323/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:55

Uchwała Nr XLII/324/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 11:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14

Uchwała Nr XLII/325/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14

Uchwała Nr XLII/326/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy miasto i gminy Radzyń Chełmiński na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14

Uchwała Nr XLII/327/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-06-25 12:14

Uchwała Nr XLIV/328/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 09:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:05

Uchwała Nr XLIV/329/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 09:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 09:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 09:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 09:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:11

Uchwała Nr XLIV/330/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Najlepszy czas na rozwój" na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o numerze RPKP.10.02.04-04-0037/17

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:06

Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:13

Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszenstwa najemcom tych lokali

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-06 08:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-05 10:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-06 08:19

Uchwała Nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/334/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. uchylająca uchwałę Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416C Zielnowo-Fijewo".

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/336/18 Rady Miejskie Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/340/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLV/341/18 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-25 08:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-09-28 14:13

Uchwała Nr XLVI/342/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 15 października 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-18 13:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08

Uchwała Nr XLVII/343/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08

Uchwała Nr XLVII/344/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-18 13:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-18 13:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08

Uchwała Nr XLVII/345/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:07
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-19 13:08

Uchwała Nr XLVIII/346/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-30 12:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-30 12:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-10-30 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-30 12:09

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1480944
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl