Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:17

Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminyRadzyń Chelmiński w 2012r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:23
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-10 07:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:23

Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:29

Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie zarządzenia wyborów organow jednostek pomocniczych - sołectw (sołtysów i rad sołeckich)

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:32

Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych -osiedli

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:36

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:39

Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:43

Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:48

Uchwala Nr V/31/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego praz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:52

Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:55

Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od  nieruchomości

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:57
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 09:58

Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:00

Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgodny na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 275/8 o pow. 0,0099 ha zapisanej w KW 26612 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński na działkę Nr 274/1 o pow. 0,0120 ha KW TO1W/00035089/3 położoną w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:03
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-07 10:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:03

Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 336/7 o pow. 0.0036 ha na działki Nr 331/3 o pow. 0,0063 ha , Nr 331/4 o pow. 0,0088 ha położone przy ul. Sady w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński .

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:08

Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Grudziądz dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.03.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-03-07 10:11

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 09:52

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:02

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:06

Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:11

Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:16

Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie stwierdzenia niewazności wyborów do organów sołectwa w sołectwie Zielnowo

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:22

Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectwa w sołectwie Zielnowo.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:29

Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:28
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:31

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo  w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:34

Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:55

Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 10:59
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 10:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:00

Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kneblowo w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:06

Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 126/4 o powierzchni 15 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim i ustalenie za nią czynszu dzierżawnego.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:12

Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy (garaż) o pow. 12 m2 położonego na działce Nr 152/1 w Radzyniu Chełmińskim i ustalenia czynszu dzierżawnego.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-12 11:14

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2011r. w

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 23.05.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-05-24 14:40

Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  gminy za 2010r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:31

Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2010r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:37

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację zadania  "Budowa chodnika o długości 270 m w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Książki-Dębowa Łąka w miejscowości Rywałd.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:42
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 11:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:43

Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta i Gminy radzyń Chelmiński do gminnego zosobu nieruchomości

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:49

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 11:53

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:04

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za swiadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:22

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:25

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:39

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy  ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:45

Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:56

Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego w budynku Nr 47 w Rywałdzie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 12:59

Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki rolne Nr 45/1 o pow. 0.2400 ha, Nr 45/2 o pow. 0.2400ha, Nr 45/3 o pow. 0.2300 ha położone w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:04

Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 343/1 o pow. 0.0194 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:08

Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 258/1 o pow. 0.0112ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jagiellończyka

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:12

Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 336/7 o pow. 0.0036 ha na działki Nr 331/3 o pow. 0,0063 ha, Nr 331/4 o pow. 0,0088 ha położone przy ul. Sady w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:18

Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:22

Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia planow pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:27

Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym działki Nr 274/1 o pow. 0,0120 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:31

Uchwała Nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2011-2018

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.07.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-07-07 13:36

Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:26

Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:33

Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:35
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 13:49

Uchwała Nr IX/76/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu  na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo-Gziki na odcinku o długości 835 m"

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:38
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 13:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:39

Uchwała Nr IX/77/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz okreslenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn.  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:46
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:47

Uchwała Nr IX/78/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:55

Uchwała Nr IX/79/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej za wydzierżawieniem części dachu budynku pod maszt antenowy (internetowy)

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 12:59

Uchwała Nr IX/80/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 13:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 13:04

Uchwała Nr IX/81/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym niezabudowaną działkę rolną Nr 219/4 o pow. 0.5400 ha, KW 24273 polożoną w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 13:08
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 13:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 13:09

Uchwała Nr IX/82/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 07-10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 13:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-07 13:13

Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 pażdziernika 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-28 10:51
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-28 10:51

Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 października 2011r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 28.10.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-28 11:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-10-28 11:00

Uchwała Nr XI/85/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 13:52

Uchwała Nr XI/86/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągniecia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 13:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 13:59

Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstwę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 13:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:01

Uchwała Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:06

Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:09
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-25 14:09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:10

Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:12

Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nowelizacji statutu gminy

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:14

Uchwała Nr XI/92/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie Programu współpracy w 2012r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działajacymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i zwiazków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele ststutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:22

Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński, pod nazwą Zielnowo I w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:25

Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie wyrazenia zgody na rozwiazanie umowy wieczystego użytkowania

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:33

Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowaną działkę rolną Nr 114/25 o pow. 0.0937 ha położoną w obrebie geodezyjnym Zakrzewo

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:38

Uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie niodpłatnego udostępnienia terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 25.11.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-25 14:42

Uchwała Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:24

Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:29

Uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:32

Uchwała Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:37

Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:38

Uchwała Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziadzkiemu na realizację zadania "Budowa chodnika o długości 270 m w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Książki-Debowa Łąka w miejscowości Rywałd".

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:56

Uchwała Nr XIII/103/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:59
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 11:59

Uchwała Nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:03

Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł stanowiących własność gminy

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:32
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:32

Uchwała Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki zabudowanej Nr 182/7 o pow. 0,0115 ha, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:36

Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ustnym niograniczonym niezabudowane działki Nr 218 o pow. 0.0210 ha, Nr 219 o pow. 0.0711 ha, położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:41
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:41

Uchwała Nr XIII/108/11 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie przyjecia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:45

Uchwała Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej radzynia Chelmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 30.12.2011
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:47

Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.01.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:49
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-30 12:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-30 12:50

Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.01.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:41
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-18 07:42

Uchwała Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.01.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:44

Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ustnym  nieograniczonym niezabudowana działkę Nr 275/9 o pow. 0,0084 ha, położoną w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.01.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:47
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:47

Uchwała Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2012r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.01.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:49

Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 05.01.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-01-18 07:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4480
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-01-18 08:09

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2001639
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 08:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl