Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXVIII/289/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXVIII/290/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym niezabudowaną działkę rolną Nr 94/38 o pow. 2,4500 ha KW TO1W/ 00022947/2, położoną w obrębie Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński stanowiącą własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXVIII/291/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-02-06 08:13

Uchwała Nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17

Uchwała Nr XXXIX/293/18Rady Miejskiej Radzynia Chełińskiego z dnia 21 marca 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:17

Uchwała Nr XXXIX/294/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 09:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22

Uchwała Nr XXXIX/295/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:22

Uchwała Nr XXXIX/296/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/297/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/298/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na Uchwałę Nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz z odpowiedzią na skargę

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. statutu gminy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:53

Uchwała Nr XXXIX/300/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 09:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09

Uchwała Nr XXXIX/301/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-03-27 10:09
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 10:02

Uchwała Nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/303/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/304/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/305/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Uchwała Nr XL/306/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2018-04-13 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 282
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-13 14:13

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1289536
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-18 12:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl